Tags

Et tag er et JavaScript-kodestykke, der sender oplysninger til en tredjepart, f.eks. Google. Hvis ikke du bruger en tagadministrationsløsning, f.eks. Google Tag Manager, skal du føje disse JavaScript-kodestykker direkte til kildekoden på dit website. Hvis du bruger Google Tag Manager skal du derimod ikke længere vedligeholde hvert enkelt af disse JavaScript-kodestykker i din kildekode, men i stedet angive de tags, du ønsker at aktivere, og hvornår du ønsker at aktivere dem, i brugerfladen i Google Tag Manager.

I Google Tag Manager kan du implementere et tag via en skabelon for det specifikke tag eller via et tilpasset tag, hvor du kan anbringe JavaScriptet for dit tag, hvis der ikke er nogen skabelon for det tag, du ønsker at implementere. Google Tag Manager indeholder:

Skabeloner til understøttede Google-tags

Google Tag Manager understøtter følgende tagtyper med skabeloner, der minimerer risikoen for fejl i dine tags.

Google Ads-konverteringssporingstagget

Hvis du vil oprette dette tag i Google Tag Manager, skal du angive konverterings-id, konverteringsetiket og konverteringsværdi.

 1. På din Google Ads-konto skal du gå til Værktøjer og analyse > Konverteringer. Klik på fanen Kode.
 2. Vælg et handlingsnavn til venstre på siden, og vælg "Jeg ændrer koden". I kodefeltet skal du gøre følgende:
  • Find værdien for "google_conversion_id = ", og indtast den i feltet Konverterings-id.
  • Find værdien for "google_conversion_label = ", og indtast den i feltet Konverteringsetiket.
  • (Valgfrit) Find værdien for "google_conversion_value = ", og indtast den i feltet Konverteringsværdi. Hvis du vil udfylde en værdi på dynamisk vis, skal du vælge en variabel i rullemenuen (eller oprette en ny).

Tilføj en regel, så tagget aktiveres på den ønskede konverteringsside. Navngiv reglen efter konverteringssiden, f.eks. "PDF-downloadkonverteringsside". Dermed kan du nemt identificere og genbruge reglen i andre tags.

Få flere oplysninger om Google Ads-konverteringssporing.

Floodlight Counter-tagget

Floodlight Counter-tagget giver dig mulighed for at tælle det antal gange, brugere har besøgt en bestemt side efter at have set eller klikket på en af dine annoncer. Du kan føje Floodlight-tags til en container på to måder:

 • Acceptér et tag, der er blevet sendt fra brugerfladen i Campaign Manager.
 • Tilføj tagget fra brugerfladen i Google Tag Manager.

Sådan accepterer du et sendt Floodlight-tag

Dette tag kan sendes direkte til din container fra brugerfladen i Campaign Manager. For at tillade dette i Google Tag Manager skal du godkende linkanmodningen og de sendte tags. Få flere oplysninger under Godkendelser. Læs Føj Floodlight-aktiviteter til Google Tag Manager-containere for at få flere oplysninger om, hvordan du sender tags fra Campaign Manager.

Gå til Godkendelseskø > Tags for at acceptere et sendt Floodlight-tag. Klik på navnet for aktiviteten. Nogle af parametrene (f.eks. værdierne for "src= ", "type= " og "cat= ") er indstillet på forhånd.

Tilpassede Floodlight-variabler er nøgleværdier, der kan bruges til at spore data, du indsamler om dine brugere, f.eks. den genre film, en bruger køber. Tilpassede Floodlight-variabler bruger nøglerne u1=, u2= osv. For sendte tags forududfyldes variabelnavne i felterne for de tilpassede variabler. Du skal konfigurere disse variabler, så de henter de relevante data.

Foretag de ønskede ændringer af tagget, og klik på Godkend.

Sådan tilføjer du tags i Google Tag Manager

Vælg Floodlight Counter som tagtypen.

 • Find værdien for "src= ", og indtast den i feltet Annoncør-id.
 • Find værdien for "type= ", og indtast den i feltet Gruppetagstreng.
 • Find værdien for "cat= ", og indtast den i feltet Aktivitetstagstreng.

 

Tilpassede Floodlight-variabler er nøgleværdier, der kan bruges til at spore data, du indsamler om dine brugere, f.eks. den genre film, en bruger køber. Tilpassede Floodlight-variabler bruger nøglerne u1=, u2= osv. Vælg en variabel for hver enkelt tilpasset variabel, der indeholder den værdi, som skal overføres til variablen.

Klik på Gem, når tagoplysningerne er blevet indtastet.

Få flere oplysninger om Floodlight Counter-tagget.

Floodlight Sales-tagget

Floodlight Sales-tagget giver dig mulighed for at holde styr på, hvor mange varer brugerne har købt, samt den samlede værdi af disse køb. Du kan føje Floodlight-tags til en container på to måder:

 • Acceptér et tag, der er blevet sendt fra brugerfladen i Campaign Manager.
 • Tilføj tagget fra brugerfladen i Google Tag Manager.

 

Sådan accepterer du et sendt Floodlight-tag

Dette tag kan sendes direkte til din container fra brugerfladen i Campaign Manager. For at tillade dette i Google Tag Manager skal du godkende linkanmodningen og de sendte tags. Få flere oplysninger under Godkendelser. Læs Føj Floodlight-aktiviteter til Google Tag Manager-containere for at få flere oplysninger om, hvordan du sender tags fra Campaign Manager.

Gå til Godkendelseskø > Tags for at acceptere et sendt Floodlight-tag. Klik på navnet for aktiviteten. Nogle af parametrene (f.eks. værdierne for "src= ", "type= " og "cat= ") er indstillet på forhånd.

Parameteren Omsætning er forududfyldt med en {{cost}}-variabel for sendte tags. Du skal oprette og konfigurere en {{cost}}-variabel, der henter omsætningsbeløbet.

Parameteren Ordre-id er også forududfyldt med en {{ord}}-variabel. Du skal oprette og konfigurere en {{ord}}-variabel. Denne variabel bør hente ordre-id'et (eller, hvis Vare solgt er tællemetoden, en optælling af antal solgte varer).

Tilpassede Floodlight-variabler er nøgleværdier, der kan bruges til at spore data, du indsamler om dine brugere, f.eks. den genre film, en bruger køber. Tilpassede Floodlight-variabler bruger nøglerne u1=, u2= osv. For sendte tags forududfyldes variabelnavne i felterne for de tilpassede variabler. Du skal konfigurere disse variabler, så de henter de relevante data.

Foretag de ønskede ændringer af tagget, og klik på Godkend.

Sådan tilføjer du tags i Google Tag Manager

Vælg Floodlight Sales som tagtypen.

 • Find værdien for "src= ", og indtast den i feltet Annoncør-id.
 • Find værdien for "type= ", og indtast den i feltet Gruppetagstreng.
 • Find værdien for "cat= ", og indtast den i feltet Aktivitetstagstreng.

 

Vælg en variabel, der indeholder omsætningbeløbet, for parameteren Omsætning. Vælg en variabel, der indeholder ordre-id'et, for parameteren Ordre-id. Hvis du har valgt Vare solgt som optællingsmetoden, skal du vælge en variabel, der indeholder antallet af solgte varer. Disse værdier skal oprettes i Google Tag Manager, hvis de ikke allerede er oprettet.

Tilpassede Floodlight-variabler er nøgleværdier, der kan bruges til at spore data, du indsamler om dine brugere, f.eks. den genre film, en bruger køber. Tilpassede Floodlight-variabler bruger nøglerne u1=, u2= osv. Vælg en variabel for hver enkelt tilpasset variabel, der indeholder den værdi, som skal overføres til variablen.

Klik på Gem, når tagoplysningerne er blevet indtastet.

Få flere oplysninger om Floodlight Sales-tagget.

Google Analytics-tagget

Sådan finder du webejendoms-id'et:

 • Gå til Administrator på din Google Analytics-konto.
 • Klik på Ejendomsindstillinger.

 

Indtast sporings-id'et (som har formen UA-xxxxxx-xx) i feltet Webejendoms-id.

Du kan også bruge en variabel i feltet Webejendoms-id. Dette er nyttigt, hvis du administrerer flere Google Analytics-ejendomme.

Hvis du vil aktivere displayannonceringsfunktioner, herunder rapporterne Demografi og Interesse, remarketing og Campaign Manager-integration, skal du markere afkrydsningsfeltet Understøttelse til displayannoncører. Hvis du vælger denne indstilling, skal du også læse Krav til displayannoncering i henhold til politik.

Google Tag Manager understøtter følgende Google Analytics-tags:

Du har mulighed for at angive yderligere indstillinger (under Flere indstillinger):

 • Grundlæggende konfiguration
 • Kampagnesporing:
 • Tilpassede variabler: Oplysninger
 • Domæner og mapper: Oplysninger
  Når du f.eks. sporer på tværs af domænerne A.dk og B.dk, skal du konfigurere B.dk, så det bruger cookiedata fra webadresseparameteren (fra sessionen A.dk) i stedet for at indstille/bruge sine egne cookies. For at aktivere denne linkning skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad linker.
 • Søgemaskiner og henvisningsadresser: Oplysninger
 • Avanceret konfiguration:
  • Navn på sporingsfunktion: Giver dig mulighed for selv at navngive sporingsfunktionsobjektet. Bemærk! Det frarådes selv at navngive sporingsobjektet. Hvis du kommer til at genbruge navnet på et eksisterende sporingsobjekt, kan dataene blive ødelagt. Selvom du ved at angive et navn for sporingsfunktionen får mulighed for at dele statussen mellem sporingsfunktioner, der er oprettet i Google Tag Manager, og din eksisterende Google Analytics-kode, anbefaler vi, at du i stedet opdaterer koden på dit website for at kunne bruge "dataLayer"-syntaksen i Google Tag Manager. Ellers er det ikke muligt at konfigurere din sporing via Google Tag Manager.
  • Lokal GIF-sti: Oplysninger
  • Timeout for cookie for besøgende: Oplysninger
  • Hittilbagekald: Værdien af dette felt skal pege på en variabel, der returnerer en funktion. Denne funktion kaldes, når Google Analytics-sporingsbeaconen er sendt helt.
  • Aktivér Avanceret link-attribution: Oplysninger
  • Aktivér browsersporingsmodul: Oplysninger
  • Aktivér Flash-registrering: Oplysninger
  • Aktivér titelregistrering: Oplysninger
  • Send hits til Google-servere: Hvis du angivet en lokal GIF-sti, sendes hits til en servers, som du ejer. Hvis du vælger denne mulighed, sendes hits også til Google.

Grundlæggende sporing

Ved grundlæggende Google Analytics-sporing skal du tilføje et enkelt Google Analytics-tag og vælge "Sidevisning" som sporingstype. Tilføj en regel for at aktivere tagget på alle sider. Hvis du kun har brug for grundlæggende sporing, skal du blot tilføje dette ene Google Analytics-tag. Hvis du sporer hændelser eller e-handelstransaktioner, skal du dog tilføje yderligere Google Analytics-tags.

Sporing af Google Analytics-hændelser

Læs Google Analytics-hændelser for at få eksempler.

Sporing på tværs af domæner

Se Sporing på tværs af domæner for eksempler.

Universal Analytics-tagget

Universal Analytics-tagget er en ny version af Google Analytics-sporingstagget. Universal Analytics introducerer en række funktioner, som ændrer den måde, hvorpå data indsamles og organiseres på din Google Analytics-konto.

Med Universal Analytics kan du indsamle flere forskellige typer data og forbedre datakvaliteten, så du kan få en større forståelse af, hvordan besøgende interagerer med din virksomhed på alle trin – annoncering, salg, brug af produkter, support og fastholdelse.

Installation af Universal Analytics via Google Tag Manager er en ideel implementeringsmetode, da det bliver meget nemmere at foretage ændringer fremover.

Sådan finder du webejendoms-id'et:

 • Gå til Administrator på din Google Analytics-konto.
 • Klik på Ejendomsindstillinger.

 

Indtast sporings-id'et (som har formen UA-xxxxxx-xx) i feltet Webejendoms-id.

Du kan også bruge en variabel i feltet Webejendoms-id. Dette er nyttigt, hvis du administrerer flere Google Analytics-ejendomme.

Google Tag Manager understøtter følgende Google Analytics-tags:

Du har mulighed for at angive yderligere indstillinger:
 • Grundlæggende konfiguration
 • Avanceret konfiguration
 • Cookiekonfiguration
 • Sporings på tværs af domæner: Automatiske linkdomæner: Adskil flere domæner med kommaer, f.eks. A.dk, B.dk, C.dk (se Sporing på tværs af domæner for et eksempel på brug)
 • Tilpassede dimensioner: Oplysninger
 • Tilpassede metrics: Oplysninger
 • Felter, der skal angives: Når du f.eks. sporer på tværs af domænerne A.dk og B.dk, skal du konfigurere B.dk, så det bruger cookiedata fra webadresseparameteren (fra sessionen A.dk) i stedet for at indstille/bruge sine egne cookies. For at aktivere denne linkning skal du indtaste følgende:
  Feltnavn: allowLinker
  Værdi: true

Grundlæggende sporing

Ved grundlæggende Google Analytics-sporing (Universal Analytics-sporing) skal du tilføje et enkelt Google Analytics-tag (Universal Analytics-tag) og vælge "Sidevisning" som sporingstype. Tilføj en regel for at aktivere tagget på alle sider. Hvis du kun har brug for grundlæggende sporing, skal du blot tilføje dette ene Google Analytics-tag (Universal Analytics-tag). Men hvis du sporer hændelser eller e-handelstransaktioner, skal du tilføje yderligere Google Analytics-tags (Universal Analytics-tags).

Sporing af Google Analytics-hændelser

Læs Google Analytics-hændelser for at få eksempler.

Sporing på tværs af domæner

Se Sporing på tværs af domæner for eksempler.

GDN-remarketingtagget

Hvis du vil oprette remarketingtagget til Google Displaynetværket i Google Tag Manager, skal du angive konverterings-id og konverteringsetiket.

 1. Klik på fanen Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Delt samling > Målgrupper på kampagnelisten til venstre.
 3. Find den liste, vi har oprettet til dig, med navnet "Hovedliste". Klik derefter på [Tag] i kolonnen "Tags/definitioner".
 4. Klik på linket "Tag". I kodefeltet skal du gøre følgende:
  • Find værdien for "google_conversion_id = ", og indtast den i feltet Konverterings-id.
  • Find værdien for "google_conversion_label = ", og indtast den i feltet Konverteringsetiket.

Se en detaljeret vejledning i Konfiguration af dynamisk remarketing for Google Ads. Få flere oplysninger om remarketingtagget.

Skabeloner for tags til certificerede leverandører

Ud over skabelonerne til Google-tags er der også skabeloner til mange tredjepartstags. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du blot vælge den og angive de ønskede oplysninger, og så genererer Google Tag Manager automatisk den rigtige kode. Få flere oplysninger om tags til certificerede leverandører.

For at få Google til at medtage en skabelon for din virksomheds tag skal du kontakte os med henblik på at blive tagleverandør.

Tilpassede tagtyper

Det er også muligt at bruge følgende to tilpassede tagtyper, som gør det muligt at kopiere og indsætte koden fra stort set alle former for tags. Hvis du har brug for at implementere et tag, der ikke understøttes specifikt via en skabelon, kan du bruge en af disse tagtyper.

Tilpasset billedtag

Det tilpassede billedtag gør det muligt at administrere et billedtag, der ikke står på listen over tagtyper. Hvis du f.eks. bruger et usynligt billede på én pixel til sporing, skal du indtaste webadressen på billedet. Hvis du vil indsætte variabler, skal du sætte variabelnavnet i dobbelte klammeparenteser, f.eks. {{variabelnavn}}. Vælg "//", hvis protokolrelaterede versioner af billedet er tilgængelige, eller "https://", hvis der kun er en sikker version tilgængelig. Det anbefales ikke at bruge "http://".

Markér afkrydsningsfeltet "Forbigåelse af cacheversion", og angiv en parameter til forbigåelse af cacheversion for at sikre, at der registreres hits fra browsere med cachelagrede versioner af billedet.

Tilpasset HTML-tag

Det tilpassede HTML-tag gør det muligt at administrere et tag, der ikke specifikt understøttes, via en Google Tag Manager-skabelon, f.eks. et ikke-Google-tag. (Få flere oplysninger om tagbegrænsninger).

Kopiér og indsæt din HTML/JavaScript i tekstfeltet. Sørg for at medtage JavaScript-kodestykker i HTML-scripttags. Du kan inkorporere opkald til document.write() i dine tags.

For at indsætte variabler i dit tilpassede HTML-tag skal du sætte variabelnavnet i dobbelte klammeparenteser, f.eks. {{variabelnavn}}. Dette kan være nyttigt i forbindelse med genbrug af tags i forskellige sammenhænge.

Tilføj tags hver for sig i stedet for at kombinere dem. Hvis du f.eks. har to dataindsamlingsværktøjer side om side i din oprindelige websitekode, skal du opdele disse to værktøjer i to separate tilpassede HTML-tags. Ved at gøre dette kan du implementere hvert enkelt tag uafhængigt af det andet.

Angiv regler for, hvornår tagget skal aktiveres. Når du navngiver og gemmer tagget, kan du administrere det via Google Tag Manager.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?