Značky

Značka je fragment kódu JavaScript, který odesílá informace třetí straně (např. společnosti Google). Pokud nepoužíváte řešení pro správu značek (např. Správce značek Google), je třeba tyto fragmenty JavaScriptu přidat přímo do zdrojového kódu webu. Používáte-li Správce značek Google, tyto fragmenty JavaScriptu už do zdrojového kódu přidávat nemusíte. Značky, které chcete spouštět (a události, při kterých je chcete spouštět) namísto toho zvolíte v uživatelském rozhraní Správce značek.

Ve Správci značek Google můžete značku implementovat pomocí šablony konkrétní značky, nebo (v případě, že šablona pro požadovanou značku není k dispozici) pomocí vlastní značky, do které lze umístit značku JavaScriptu. Správce značek Google nabízí:

Šablony pro podporované značky Google

Správce značek Google přímo podporuje následující typy značek prostřednictvím šablon, které minimalizují pravděpodobnost výskytu chyb ve značkách.

Značka pro měření konverzí Google Ads

Chcete-li ve Správci značek Google nastavit tuto značku, bude třeba zadat číslo, štítek a hodnotu konverze.

 1. V účtu Google Ads přejděte do části Nástroje a analýza > Konverze. Klikněte na kartu Kód.
 2. Nalevo vyberte název akce a zvolte možnost Změny kódu provádím já. V poli s kódem:
  • vyhledejte hodnotu atributu „google_conversion_id = “ a zadejte ji do pole Číslo konverze,
  • vyhledejte hodnotu atributu „google_conversion_label = “ a zadejte ji do pole Štítek konverze,
  • (volitelné) vyhledejte hodnotu atributu „google_conversion_value = “ a zadejte ji do pole Hodnota konverze. Pokud chcete hodnotu plnit dynamicky, vyberte z rozbalovací nabídky proměnnou nebo vytvořte novou.

Přidejte pravidlo, aby byla značka spouštěna na požadované stránce konverze. Pojmenujte pravidlo podle konverzní stránky, např. „Konverzní stránka stažení souboru PDF“. Díky tomu pravidlo snáze poznáte a budete ho moci použít i v jiných značkách.

Další informace o měření konverzí Google Ads

Značka počítadla Floodlight

Pomocí značky počítadla Floodlight můžete spočítat, kolikrát uživatelé navštívili určitou stránku díky tomu, že se jim zobrazila některá z vašich reklam nebo na ni dokonce klikli. Značku Floodlight lze do kontejneru přidat dvěma způsoby:

 • přijetím značky, která byla přenesena z uživatelského rozhraní služby Campaign Manager 360,
 • přidáním značky z uživatelského rozhraní Správce značek Google.

Přijímání přenesených značek Floodlight

Tyto značky mohou být do kontejneru přenášeny přímo z uživatelského rozhraní služby Campaign Manager 360. Pokud chcete tyto akce povolit ve Správci značek Google, je nutné schválit žádost o propojení a přenesené značky. Další informace naleznete v části Schvalování. Pokud potřebujete zjistit, jak přenášet značky ze služby Campaign Manager 360, přečtěte si článek Přidávání aktivit Floodlight do kontejnerů Správce značek Google.

Pokud chcete přijmout přenesenou značku Floodlight, přejděte do sekce Fronta na schválení → Značky. Klikněte na název aktivity. Některé parametry (např. hodnoty pro „src= “, „type= “ a „cat= “) budou přednastaveny.

Vlastní proměnné Floodlight jsou dvojice klíč–hodnota, pomocí kterých lze měřit údaje o uživatelích, které shromažďujete (např. žánr filmu, který zákazník zakoupil). Vlastní proměnné Floodlight používají klíče u1=, u2= atd. U přenesených značek budou názvy proměnných v polích pro vlastní proměnné vyplněny předem. Abyste získali správné údaje, budete muset tyto proměnné nakonfigurovat.

Proveďte u značky požadované úpravy a klikněte na možnost Schválit.

Přidání značky ve Správci značek Google

Jako typ značky vyberte Počítadlo Floodlight.

 • vyhledejte hodnotu atributu „src= “ a zadejte ji do pole ID inzerenta,
 • vyhledejte hodnotu atributu „type= “ a zadejte ji do pole Řetězec značky pro skupinu,
 • vyhledejte hodnotu atributu „cat= “ a zadejte ji do pole Řetězec značky pro aktivitu.

 

Vlastní proměnné Floodlight jsou dvojice klíč–hodnota, pomocí kterých lze měřit údaje o uživatelích, které shromažďujete (např. žánr filmu, který zákazník zakoupil). Vlastní proměnné používají klíče u1=, u2= atd. Pro každou vlastní proměnnou vyberte proměnnou obsahující hodnotu, kterou chcete proměnné předat.

Po zadání všech informací o značce klikněte na tlačítko Uložit.

Přečtěte si další informace o značce počítadla Floodlight.

Značka prodeje Floodlight

Díky značce prodeje Floodlight můžete sledovat, kolik položek uživatelé zakoupili, a také celkovou hodnotu těchto nákupů. Značku Floodlight lze do kontejneru přidat dvěma způsoby:

 • přijetím značky, která byla přenesena z uživatelského rozhraní služby Campaign Manager 360,
 • přidáním značky z uživatelského rozhraní Správce značek Google.

 

Přijímání přenesených značek Floodlight

Tyto značky mohou být do kontejneru přenášeny přímo z uživatelského rozhraní služby Campaign Manager 360. Pokud chcete tyto akce povolit ve Správci značek Google, je nutné schválit žádost o propojení a přenesené značky. Další informace naleznete v části Schvalování. Pokud potřebujete zjistit, jak přenášet značky ze služby Campaign Manager 360, přečtěte si článek Přidávání aktivit Floodlight do kontejnerů Správce značek Google.

Pokud chcete přijmout přenesenou značku Floodlight, přejděte do sekce Fronta na schválení → Značky. Klikněte na název aktivity. Některé parametry (např. hodnoty pro „src= “, „type= “ a „cat= “) budou přednastaveny.

U přenesených značek je parametr Tržby předem vyplněn proměnnou {{cost}}. Proměnnou {{cost}}, která načítá částku tržeb, budete muset vytvořit a nakonfigurovat.

Parametr ID objednávky je předem vyplněn proměnnou {{ord}}. Proměnnou {{ord}} budete muset vytvořit a nakonfigurovat. Tato proměnná by měla načítat ID objednávky (případně, pokud jste jako metodu počítání vybrali Prodané položky, počet prodaných položek.)

Vlastní proměnné Floodlight jsou dvojice klíč–hodnota, pomocí kterých lze měřit údaje o uživatelích, které shromažďujete (např. žánr filmu, který zákazník zakoupil). Vlastní proměnné Floodlight používají klíče u1=, u2= atd. U přenesených značek budou názvy proměnných v polích pro vlastní proměnné vyplněny předem. Abyste získali správné údaje, budete muset tyto proměnné nakonfigurovat.

Proveďte u značky požadované úpravy a klikněte na možnost Schválit.

Přidání značky ve Správci značek Google

Jako typ značky vyberte prodej Floodlight.

 • vyhledejte hodnotu atributu „src= “ a zadejte ji do pole ID inzerenta,
 • vyhledejte hodnotu atributu „type= “ a zadejte ji do pole Řetězec značky pro skupinu,
 • vyhledejte hodnotu atributu „cat= “ a zadejte ji do pole Řetězec značky pro aktivitu.

 

Pro parametr Tržby vyberte proměnnou, která obsahuje částku tržeb. Pro parametr ID objednávky zvolte proměnnou obsahující ID objednávky. Pokud jste jako metodu počítání vybrali možnost Prodané položky, zvolte proměnnou obsahující počet prodaných položek. Pokud jste tyto proměnné dosud nevytvořili, bude třeba je vytvořit ve Správci značek Google.

Vlastní proměnné Floodlight jsou dvojice klíč–hodnota, pomocí kterých lze měřit údaje o uživatelích, které shromažďujete (např. žánr filmu, který zákazník zakoupil). Vlastní proměnné používají klíče u1=, u2= atd. Pro každou vlastní proměnnou vyberte proměnnou obsahující hodnotu, kterou chcete proměnné předat.

Po zadání všech informací o značce klikněte na tlačítko Uložit.

Přečtěte si další informace o značce prodeje Floodlight.

Značka Google Analytics

Vyhledání identifikátoru webové služby:

 • Na účtu Google Analytics přejděte na stránku Správce.
 • Klikněte na Nastavení služby.

 

Do pole Identifikátor webové služby zadejte ID měření, které má tvar UA-xxxxxx-xx.

V poli Identifikátor webové služby můžete použít také proměnnou, což je užitečné, pokud v Google Analytics spravujete několik služeb.

Pokud chcete aktivovat funkce pro inzerenty v Obsahové síti, včetně přehledů Demografické údaje a Zájmy, remarketingu a integrace služby Campaign Manager 360, zaškrtněte políčko Podpora pro inzerenty v Obsahové síti. Pokud tuto volbu použijete, přečtěte si zásady pro inzerci v Obsahové síti.

Správce značek Google podporuje následující značky Google Analytics:

Zadat můžete i další nastavení (v části Další nastavení):

 • Základní konfigurace
  • Anonymizovat IP adresy: informace
  • Virtuální cesta ke stránce: udává cestu ke stránce pro měření souvisejících metrik. informace
  • Nastavit vzorkovací frekvenci: informace
  • Nastavit časový limit souboru cookie relace: informace
 • Měření kampaní:
 • Vlastní proměnné: informace
 • Domény a adresáře:informace
  Například při měření v doménách A.com a B.com je třeba nakonfigurovat doménu B.com tak, aby místo vlastních souborů cookie využívala údaje souborů cookie z parametru adresy URL (z relace pro doménu A.com). Pokud chcete toto propojení aktivovat, zaškrtněte políčko Povolit propojovací program.
 • Vyhledávače a referrery: informace
 • Pokročilá konfigurace:
  • Název měřiče: Umožňuje pojmenovat objekt měřiče. Poznámka: Nedoporučujeme vám používat vlastní pojmenování měřičů. Pokud omylem použijete existující název objektu měřiče, data mohou být poškozena. I když vám zadání názvu objektu měření umožní sdílet stav mezi objekty měřičů vytvořenými Správcem značek Google a existujícím kódem Google Analytics, doporučujeme namísto toho aktualizovat kód na webu tak, aby používal syntaxi dataLayer Správce značek Google. Jinak nebudete moci měření pomocí Správce značek Google nakonfigurovat.
  • Cesta místního souboru GIF: informace
  • Časový limit souboru cookie návštěvníka: informace
  • Zpětné volání na server: Hodnota tohoto pole musí odkazovat na proměnnou, které vrátí funkci. Tato funkce je zavolána po úplném odeslání měřicího webového signálu Google Analytics.
  • Aktivovat rozšířenou atribuci odkazu: informace
  • Aktivovat modul shromažďování informací o prohlížeči: informace
  • Aktivovat zjišťování formátu Flash: informace
  • Aktivovat zjišťování názvu: informace
  • Odesílat požadavky na servery Google: Pokud jste nastavili cestu místního souboru GIF, budou požadavky odesílány na vámi vlastněný server. Po výběru této možnosti budou požadavky odesílány také společnosti Google.

Základní měření

Chcete-li provádět základní měření Google Analytics, přidejte jednu značku Google Analytics a jako typ měření zvolte Zobrazení stránky. Na všech stránkách přidejte pravidlo pro spuštění značky. Pokud vám základní měření stačí, přidáte pouze tuto značku Google Analytics. Pokud však měříte události či transakce elektronického obchodu, bude nutné přidat další značky Google Analytics.

Měření událostí Google Analytics

Příklady naleznete v části události Google Analytics.

Měření ve více doménách

Příklady naleznete v článku Měření ve více doménách.

Značka Universal Analytics

Značka Universal Analytics je nová verze měřicí značky Google Analytics. Služba Universal Analytics představuje sadu funkcí, které mění způsob shromažďování a uspořádání údajů v účtu Google Analytics.

S využitím Universal Analytics můžete shromažďovat více typů údajů a zlepšit jejich kvalitu. Získáte tak lepší představu o interakcích návštěvníků s vaší firmou v jednotlivých fázích – inzerce, prodej, používání produktu, podpora a udržení zákazníka.

Instalace značky Universal Analytics prostřednictvím Správce značek Google představuje ideální způsob implementace, protože si tak výrazně usnadníte budoucí změny.

Vyhledání identifikátoru webové služby:

 • Na účtu Google Analytics přejděte na stránku Správce.
 • Klikněte na Nastavení služby.

 

Do pole Identifikátor webové služby zadejte ID měření, které má tvar UA-xxxxxx-xx.

V poli Identifikátor webové služby můžete použít také proměnnou, což je užitečné, pokud v Google Analytics spravujete několik služeb.

Správce značek Google podporuje následující značky Google Analytics:

Zadat můžete i další nastavení:
 • Základní konfigurace
 • Pokročilá konfigurace
 • Konfigurace souboru cookie
 • Měření ve více doménách: automatické propojování domén: více domén oddělte čárkami, např. A.com, B.com, C.com (příklad použití viz Měření ve více doménách)
 • Vlastní dimenze: informace
 • Vlastní metriky: informace
 • Pole k nastavení: Například při měření v doménách A.com a B.com je třeba nakonfigurovat doménu B.com tak, aby místo vlastních souborů cookie využívala údaje souborů cookie z parametru adresy URL (z relace pro doménu A.com). Pokud chcete toto propojení aktivovat, zadejte
  Název pole: allowLinker
  Hodnota: true

Základní měření

U základního měření Google Analytics (Universal Analytics) přidejte jednu značku Google Analytics (Universal Analytics) a jako typ měření zvolte možnost Zobrazení stránky. Na všech stránkách přidejte pravidlo pro spuštění značky. Pokud vám základní měření stačí, přidáte pouze tuto jednu značku Google Analytics (Universal Analytics). Pokud však měříte události či transakce elektronického obchodu, bude nutné přidat další značky Google Analytics (Universal Analytics).

Měření událostí Google Analytics

Příklady naleznete v části události Google Analytics.

Měření ve více doménách

Příklady naleznete v článku Měření ve více doménách.

Značka pro remarketing v Obsahové síti

Pokud chcete ve Správci značek Google nastavit značku pro remarketing v Obsahové síti Google, bude třeba zadat ID konverze a štítek konverze.

 1. V účtu Google Ads klikněte na kartu Kampaně.
 2. V seznamu kampaní nalevo klikněte na možnost Sdílená knihovna → Publikum.
 3. Vyhledejte námi vytvořený seznam s označením Hlavní seznam. Pak ve sloupci Značky/definice klikněte na možnost [Značka].
 4. Klikněte na odkaz Značka. V poli s kódem:
  • vyhledejte hodnotu atributu „google_conversion_id =“ a zadejte ji do pole Číslo konverze,
  • vyhledejte hodnotu atributu „google_conversion_label = “ a zadejte ji do pole Štítek konverze.

Podrobné pokyny naleznete v části Nastavení dynamického remarketingu Google Ads. Přečtěte si další informace o značce pro remarketing.

Šablony značek autorizovaných prodejců

Kromě šablon pro značky Google jsou rovněž k dispozici šablony pro celou řadu značek třetích stran. Chcete-li použít určitou šablonu, vyberte ji, zadejte požadované údaje a Správce značek Google automaticky vygeneruje správný kód. Další informace o značkách autorizovaných prodejců.

Pokud chcete, abychom do systémů Google zahrnuli šablonu značky vaší společnosti, kontaktujte nás a staňte se dodavatelem značek.

Typy vlastních značek

K dispozici jsou následující dva typy vlastních značek, pomocí kterých lze kopírovat a vkládat kód prakticky z jakékoli značky. Pokud potřebujete implementovat značku, která není přímo podporována prostřednictvím šablony, můžete využít jeden z následujících typů značek.

Vlastní značka obrázku

Typ Vlastní značka obrázku umožňuje spravovat značku obrázku, která není uvedena jako jedna z možností Typ značky. Pokud například při sledování používáte neviditelný obrázek o velikosti jednoho pixelu, zadejte jeho adresu URL. Pokud chcete vkládat proměnné, umístěte název proměnné do dvojitých složených závorek, tj. {{nazev_promenne}}. Pokud jsou k dispozici verze obrázku relativní vzhledem k protokolu, zvolte možnost „//“. Pokud je k dispozici pouze zabezpečená verze, zvolte možnost „https://“. Možnost „http://“ nedoporučujeme.

Zaškrtněte políčko Vynechání mezipaměti a zadejte parametr pro vynechání mezipaměti. Zajistíte tak, že budou registrovány požadavky i z prohlížečů, které mají daný obrázek uložený v mezipaměti.

Vlastní značka HTML

Typ Vlastní značka HTML umožňuje spravovat značku, která není přímo podporována prostřednictvím šablony Správce značek Google, např. značku nesouvisející se službami Google. (Další informace o omezeních platných pro značky.)

Zkopírujte kód HTML nebo JavaScript do textového pole. Nezapomeňte vložit úryvky kódu JavaScript do značek script jazyka HTML. Do značek můžete vložit volání příkazu document.write().

Pokud chcete do vlastní značky HTML vkládat proměnné, umístěte název proměnné do dvojitých složených závorek {{nazev_promenne}}. Může to být užitečné, pokud budete chtít použít stejnou značku v různých kontextech.

Značky nekombinujte, ale přidávejte je samostatně. Pokud například máte v původním kódu webu dva nástroje pro sběr dat vedle sebe, rozdělte je do dvou samostatných vlastních značek HTML. Díky tomu budete moci implementovat každou značku zvlášť.

Zadejte pravidla určující, kdy se má značka spustit. Až značku pojmenujete a uložíte, budete ji moci spravovat pomocí Správce značek Google.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
102259
false