Zarządzanie tagami Google

Zarządzanie tagiem Google Łączenie tagów Instalowanie tagu Google

Po skonfigurowaniu tagu Googlejego ustawień możesz nim zarządzać i go dostosowywać. W sekcji „Zarządzanie tagami Google” na karcie „Administracja” możesz wykonywać takie działania:

 • Zarządzanie tagiem Google:
  • edytowanie nazwy tagu Google,
  • łączenie tagów Google,
  • dodawanie i usuwanie miejsc docelowych.
 • Łączenie tagów umożliwiające:
  • scalanie konfiguracji,
  • zwiększanie zasięgu w witrynie,
  • komasowanie użytkowników tagów Google.
 • Instalowanie tagu Google.

An illustration of the Admin tab on Google tag.

Wskazówka
Aby zobaczyć wszystkie tagi, do których masz dostęp, otwórz Menedżera tagów Google i w tabeli „Konta” kliknij kartę „Tagi Google”.

Uzyskiwanie dostępu do tagu Google

Instrukcje dotyczące Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzi i ustawień Tools icon, a potem w sekcji „Konfiguracja” kliknij Tag Google.

Instrukcje dotyczące Google Analytics

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. U góry kolumny „Usługa” wybierz za pomocą selektora usługę zawierającą strumień danych, w którego przypadku chcesz skonfigurować tag Google.
 4. W kolumnie „Usługa” kliknij Strumienie danych.
 5. Kliknij strumień danych, który chcesz edytować.
 6. W sekcji „Tag Google” kliknij Skonfiguruj ustawienia tagów.

Zarządzanie tagiem Google

Edytowanie nazwy tagu Google, łączenie tagów Google oraz dodawanie i usuwanie miejsc docelowych

Instrukcje

 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. Otwórz kartę „Administracja”.
 3. W sekcji „Zarządzanie tagiem Google” możesz wykonywać takie czynności:
  1. Zmiana nazwy tagu Google:
   1. Nazwij tag i kliknij Zapisz zmiany,
  2. Łączenie tagów Google:
   1. Kliknij Połącz z innym tagiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia tagów Google. Aby połączyć tagi, musisz mieć na poziomie tagu dostęp administratora.
  3. Dodawanie i usuwanie miejsc docelowych:
   1. Kliknij +Miejsce docelowe. Postępuj zgodnie z podanymi niżej instrukcjami dodawania miejsca docelowego do tagu Google.
   2. Aby usunąć miejsce docelowe, wykonaj podane niżej instrukcje.

Łączenie tagów Google lub przypisywanie identyfikatorów tagów do nowego tagu Google

Możesz uprościć konfigurowanie ustawień tagu, wysyłać dane do wielu miejsc docelowych z poziomu tego samego tagu oraz zwiększać jego zasięg.

Możesz połączyć co najmniej 2 tagi, aby zespolić ich konfiguracje tagowania i zasięg w witrynie oraz skomasować użytkowników. Jeśli połączysz tagi, wprowadzane w nich zmiany będą miały wpływ na wszystkie połączone z nimi miejsca docelowe.

Tag Google umożliwia Ci:

 • łączenie tagów,
 • przypisywanie identyfikatorów tagów do nowego tagu Google,
 • instalowanie tagu Google.
Uwaga: aby połączyć ten tag Google z innym tagiem, musisz mieć rolę administratora.

Zalety

 • Jeśli obecnie masz tagi zainstalowane w różnych częściach witryny, połączenie ich może polepszyć jakość danych poprzez zwiększenie zasięgu tagów.
 • Gdy połączysz co najmniej 2 tagi, możesz centralnie zarządzać ich ustawieniami, aby unikać dodatkowych nakładów pracy i wynikających z nich błędów.
 • Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego w witrynie jednego z tagów, możesz go połączyć z pozostałymi, aby uniknąć instalowania dodatkowego kodu.
Uwaga: jeśli 2 tagi mają bardzo odmienne konfiguracje i chcesz, aby ich ustawienia były rozdzielone, lepiej nie łącz tych tagów.

Łączenie tagów

 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. Otwórz kartę „Administracja”.
 3. W sekcji „Ustawienia tagu Google” kliknij Łączenie tagów.
 4. Kliknij Wybierz tag Google do połączenia.
 5. Na stronie „Wybierz tag” zobaczysz listę wszystkich tagów Google, do których masz dostęp.
Uwaga – jeśli nie widzisz odpowiedniego tagu, sprawdź, czy:
 • Masz dostęp administratora do tego tagu.
 • Ten tag jest w rzeczywistości tagiem Google (np. gtag.js). Nie możesz łączyć tagu Google z kontenerami Menedżera tagów Google ani z tagami starszego typu, np. conversion.js.
 • Ten tag jest przeznaczony do konta Google Ads lub Google Analytics. Obecnie nie można łączyć tagów z innych usług Google, np. tagu Universal Analytics (UA-) czy tagu Floodlight (DC-).
 1. Nazwij swój tag.
 2. W sekcji „Konfiguracja tagu” wybierz konfigurację, której chcesz użyć.
 3. Kliknij Sprawdź wybrane opcje.
Uwaga: przeczytaj ze zrozumieniem informacje o wpływie, jaki połączenie tagów Google będzie miało na dane odbierane przez miejsca docelowe. Połączenie może być trudne do cofnięcia, więc dokładnie sprawdź wybrane opcje. Używanie tego tagu Google przez daną usługę Google podlega warunkom korzystania z tej usługi.
 1. Kliknij Zapisz zmiany.

Na dole ekranu zobaczysz komunikat z potwierdzeniem o treści „Tag Google został scalony”.

Przypisywanie identyfikatorów tagów do nowego tagu Google

Gdy połączysz tag, nie możesz już cofnąć tej operacji. Możesz natomiast przypisać identyfikator tagu do nowego tagu Google. Oznacza to, że możesz utworzyć nowy tag, korzystając z identyfikatora dotychczasowego tagu. Możesz wybrać, które miejsca docelowe mają zostać połączone z nowym tagiem, określić, czy chcesz skopiować ustawienia, czy używać domyślnych ustawień tagu, a także zdecydować, czy chcesz skopiować użytkowników tagu.
 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. Otwórz kartę „Administracja”.
 3. W sekcji „Ustawienia tagu Google” kliknij Zarządzaj tagiem Google.
 4. Wybierz identyfikator tagu, który chcesz przenieść do nowego tagu, i kliknij ikonę podziału .
 5. Nazwij nowy tag.
 6. W sekcji „Konfiguracja tagu” kliknij Skopiuj konfigurację z: Ten tag lub Użyj domyślnej konfiguracji tagu.
 7. W sekcji „Użytkownicy tagu” kliknij Skopiuj użytkowników z tagu Ten tag lub Tylko ja mam dostęp do tego tagu.
 8. Sprawdź zmiany w tagu i kliknij Zapisz.

Dodawanie do tagu Google miejsca docelowego

Jeśli masz rolę administratora, możesz dodawać do tagu miejsca docelowe i usuwać je z niego. Dodaj do tagu Google miejsca docelowe, aby uniknąć ponownego dodawania tagów do witryny i wykorzystać obecną konfigurację tagu. Dodanie miejsca docelowego wymaga usunięcia go z innego tagu Google, do którego było przypisane do tej pory.

Może Ci się to przydać, gdy chcesz wysyłać dane na inne konto usługi bez łączenia tagów Google. Jeśli np. współpracujesz z agencją, która miała wcześniej własny tag Google wysyłający dane na jedno z Twoich kont usługi, możesz zamiast tego dodać do tagu Google to miejsce docelowe.

Miejsce docelowe musi zawsze mieć powiązany tag. Jeśli zdecydujesz się usunąć miejsce docelowe, musisz je połączyć z innym dotychczasowym lub nowo utworzonym tagiem. Tag może występować samodzielnie bez żadnych miejsc docelowych. W takim przypadku nie wysyła jednak danych do żadnych miejsc docelowych Google.

Uwaga: jeśli skonfigurujesz w tagu więcej niż jedno miejsce docelowe, będzie on wysyłać dane do wielu miejsc docelowych. Przeczytaj ze zrozumieniem informacje o wpływie, jaki dodanie miejsca docelowego do tagu Google będzie miało na dane odbierane przez miejsca docelowe. Dodanie miejsca docelowego może być trudne do cofnięcia, więc dokładnie sprawdź wybrane opcje. Używanie tego tagu Google przez daną usługę Google podlega warunkom korzystania z tej usługi.
 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. U góry strony kliknij kartę „Administracja”.
 3. W sekcji „Zarządzanie tagami Google” kliknij Zarządzaj tagiem Google.
 4. W sekcji „Miejsca docelowe” kliknij +Miejsce docelowe.
 5. Kliknij Wybierz miejsce docelowe.
 6. Wybierz miejsce docelowe, które chcesz dodać do tagu Google.
Uwaga: zobaczysz tylko te miejsca docelowe, do których masz dostęp administratora.
 1. Kliknij miejsce docelowe, które chcesz dodać.
 2. Sprawdź zmiany i kliknij Zapisz.

Usuwanie miejsca docelowego z tagu

 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. Otwórz stronę „Administracja”.
 3. W sekcji „Zarządzanie tagami Google” kliknij Zarządzaj tagiem Google.
 4. W sekcji „Miejsca docelowe” kliknij ikonę „Usuń miejsce docelowe” (-) po prawej stronie miejsca docelowego, które chcesz usunąć.
 5. Na ekranie „Usuń miejsce docelowe” kliknij Wybierz istniejący tag lub Utwórz nowy tag.
Uwaga: jeśli tag lub miejsce docelowe usunięto ponad 30 dni temu, miejsce docelowe nie będzie już powiązane z tagiem i pojawi się komunikat o błędzie „Brak identyfikatora tagu”. Gdy otworzysz sekcję tagu Google, zobaczysz prośbę o połączenie miejsca docelowego z nowym lub dotychczasowym tagiem Google. Miejsce docelowe możesz przywrócić, dodając je do dotychczasowego lub nowo utworzonego tagu Google.

Wyświetlanie miejsca docelowego tagu

 1. Otwórz ekran tagu Google.
 2. Otwórz kartę „Administracja”.
 3. W obszarze „Zarządzanie tagami Google” w sekcji „Zarządzanie tagiem Google” możesz zobaczyć listę miejsc docelowych swojego tagu Google.

Niezgodności w kodzie na stronie

Tag Google przetwarza nie tylko miejsca docelowe i ustawienia skonfigurowane przez Ciebie na jego ekranie, ale też polecenia gtag() na stronie, aby wczytywać i konfigurować ustawienia Twoich tagów Google.

Jeśli ten sam tag Google jest skonfigurowany co najmniej 2 razy na jednej stronie, może to spowodować duplikowanie danych lub pomieszanie ustawień. Ten problem może wystąpić, gdy przypadkowo 2 razy wdrożysz ten sam tag lub gdy połączysz 2 tagi Google, które były wcześniej zainstalowane na tej samej stronie. Aby ignorować zduplikowane wystąpienia poleceń „config” na stronie, możesz w sekcji „Zarządzanie tagiem Google” na karcie Administracja włączyć opcję „Ignoruj zduplikowane wystąpienia konfiguracji na stronie (zalecane)”. Aby zapobiegać problemom, opcja ta jest aktywowana automatycznie, gdy łączysz ze sobą 2 tagi Google.

Uwaga: na niektórych stronach internetowych umieszczane są 2 tagi Google, które mają różne ustawienia konfiguracji na stronie. Jeśli połączysz te 2 tagi w pojedynczy tag Google, przetwarzane będzie tylko pierwsze polecenie „config”, a kolejne polecenia „config” i ustawienia związane z tym drugim tagiem Google będą ignorowane. W efekcie połączenie tagów może spowodować zmianę sposobu działania tagów na tych stronach. Zalecamy, aby przed połączeniem tagów, które mają niezgodne ze sobą konfiguracje, porządnie je sprawdzić.

Instalowanie tagu Google

Konfigurację możesz dokończyć bez edytowania kodu, jeśli tylko masz kreator witryn (nazywany też „platformą CMS”, np. Wix lub WordPress). Jeśli go nie masz, tag możesz zainstalować ręcznie. Aby uzyskać wysoką dokładność pomiarów, upewnij się, że tag jest zainstalowany na każdej stronie witryny.

Odszukaj instrukcje odpowiednie do witryny hostowanej przez Twój kreator witryn (nazywany też „platformą CMS”).

Jeśli na liście instrukcji nie widzisz swojego kreatora witryn, możesz ręcznie zainstalować tag Google.

Nie wiesz, czy tag jest prawidłowo skonfigurowany?

Aby sprawdzić implementację tagu, możesz użyć rozszerzenia Tag Assistant. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witrynyRozwiązywanie za pomocą rozszerzenia Tag Assistant problemów z niezweryfikowanymi lub nieaktywnymi działaniami powodującymi konwersję.

Prywatność i zabezpieczenia w zakresie śledzenia witryny

Google stosuje rygorystyczne standardy w zakresie bezpieczeństwa. Nasze usługi zbierają dane tylko na stronach, na których masz wdrożone odpowiednie tagi.

Zadbaj o to, aby podać użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
102259
false
false