Kontrollera statusen för min reparation

Få uppdateringar om reparationsstatus

Besök reparationshistoriken i Google Store om du vill veta mer om din reparation via post. Kontakta reparationspartnern om du vill få uppdateringar om din reparation via inlämning. Om du har gett reparationspartnern en e-postadress som är kopplad till ditt Google-konto finns information om din reparation via inlämning i reparationshistoriken.

Se reparationshistoriken

Det finns inga uppdateringar om reparationen

Om reparationshistoriken inte har uppdaterats ännu hittar du tidsschemana nedan.

Post:

  • Om du skickar in enheten med post tar det upp till tio arbetsdagar efter att du har skickat varan.
  • Om du begär ett förbetalt fraktpaket skickar vi det inom två arbetsdagar.
  • Om din reparationsbeställning behöver uppdateras efter vår undersökning blir du ombedd att godkänna i ett e-postmeddelande med ämnet: Åtgärd krävs: Godkänn ändringarna i reparationsbeställningen omedelbart, RMA-nummer xxx
  • När du har godkänt den slutliga kostnaden och slutfört betalningen slutförs beställningen inom tre arbetsdagar. Om du inte godkänner uppdateringen skickar vi tillbaka enheten utan att reparera den inom två arbetsdagar.

Inlämning:

  • Kontakta reparationspartnern där du lämnade in enheten för uppdateringar om reparationen.
Jag hittar ingen leveransstatus

Besök reparationshistoriken i Google Store om du vill ha spårningsinformation och uppdateringar om den inskickade enheten. Du kan också få reparationsuppdateringar via spårningsnumret eller spårningslänkar från din operatör.

För förbetald förpackning: Kontrollera e-post från Google Store som har spårningslänkar. Du kan också kontrollera beställningshistoriken i Google Store.

Du hittar reparationshistoriken genom att välja Reparationer och ersättningsenheter uppe till höger på sidan med beställningshistorik.

Du kan spåra fraktpaketet i beställningshistoriken i Google Store.

Annullera en reparation

Följ anvisningarna nedan om du vill annullera en reparation via post eller inlämning.

Post:

Obs! Du kan endast annullera en reparationsbeställning innan du har skickat in enheten. Om du inte gör något med reparationsbeställningen annulleras den automatiskt inom 30 dagar.

Inlämning:

  • Kontakta reparationspartnern om du vill annullera eller ändra reparationsbeställningen.

Åtgärda problem med att skapa beställningar

Det går inte att beställa reparation

Kontakta supporten om du får ett felmeddelande i kassan. Var beredd att ge dina kontaktuppgifter och felinformation till supporten.

Kontakta Pixels supportcenter om du behöver hjälp med reparationer av Pixel. Det är bra att ha IMEI-koden. Läs om hur du hittar IMEI-koden för Pixel-telefoner.

Kontakta supporten för Pixel-surfplattor om du behöver hjälp med reparationer av Pixel Tablet. Det är bra att ha serienumret. Läs mer om hur du hittar serienumret på Pixel Tablet.

Jag hittar inte rätt reparationstyp
När du gör en reparationsbegäran väljer du alla problem som bäst beskriver produktens skick. Reparationspartnern kollar vad som behöver åtgärdas när de har fått enheten.
Inga reparationer enbart av en del av skadorna

Reparationer måste göras för alla skador på enheten, oavsett om de omfattas av garantin eller inte. Du kommer att debiteras för reparationer utanför garantin.

Reparerade enheter får 90 dagars garanti. Om du redan har en garanti men det är mindre än 90 dagar förlängs den till totalt 90 dagar. Reparationspartnern slutför reparationen under tiden.

Reparationspartnern kan inte reparera en inlämnad enhet
Kontakta Pixels supportcenter om delar som behövs för reparationen inte är tillgängliga eller om enheten inte kan repareras.

Så fungerar debitering och betalning

Läs mer om reserverade belopp och avgifter för reparationer

Post:

När du gör en reparationsbeställning reserveras ett belopp på din betalningsmetod som motsvarar den beräknade reparationskostnaden. Om det inte visar sig vid undersökningen att något mer behöver göras på enheten debiteras du det angivna beloppet och reparationen påbörjas.

Om det skulle visa sig vid undersökningen att det även finns andra skador som behöver åtgärdas kontaktar vi dig via e-post. Du har tio dagar på dig att godkänna och betala den uppdaterade kostnaden eller tacka nej. Om du inte har hört av dig efter den perioden skickar vi tillbaka enheten till dig utan att reparera den och du debiteras inte.

Inlämning:

Om du lämnar in enheten till en reparationspartner och de hittar andra skador vid undersökningen kontaktar de dig angående ytterligare kostnader för reparationen. Du måste godkänna kostnaderna för att påbörja reparationen.

Om du bor i Europa kan du avvisa ytterligare kostnader för kosmetiska reparationer, till exempel repor på skärmen.

Frågor om reparationskostnader för enheter med garanti

Du kan också debiteras för reparationer även om enheten omfattas av garantin, eftersom tillverkarens garanti inte täcker vissa skadetyper. Ofta täcks till exempel inte spruckna skärmar eller vätskeskador. Det kanske inte går att se skador i innanmätet.

Den faktiska reparationskostnaden kan bli högre än beräknat. Om den beräknade och den faktiska kostnaden inte stämmer överens får du ett e-postmeddelande där du ombeds att godkänna det nya priset.

Frågor om kostnader som tillkommer efter undersökningen av en enhet

Post:

Om fler skador upptäcks under undersökningen ombeds du att godkänna den nya kostnaden innan reparationen kan påbörjas.

Du har tio dagar på dig att godkänna och betala den uppdaterade kostnaden. Om du avvisar uppdateringen eller om vi inte hör något från dig i tid returnerar vi enheten utan reparationer.

Kontakta hjälpen för Google Store om du vill veta mer om postreparationer.

Inlämning:

Om fler skador upptäcks under undersökningen vid inlämning ombeds du att godkänna den nya kostnaden innan reparationen kan påbörjas.

Felaktig debitering för en beställning som ändrats eller annullerats
Kontakta Pixels supportcenter om du debiteras fel belopp för en uppdaterad beställning eller blivit debiterad för en beställning som annullerats. Ha ditt IMEI-nummer och beställningsnummer till hands.

Problem med enheten efter en reparation

Reparerade enheter får 90 dagars garanti. Om du redan har en garanti men det är mindre än 90 dagar förlängs den till totalt 90 dagar. Reparationspartnern slutför reparationen under tiden.

Kontakta oss om det är samma problem som tidigare med en enhet som skickats in med post för reparation.

Om det är problem med en enhet som lämnats in för reparation kontaktar du reparationspartnern.

Om det har uppstått nya problem med enheten gör du en ny reparationsbeställning.

Relaterade resurser

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
18150032605190469811
true