Reparasjoner, erstatninger og garantier

Alle Made by Google-enheter, for eksempel Pixel-telefoner eller Google Nest-enheter, har en begrenset garanti fra Google. Dette inkluderer enheter som er kjøpt i Google Store, hos autoriserte forhandlere og fra operatører. Du finner garantien for enheten din i senteret for maskinvaregaranti.

Enheter eller tilbehør kjøpt i Google Store

Du kan ha rett til reparasjon, erstatning eller refusjon hvis enheten

 • ikke lades skikkelig
 • ikke kan slås på
 • ofte fryser
 • har problemer med mikrofonen, høyttaleren eller knapper
 • har problemer med internett- eller mobilsignal

Du har vanligvis ikke rett til reparasjon, erstatning eller refusjon hvis

 • du har mistet enheten i bakken og den ble skadet
 • det har kommet rusk inn i USB-C-porten slik at den har sluttet å fungere
 • enheten er stjålet, mistet eller du ikke lenger har den av andre grunner

Ingenting i denne artikkelen påvirker de juridiske rettighetene dine.

Made by Google-enheter kjøpt fra godkjente tredjepartsforhandlere

Hvis du har kjøpt Made by Google-enheten din fra en godkjent tredjepartsforhandler, kan enheten være kvalifisert for garantialternativer fra forhandleren samt den begrensede garantien fra Google.

Ta direkte kontakt med selgeren eller produsenten. Gå til senteret for maskinvaregaranti for å finne kontaktinformasjonen til produsenter.

Du kan ha rett til reparasjon eller erstatning hvis enheten

 • ikke lades skikkelig
 • ikke kan slås på
 • ofte fryser
 • har problemer med mikrofonen, høyttaleren eller knapper
 • har problemer med internett- eller mobilsignal

Du har vanligvis ikke rett til reparasjon eller erstatning hvis

 • du har mistet enheten i bakken og den ble skadet
 • det har kommet rusk inn i USB-C-porten slik at den har sluttet å fungere
 • enheten er stjålet, mistet eller du ikke lenger har den av andre grunner

Ingenting i denne artikkelen påvirker de juridiske rettighetene dine.

Problemer med enheter etter erstatning eller reparasjon

Hvis du har fått en ny eller renovert erstatningsenhet eller enhetsreparasjon dekket under garanti som resultat av et krav, dekkes erstatningsenheten eller reparasjonen vanligvis av produsentens garanti, enten så lenge den opprinnelige garantien varer, eller i 90 dager, avhengig av hva som er lengst. Dette vilkåret varierer fra produsent til produsent, så du må forholde deg til garantien som gjelder for produktet ditt. Du kan også ha flere juridiske rettigheter avhengig av virkekretsen din.

Finn ut mer om utvidede trygghetsavtaler

Pixel-eiere kan kjøpe Preferred Care for Pixel-telefoner, Pixel Slate eller Pixelbook fra Google Store.

Merk: Preferred Care er for øyeblikket bare tilgjengelig i USA.

Send inn et krav

Hvis du har kjøpt en utvidet trygghetsavtale for enhetsbeskyttelse fra Google, og hvis enheten har et problem som du tror dekkes av den utvidede avtalen, kan du sende inn et krav.

Retur av feil enhet i løpet av garantiperioden

Når du sender inn garantikravet ditt for erstatning eller reparasjon, må du sørge for at riktig enhet blir sendt til oss. Hvis vi mottar en annen enhet, har du ikke rett på erstatning eller reparasjon under garantien.

Hvis du sender feil enhet som en del av et garantikrav, kontakter vi deg for å gi beskjed via kontaktinformasjonen du oppgir i garantikravet. Du kan velge at vi returnerer enheten på din regning via transportøren vår. Du må kanskje signere for mottak av denne forsendelsen, og Google er ikke ansvarlig dersom enheten går tapt eller blir skadet under forsendelsen. Hvis vi ikke får kontakt med deg, ødelegger vi denne enheten 60 dager etter at vi har forsøkt å kontakte deg.

Google forbeholder seg retten til å ødelegge telefoner (eller andre enheter) som er mottatt, hvis vi mener at kunden fremlegger falske krav knyttet til garantien. Eksempler:

 • Hvis det sendes en annen enhet enn den som er oppført i garantikravet.

 • Hvis det sendes noe annet enn en telefon.