Hensyn å ta før installering

Du kan spare tid og få bedre oversikt ved å ta hensyn til noen faktorer før du starter implementeringen av Google Tag Manager.

Kontoadministrasjon

Når du konfigurerer en Tag Manager-konto for første gang, bør du legge en plan for hvem som skal administrere kontoen på lang sikt. Du bør også avklare hvordan kontoeierskapet skal håndteres hvis en person i teamet ditt går fra én rolle til en annen.

Det er viktig å ha etablert en strategi for å sikre at hvis noen forlater bedriften din, og vedkommendes kontolegitimasjon avsluttes, har bedriften fortsatt tilgang til Tag Manager-kontoen din. I enkelte bedrifter delegeres administratorroller til flere brukere. I andre bedrifter opprettes en Google-hovedkonto, bare for Tag Manager-administrasjon for den aktuelle bedriften. Velg det systemet som fungerer best for bedriften din.

Opprett én Tag Manager-konto per bedrift. Tag Manager-kontoen bør opprettes av bedriften taggene skal håndteres for. Hvis et byrå for eksempel administrerer tagger på vegne av bedriften din, bør bedriften din opprette Google Tag Manager-kontoen og deretter legge til byråets Google-konto som bruker.

Byråer kan administrere kundenes nåværende kontoer i Administrator-delen av Tag Manager. Flere brukere kan administrere den samme Google Tag Manager-kontoen, og hver enkelt bruker kan gis ulike tilgangstillatelser av kontoadministratorene. Google Analytics 360 Suite-kunder kan legge til og styre flere beholdere ved hjelp av soner.

Flere nettdomener

Den beste fremgangsmåten er å konfigurere én beholder for hvert nettdomene. Hvis brukeropplevelsen og taggene på et nettsted går over mer enn ett domene, er det imidlertid best å konfigurere én enkelt beholder som betjener alle de aktuelle domenene. Det er lurt å ha følgende i bakhodet:

  • Det er ikke enkelt å utveksle konfigurasjonsinnstillinger mellom beholdere uten å bruke eksportering og importering av beholdere eller API-et. Hvis flere domener har tilsvarende tagger og utløsingslogikk, er det lurt å bruke én beholder.
  • Når noen publiserer en beholder, trer også alle endringer i kraft, uavhengig av domene. Hvis du har behov for å implementere endringer på ett domene uten at dette påvirker andre domener, må du bruke separate beholdere for hvert domene.

Finn ut mer om sporing av flere domener.

Vurder hvilke tagger du trenger, og hvor de bør implementeres

Den beste fremgangsmåten for hver implementering av Tag Manager bør være å begynne med å legge en analysestrategi og plan for implementering av tagger. Finn ut hvilke tagger du har implementert på det eksisterende nettstedet ditt eller i den eksisterende appen din. Finn deretter ut hvilke typer tagger du trenger til nye prosjekter.

Tenk på hvilken informasjon du ønsker å samle inn, og finn ut om du ønsker å bruke flere tagger. Hvis dataene du ønsker å samle inn, ikke er tilgjengelige, finner du informasjon om hvordan du overfører flere data til tagger, i utviklerdokumentasjonen.

Hvis alle taggene dine utløses mens sider lastes inn, og de ulike sidene har unike nettadresser, er en enkel beholderimplementering tilstrekkelig. Hvis scenarioene for utløsing av tagger er mer komplekse, kan det være lurt å tilpasse implementeringen av beholderen. I slike tilpassede løsninger implementeres ofte et datalag, det vil si kode som hjelper Tag Manager med å overføre data fra nettstedet ditt eller appen din til taggene dine.

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?