Avisering

G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Att tänka på innan du installerar

Den här artikeln är avsedd för användare som inte har använt Google Taggstyrning tidigare. Om du nyss kom igång:

Innan du börjar använda Google Taggstyrning på din webbplats finns det några saker att överväga:

  • Vem använder Taggstyrning och vem ska vara administratör?
  • Hur många webbplatsdomäner har du och hur vill du strukturera dem i Taggstyrning?
  • Vilka taggar behöver du och hur ska de implementeras?

Hantera användare och Google Taggstyrning-konton

När du skapar ett nytt Taggstyrning-konto bör du formulera en strategi för vem som ska hantera kontot på lång sikt och hur ägarskapet av kontot ska hanteras om en medlem i teamet byter roll.

Ha en strategi som hjälper dig att säkerställa att om någon lämnar organisationen och deras kontouppgifter upphör kommer organisationen ändå att behålla åtkomst till Taggstyrning-kontot. Vissa organisationer ger flera användare administratörsroller. Andra skapar ett särskilt Google-huvudkonto enbart för administration av Taggstyrning för sin organisation. Välj det system som fungerar bäst för er.

Kontohantering för byråer

Skapa ett Taggstyrning-konto per organisation. Taggstyrning-kontot ska skapas av organisationen som taggarna hanteras för. Om en byrå till exempel hanterar taggar för ditt företags räkning ska ditt företag skapa Taggstyrning-kontot och sedan lägga till byråns Google-konto som användare.

Byråer kan hantera sina kunders befintliga konton i avsnittet Administratör i Taggstyrning. Flera användare kan hantera samma Google Taggstyrning-konto och kontoadministratörer kan ge samtliga användare olika behörigheter. Google Tag Manager 360-kunder kan lägga till och styra ytterligare behållare med hjälp av zoner.

Strukturera webbdomäner och behållare

Den bästa metoden är att skapa en behållare per webbdomän. Om användarupplevelsen och taggarna på en webbplats sträcker sig över flera domäner är det bäst att skapa en enda behållare för alla domäner. Några saker att tänka på:

  • Det går inte att dela konfigurationer på ett enkelt sätt mellan olika behållare utan att använda export och import av behållare eller API:et. Om taggarna och aktiveringslogiken är likartad på flera domäner kan det vara en god idé att använda en enda behållare.
  • När en behållare publiceras tillämpas alla ändringar oavsett domän. Om du behöver göra ändringar på en domän utan att det påverkar andra domäner ska du använda olika behållare för varje domän.

Läs mer om mätning över flera domäner.

Tänk på vilka taggar du behöver och var du ska använda dem

I alla Taggstyrning-implementeringar är det bäst att börja med en analysstrategi och taggimplementeringsplan.

Om du arbetar med en ny webbplats utan taggar bör du fundera över vilka typer av taggar du behöver. Google Taggstyrning har redan stöd för ett stort antal taggar som inte kräver ytterligare inställningar. Läs mer om vilka taggar som stöds.

Om du redan har taggar på din webbplats:

  • Identifiera alla taggar som du har installerat på/i din befintliga webbplats eller app.
  • Skapa en migreringsplan för att flytta över dina taggar till Taggstyrning. Du kan behöva hjälp av en webbutvecklare för att göra detta.
  • Om du inte kan ersätta en tagg på din webbplats med en tagg som stöds bör du skapa en anpassad tagg. Du kan behöva hjälp av en webbutvecklare för att göra detta.

Om alla dina taggar aktiveras vid sidhämtning och varje sida har en unik webbadress räcker det med en grundläggande behållarimplementering. Om taggaktiveringen är mer komplex kan du behöva en mer specialanpassad behållarimplementering. Sådana anpassade lösningar inbegriper ofta ett datalager, det vill säga kod som hjälper Taggstyrning att skicka vidare data från din webbplats eller app till dina taggar.

Beroende på dina taggningskrav kan taggning på serversidan vara den bästa lösningen för att förbättra webbplats- eller enhetsprestanda och förbättra datakvaliteten och säkerheten. Läs mer om taggning på klientsidan kontra taggning på serversidan.

Ställ in Google Taggstyrning

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny