Bildirim

Arama motoru pazarlamacılığı kampanyalarınız için tasarlanan Search Ads 360 platformunun yardım merkezine hoş geldiniz.  Yardım merkezine herkes erişebilir. Bununla birlikte, Search Ads 360 ürünü yalnızca oturum açan abone müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Abone olmak veya daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi performansını, tıklama tarihine ayarlı metriklerle değerlendirme

Teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri için geçerlidir

Teklif stratejisi performansını daha iyi değerlendirebilmeniz amacıyla, Search Ads 360 teklif stratejileri ve bütçe teklif stratejileri için tıklama tarihine ayarlı (veya tıklamaya ayarlı) metrikler artık raporlanmaktadır. Dönüşümler, gerçekleştikleri tarih yerine, tıklamanın gerçekleştiği tarihle ilişkilendirilir. Önceden teklif stratejisi metrikleri dönüşüm tarihine ayarlıydı.

Yalnızca "teklif stratejisi dönüşümleri", "teklif stratejisi geliri" ve "optimum maliyet" gibi teklif stratejisi (ve bütçe teklif stratejisi) metrikleri tıklamaya ayarlıdır. Eylemler ve işlemler gibi diğer tüm metrikler dönüşüme ayarlıdır. Metrikler göründükleri her yerde tıklamaya veya dönüşüme ayarlı kalır. Buna göre, teklif stratejisi raporlama tablosuna Floodlight İşlemleri/maliyet veya Floodlight İşlemi sütununu eklerseniz metrikler dönüşüme ayarlı olmaya devam eder. Anahtar kelime raporlama tablolarına Teklif stratejisi gelir toplamı sütununu eklerseniz metrikler tıklamaya ayarlı olmaya devam eder.

Tıklamaya ayarlı metrikler, özellikle önemli bir dönüşüm süresi olduğunda, teklif stratejisinin performansı hakkında daha iyi içgörü sağlar. Dönüşüm süresi, reklamınızı gören ve tıklayan müşterilerin dönüşümü ne kadar sürede tamamladığını gösterir. Bazen dönüşümler, tıklamayı takip eden gün içinde veya tıklamadan birkaç gün sonra gerçekleşir. Alışveriş sepetinde ürün bırakıp günler veya haftalar sonra satın alma işlemini tamamlayan ya da yüksek fiyatlı ürünler satın alan müşteriler, buna örnek olarak gösterilebilir. Müşteriler bir reklamı cumartesi günü tıklasa da, daha fazla araştırma yapmak için satın alma işlemini haftalar sonrasına bırakabilir.

Önemli bir dönüşüm süresi varsa, teklif stratejisi performansını kampanyalarda gerçekleşen dönüşüm süresinin ötesinde değerlendirmek daha uygundur. Aksi takdirde, raporlanan dönüşümler eksik kalır.

Tıklamaya ayarlı dönüşümler, belirli bir günde yaptığınız harcamanın sonucunda kaç dönüşüm gerçekleştiğini görmenizi sağlar ve yatırım getirinizi değerlendirmenize olanak tanır.

Örnek: Tıklamaya ayarlı raporlama ile dönüşüme ayarlı raporlama karşılaştırması

 1. Cihaz reklamlarının verildiği kampanyalarda, teklifleri ve teklif ayarlamalarını yöneten bir teklif stratejisi için 25 TL EBM belirlenmiştir. 
 2. 1 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında, teklif stratejisi 1.000 TL harcar ve 10 cihaz satın alınır.
 3. 11 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında, 1 Kasım'daki reklam tıklamaları nedeniyle 40 dönüşüm daha gerçekleşir. 
 4. Teklif stratejileri, teklifleri (ve teklif ayarlamalarını) belirlerken hem şu anki hem geçmişteki performansı hesaba katar. Bu nedenle teklif stratejisi, kampanyaların dönüşüm süresinin yaklaşık 8 gün olduğunu bilir.
 5. Dönem için dönüşüme ayarlı bir rapor (11 Kasım tarihinde veya sonrasında) teklif stratejisi için 100 TL tutarında bir EBM gösterir.
 6. Dönem için tıklamaya ayarlı bir rapor (1 Aralık tarihinde veya sonrasında), teklif stratejisi için hedef EBM'yi 25 TL olarak gösterir.

 

Tıklama tarihine ayarlı teklif stratejisiyle ilgili performans sütunları 

Tıklama tarihine ayarlı teklif stratejisi sütunları, performansın karşılaştırılmasına ve analiz edilmesine yardımcı olacak daha fazla bilgi sağlar. Sütunlar aşağıdaki raporlarda ve sekmelerde bulunur:

 • Teklif stratejileri raporlama tablosu
 • Teklif Stratejisine Genel Bakış sekmesi
 • Herhangi bir Anahtar Kelime sekmesi
 • Herhangi bir Dinamik Arama Ağı Reklamları sekmesi

 

Teklif stratejisi sütunu  Açıklama
Teklif stratejisi dönüşümleri

Seçili tarih aralığı için teklif stratejisiyle ilişkilendirilen dönüşümlerin sayısını görüntüler. Sayı, tahmini dönüşüm sayısını içermez.

Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağı bir formül sütunuysa dönüşüm sayısı hesaplanırken ağırlıkların uygulandığını unutmayın.

Teklif stratejisi dönüşüm toplamı

Teklif stratejisinin kampanyalara ve diğer öğelere uygulandığı süre içinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen toplam tıklamaya ayarlı dönüşüm sayısını görüntüler. Bu sayı, Vadesi dolan teklif stratejisi dönüşümlerinin ve Teklif stratejisi dönüşümlerinin toplamıdır.

Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağı bir formül sütunuysa dönüşüm sayısı hesaplanırken ağırlıkların uygulandığını unutmayın.

Teklif stratejisi vadesi dolmuş dönüşüm sayısı Seçili tarih aralığı için beklenen tahmini dönüşüm sayısını görüntüler. Tahmin, dönüşüm süresine dayalıdır.
Ağırlıklandırılmamış teklif stratejisi dönüşüm sayısı

İşlenmemiş dönüşümlerin sayısını görüntüler. Yani dönüşümler, formül sütunu tarafından ağırlık uygulanmadan sayılır.

Sütun, vadesi dolan tahmini işlenmemiş dönüşümleri içermez.

Teklif stratejisi dönüşüm oranı Dönüşümlerin tıklamalara oranını görüntüler.

Teklif stratejisi geliri

Bir teklif stratejisinin, seçilen tarih aralığındaki kampanyalara ve diğer öğelere uygulandığı süre içinde gerçekleşen dönüşümlerin tıklamaya ayarlı toplam gelir miktarını belirtir.
Teklif stratejisi gelir toplamı Teklif stratejisi vadesi dolmuş gelir ile Teklif stratejisi gelirinin toplamını belirtir.
Teklif stratejisi vadesi dolmuş gelir Dönüşüm süresine dayalı olarak seçilen bir tarih aralığı için tahmini gelir miktarını belirtir.
Ağırlıklandırılmamış teklif stratejisi geliri Belirtilen tarih aralığındaki işlenmemiş geliri belirtir.
Teklif stratejisi EBM'si Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan, teklif stratejisine ait işlem başına maliyeti belirtir. 
Teklif stratejisi ortalama hedef EBM'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama işlem başına maliyet hedefini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Teklif stratejisi ROAS Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan, teklif stratejisine ait reklam harcamasının getirisini belirtir.
Teklif stratejisi ortalama hedef ROAS'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama hedef ROAS'sini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Teklif stratejisi ERS'si Tıklamaya ayarlı metrikler kullanılarak hesaplanan, teklif stratejisine ait etkin gelir paylaşımını belirtir.
Teklif stratejisi ortalama hedef ERS'si Tıklamaya ayarlı metrikleri kullanarak teklif stratejisinin ortalama hedef ERS'sini görüntüler. Seçilen tarih aralığında hedef manuel olarak değiştirildiğinden, teklif stratejisi farklı hedeflere sahip olabilir.
Optimum maliyet yüzdesi

Seçili bir zaman aralığı için bir teklif stratejisinin hedefe ulaşıp ulaşmadığını belirtir.  Bu sayı, teklif stratejisi dönüşümlerine veya gelirine bağlıdır. %100, teklif stratejisinin hedefe ulaştığı anlamına gelir. 

 • %100'den düşük bir değer, teklif stratejisinin yüksek performans gösterdiğini belirtir.

 • %100'den yüksek bir değer, teklif stratejisinin düşük performans gösterdiğini belirtir.

Teklif stratejisi optimum maliyet Seçilen tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcamış olması gereken tutarı belirtir.
Teklif stratejisi optimum maliyet toplamı Seçilen tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcamış olması gereken tutarı belirtir. Bu rakam, Teklif stratejisi optimum maliyetiyle Vadesi dolmuş teklif stratejisi optimum maliyetinin toplamıdır.
Vadesi dolmuş teklif stratejisi optimum maliyeti Seçilen tarih aralığında, dönüşüm süresi nedeniyle henüz tamamlanmamış dönüşümler için bir teklif stratejisinin hedefe ulaşmak amacıyla harcamış olması gereken tahmini tutarı belirtir.
Teklif stratejisi optimum maliyet toplamı oranı (%) sütunu Bir teklif stratejisinin, vadesi dolan dönüşümlerin toplam maliyeti veya vadesi dolan gelirler için hedefe ulaşıp ulaşmadığını belirtir.
Dönüşüm süresi

Bir tıklama ile teklif stratejisi tarafından yönetilen kampanyalara ilişkin dönüşüm arasındaki gün sayısını (80. yüzdelik dilim) görüntüler.

Bu metrik yalnızca teklif stratejisi raporlama tablosunda kullanılabilir. Kampanyalar, Reklam grupları, Anahtar kelimeler veya Hedefler sekmelerinde kullanılamaz.

 

 

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
14298608912134515486
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
263