Åtgärda felmeddelanden i kassan

Om det inte går att genomföra köpet på grund av ett felmeddelande testar du de här stegen.

Transaktionen kan inte slutföras

Om du uppmanas att lämna mer information efter att du fått det här meddelandet följer du anvisningarna på skärmen. Du kan även göra följande:

 • Använd en annan betalningsmetod.
 • Kontrollera om faktureringsadressen för din betalningsmetod stämmer överens med adressen i inställningarna för Google betalningscenter. Om de inte stämmer överens måste du uppdatera din adress i Google betalningscenter.
 • Logga in på Google-kontot i stället för att handla som gäst. Om du inte har ett Google-konto skapar du ett först.
 • Kontakta banken eller finansinstitutet om kreditkortstransaktionen.
Det gick inte att slutföra transaktionen: kortet har upphört att gälla

Kontrollera att betalningsmetoden är aktuell. Om den inte är det kan du redigera betalningsmetoden.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Använd en annan betalningsmetod.

Viktigt! Följ de här stegen om du får felmeddelandet ”Din betalning genomfördes inte. Försök med en annan betalningsmetod eller försök igen senare”.

Steg 1: Kontrollera att kortet är aktuellt.

 1. Om det inte är det kan du uppdatera betalningsmetoden.
 2. Testa att göra beställningen igen.

Steg 2: Kontrollera betalningskontot

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med pengar på kontot.
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du banken om kontot.
 3. Testa att göra beställningen igen med en annan betalningsmetod.
Din betalning avvisades på grund av ett problem med kontot

Om din betalningsmetod avvisades och du har fått det här meddelandet har Google identifierat ett misstänkt köp i ditt konto. Meddelandet kan även visas om vi behöver fler uppgifter för att

 • skydda kontot mot bedrägerier
 • följa EU-lagstiftning (endast för bosatta i EU).

Så här löser du problemet:

 1. Öppna Google betalningscenter.
 2. Agera på alla varningar eller begäranden.
 3. Verifiera din identitet innan du beställer.
 4. Kontrollera att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella.
Det gick inte att bearbeta betalningen: saldot på kortet är för lågt

Kontrollera ditt saldo eller kontakta din bank.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Kontakta Google Workspace-administratören för att åtgärda detta.

Om det här felmeddelandet visas har kontot konfigurerats av ditt företag eller din skola. Åtgärda problemet genom att kontakta Google Workspace-administratören.

Tips! Om du är administratör kan du läsa om hur du åtgärdar faktureringsproblemet.

Hitta din administratör

Administratören kan vara

 • någon på IT- eller supportavdelningen på en skola eller ett företag
 • personen som har hand om din e-post eller webbplats
 • den som gav dig användarnamnet.
Kontokortet stöds inte eller är inte tillgängligt

Kortet är inte tillgängligt och måste verifieras

Om ditt kort inte är tillgängligt och meddelandet Verifiera på payments.google.com eller Verifiera med betalningsmetoderna på ditt Google-konto visas har kortet rapporterats som stulet. Innan du använder kortet igen måste du verifiera det.

 1. Öppna Google betalningscenter.
 2. Logga in på ditt konto:
  • Om du har flera konton: Logga in på kontot med det otillgängliga kortet.
  • Om du inte använder Google betalningscenter: Öppna sidan Betalningsmetoder i kontot.
 3. Välj Betalningsmetoder.
 4. Välj Verifiera bredvid kortet där det står Verifiering krävs följt av Hämta kod.
 5. Hitta verifieringskoden.
  • Koden består av de sista sex siffrorna i det tillfälliga reserverade beloppet märkt GOOGLE på kontoutdraget.
  • Det reserverade beloppet är lägre än 1,95 USD.
  • Det kan hända att du får koden direkt, men ibland kan det ta upp till sju dagar.
 6. Återgå till kontot.
 7. Ange verifieringskoden.

Kortet är inte tillgängligt och stöds inte

Om kortet inte är tillgängligt och ett meddelande om att kortet inte stöds visas kan du testa att göra beställningen med ett annat kort.

Om kortet du vill använda inte finns med i listan följer du anvisningarna på skärmen och lägger till ett nytt kort.

Ett problem uppstod när vi skulle uppdatera din betalningsmetod

Avbryt beställningen och skapa en ny.

Verifieringen misslyckades

När du har gått igenom kassan i Google Store och valt Bekräfta köp visas uppmaningen Verifiera din identitet. Om du misslyckas med en verifieringsutmaning avvisas transaktionen med felmeddelandet Verifieringen misslyckades.

 1. Se till att den registrerade telefonen finns i närheten och att den är ansluten till internet.
  • En registrerad telefon är den som har registrerats i e-postkontot som du försöker genomföra köpet med.
  • Kontrollera att webbläsaren tillåter popup-fönster i Google Store.
 2. Vänta på aviseringen på den registrerade telefonen.
 3. Ha kontokortet till hands.

  Obs! Kundvagnen kan löpa ut och orsaka ett fel tills du uppdaterar sidan.

 4. Om meddelandet Testa ett annat sätt visas i webbläsaren väljer du ett annat sätt att verifiera kontot.
 5. Om du sparar adress och betalningsuppgifter i Google Store-kontot kan du betala framtida köp i snabbkassan.
 6. Om du inte kan verifiera kontot testar du att handla som gäst eller surfa privat.

Du kan läsa mer i artikeln Verifiera din identitet.

Relaterade resurser

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny