Läs mer om reparationer

Säkerhetskopiera data innan du lämnar in telefonen för reparation.

Fylla i eller annullera en reparationsbeställning

Jag hittar inte den enhetsinformation som behövs eller rätt reparationstyp

Läs mer om hur du hittar enhetens IMEI-kod. Det går bara att ange IMEI-koder för Pixel (alla storlekar och generationer) för reparation.

Jag hittar inte rätt reparationstyp
Välj de problem som stämmer bäst in på enheten när du beställer reparation. Reparationspartnern kollar vad som behöver göras när de har fått enheten.
Det går inte att beställa reparation

Kontakta oss och ange vilket felmeddelande du får i kassan. Ange även dina kontaktuppgifter och din IMEI-kod.

Annullera en reparation

Inskickad med post

  • Om du vill annullera en reparationsbeställlning måste du göra det innan du skickar enheten.

  • Om du lämnar reparationsbeställningen utan åtgärd annulleras den automatiskt inom 30 dagar.

Inlämning:

  • Kontakta reparationspartnern om du vill annullera eller ändra reparationsbeställningen.

Statusuppdateringar

Om du vill veta statusen för reparationen av en enhet som du har skickat med post öppnar du beställningshistoriken i Google Store och trycker eller klickar på Reparationer. Då visas reparationshistoriken. Om det gäller en enhet som du har lämnat in för reparation kontaktar du reparationspartnern.

Det finns inga uppdateringar om reparationen

Om det inte visas några uppdateringar om reparationen hittar du tidsuppskattningar nedan.

Inskickad med post

  • För enheter som skickats med post tar reparationen ungefär 7–10 arbetsdagar från det att du skickade enheten.
  • Om du vill ha ett emballage med förbetalt porto skickar vi det till dig inom 1–2 arbetsdagar.
  • Om reparationsbeställningen behöver uppdateras när enheten har undersökts blir du först tillfrågad om du godkänner uppdateringen. När du har godkänt och betalat den uppdaterade kostnaden görs arbetet inom 2–3 arbetsdagar. Om du inte godkänner uppdateringen skickar vi tillbaka enheten utan att reparera den inom 1–2 arbetsdagar.

Inlämning

  • Om du undrar över statusen för en enhet som du har lämnat in för reparation kontaktar du partnern du lämnade in telefonen till.
Jag hittar ingen leveransstatus

Om det gäller en enhet som har skickats med post för reparation kan du läsa mer om hur du spårar försändelser. Vi rekommenderar att du använder de spårningsnummer eller spårningslänkar som du har fått från operatören så att du får den senaste informationen.

Emballage med förbetalt porto: Titta efter e-post med spårningslänkar från Google Store eller kolla beställningshistoriken i Google Store.

Tryck eller klicka på Reparationer uppe till höger på sidan Beställningshistorik. Då visas reparationshistoriken.

Du kan även läsa mer om hur du spårar emballageförsändelser.

Problem med enheten efter en reparation

För varje enhet som har reparerats av ett reparationscenter gäller antingen (1) det som är kvar av enhetens ursprungliga garantiperiod eller (2) en extra garantiperiod på 90 dagar efter reparationen, beroende på vilken av dessa tidsperioder som är längst.

Kontakta oss om det är samma problem som tidigare med en enhet som skickats in med post för reparation. Om det är problem med en enhet som lämnats in för reparation kontaktar du reparationspartnern.

Om det har uppstått nya problem med enheten gör du en ny reparationsbeställning.

Så fungerar debitering och betalning

Läs mer om reserverade belopp och avgifter för reparationer

Post:

När du beställer reparationen reserveras ett belopp i betalningsmetoden motsvarande den beräknade reparationskostnaden. Om det inte visar sig vid undersökningen att fler skador behöver lagas på enheten debiteras du det angivna beloppet och reparationen påbörjas.

Om det skulle visa sig vid undersökningen att det även finns andra skador som behöver åtgärdas kontaktar vi dig. Du har tio dagar på dig att godkänna och betala den uppdaterade kostnaden eller tacka nej. Om du inte har hört av dig efter den perioden skickar vi tillbaka telefonen till dig utan att reparera den och du debiteras inte.

Inlämning:

Om du lämnar in telefonen till en reparationspartner och de hittar andra skador vid undersökningen kontaktar de dig och meddelar att reparationen kommer att kosta mer än beräknat. Du måste godkänna den nya kostnaden innan reparationen påbörjas.

Frågor om debiteringar för reparation när telefonens garanti inte har gått ut

Du kan bli debiterad för en reparation även om telefonens garanti fortfarande gäller, eftersom vissa typer av skador inte täcks av tillverkarens garanti. Ofta täcks till exempel inte spruckna skärmar eller vätskeskador. Det kanske inte går att se skador i innanmätet.

Den faktiska reparationskostnaden kan bli högre än beräknat. Om den beräknade och den faktiska kostnaden inte stämmer överens får du ett e-postmeddelande där du ombeds att godkänna det nya priset.

Frågor om kostnader som tillkommer efter undersökningen av en enhet

Post:

Om det visar sig vid undersökningen att det finns fler skador som måste åtgärdas kontaktar vi dig så att du kan godkänna den nya kostnaden innan reparationen börjar. Alla skador åtgärdas samtidigt vid en reparationsbeställning. Vi reparerar inte bara en del av skadorna på en enhet.

Du har tio dagar på dig att godkänna och betala den uppdaterade kostnaden eller tacka nej. Om du inte har hört av dig efter den tiden skickar vi tillbaka telefonen utan att reparera något.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Inlämning:

Om du lämnar in telefonen till en reparationspartner och de hittar andra skador vid undersökningen kontaktar de dig och meddelar att reparationen kommer att kosta mer än beräknat. Du måste godkänna den nya kostnaden innan reparationen påbörjas.

Felaktig debitering för en beställning som ändrats eller annullerats

Kontakta oss om du har debiterats fel belopp för en uppdaterad beställning eller blivit debiterad för en beställning som annullerats. Ha ditt IMEI-nummer och beställningsnummer till hands.

Mer information

Inga reparationer enbart av en del av skadorna
Den reparerade enheten täcks av en garanti i 90 dagar (eller så lång tid som återstår av den ursprungliga garantin). Därför repareras enheten helt och inte bara delvis.
Reparationspartnern kan inte reparera en inlämnad enhet
Ibland går de delar som behövs inte att få tag på, och en enhet kan även vara så skadad att den inte går att reparera. Vi rekommenderar att du kontaktar reparationspartnern om du vill veta mer.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
99952
false
false