Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Ocena skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Ocena skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360 na podstawie danych przypisanych do daty kliknięcia

Dotyczy strategii ustalania stawek i budżetów strategii ustalania stawek

Aby umożliwić Ci lepszą ocenę skuteczności strategii ustalania stawek, dane przypisane do daty kliknięcia (lub do kliknięcia) są teraz raportowane w strategiach ustalania stawek Search Ads 360 i strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu. Konwersje są przypisywane do daty kliknięcia, a nie do daty konwersji. Wcześniej dane strategii ustalania stawek były przypisywane do daty konwersji.

Tylko dane strategii ustalania stawek (i strategii ustalania stawek pod kątem budżetu), takie jak „konwersje w strategii ustalania stawek”, „przychody ze strategii ustalania stawek” i „koszt optymalny”, są przypisywane do kliknięcia. Wszystkie inne dane, takie jak działania i transakcje, są przypisywane do konwersji. Dane pozostają przypisane do kliknięcia lub konwersji w każdym miejscu, w którym występują. Oznacza to, że jeśli dodasz kolumnę Działania/koszt Floodlight lub Transakcje Floodlight do tabeli raportowania w strategii ustalania stawek, dane nadal będą przypisane do konwersji. Jeśli dodasz kolumnę Łączne przychody ze strategii ustalania stawek do tabeli raportowania słów kluczowych, dane pozostaną przypisane do kliknięcia.

Dane przypisane do kliknięcia zapewniają lepszy wgląd w skuteczność strategii ustalania stawek, zwłaszcza w przypadku dużego opóźnienia konwersji. Opóźnienie konwersji wskazuje, ile czasu upływa między wyświetleniem i kliknięciem reklamy a dokonaniem konwersji przez klientów. Czasami konwersje mają miejsce w ciągu jednego dnia od kliknięcia lub kilka dni po kliknięciu. Są kupujący, którzy porzucają produkty w koszyku i dokonują zakupu kilka dni lub tygodni później. Inni kupują drogie produkty. Mogą oni kliknąć reklamę w sobotę, ale zrealizować zakup dopiero kilka tygodni później, po uzyskaniu dodatkowych informacji.

Przy dużym opóźnieniu konwersji warto oceniać skuteczność strategii ustalania stawek niezależnie od opóźnienia konwersji w kampaniach. W przeciwnym razie raporty konwersji będą niepełne.

Konwersje przypisane do kliknięcia umożliwiają oszacowanie zwrotu z inwestycji, ponieważ można sprawdzić, ile konwersji zostało zrealizowanych dzięki wydatkom w danym dniu.

Przykład: raportowanie z przypisaniem do kliknięć i do konwersji

 1. W strategii ustalania stawek, która zarządza stawkami i dostosowaniami stawek w kampaniach reklamujących urządzenia, ustawiono CPA w wysokości 25 USD.
 2. Od 1 do 10 listopada strategia ustalania stawek wydaje 1000 USD. Kupiono 10 urządzeń.
 3. Od 11 do 20 listopada dochodzi do 40 konwersji wygenerowanych przez kliknięcia reklam z 1 listopada.
 4. Ze względu na to, że strategia ustalania stawek analizuje bieżącą i wcześniejszą skuteczność podczas ustalania stawek (i dostosowywania stawek), wiadomo, że opóźnienie konwersji w kampaniach wynosi około 8 dni.
 5. Raport z przypisaniem do konwersji (wygenerowany 11 listopada lub później) dla tego okresu wskazywałby CPA w strategii ustalania stawek równe 100 USD.
 6. Raport z przypisaniem do kliknięć dla danego okresu wskaże docelowy CPA w strategii ustalania stawek równy 25 USD.

 

Kolumny skuteczności strategii ustalania stawek z przypisaniem do daty kliknięciem

Kolumny z przypisaniem do daty kliknięcia w strategii ustalania stawek dostarczają dodatkowych informacji ułatwiających porównywanie i analizowanie skuteczności. Kolumny są dostępne w następujących raportach i na następujących kartach:

 • tabela raportowania w strategii ustalania stawek,
 • karta Przegląd strategii ustalania stawek,
 • dowolna karta Słowa kluczowe,
 • dowolna karta dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

 

Kolumna Strategia ustalania stawek Opis
Konwersje w strategii ustalania stawek

Wyświetla liczbę konwersji przypisanych do strategii ustalania stawek w wybranym zakresie dat. Liczba ta nie uwzględnia szacunkowych nieprzetworzonych konwersji.

Pamiętaj, że jeśli źródłem konwersji w strategii ustalania stawek jest kolumna z formułą, przy obliczaniu liczby konwersji uwzględniane są wagi.

Łączna liczba konwersji w strategii ustalania stawek

Wyświetla łączną liczbę konwersji przypisanych do kliknięcia, które zostały zrealizowane i mogą zostać zrealizowane w okresie stosowania strategii ustalania stawek w kampaniach i innych elementach. Ta liczba to suma przyszłych konwersji w strategii ustalania stawek i konwersji w strategii ustalania stawek.

Pamiętaj, że jeśli źródłem konwersji w strategii ustalania stawek jest kolumna z formułą, przy obliczaniu liczby konwersji uwzględniane są wagi.

Przyszłe konwersje w strategii ustalania stawek Wyświetla szacunkową liczbę przyszłych konwersji dla wybranego zakresu dat. Prognoza jest oparta na opóźnieniu konwersji.
Nieważone konwersje w strategii ustalania stawek

Wyświetla liczbę nieprzetworzonych konwersji. Oznacza to, że konwersje są zliczane bez uwzględniania wagi nadanej przez kolumnę z formułą.

Kolumna nie zawiera przyszłych szacunkowych nieprzetworzonych konwersji.

Współczynnik konwersji strategii ustalania stawek Wyświetla stosunek liczby konwersji do liczby kliknięć.

Przychody ze strategii ustalania stawek

Wyświetla łączną kwotę przychodów przypisanych do kliknięć z konwersji zrealizowanych w okresie, w którym strategia ustalania stawek była stosowana w kampaniach i innych elementach w wybranym zakresie dat.
Łączne przychody ze strategii ustalania stawek Wyświetla łączną kwotę przyszłych przychodów ze strategii ustalania stawek i przychodów ze strategii ustalania stawek.
Przyszłe przychody ze strategii ustalania stawek Wyświetla szacunkową kwotę przychodów dla wybranego zakresu dat na podstawie opóźnienia konwersji.
Nieważone przychody ze strategii ustalania stawek Wyświetla nieprzetworzone przychody w określonym zakresie dat.
CPA strategii ustalania stawek Wyświetla koszt działania w strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć.
Średni docelowy CPA strategii ustalania stawek Wyświetla średni docelowy koszt działania w strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć. Strategia ustalania stawek może mieć różne wartości docelowe, ponieważ cel został zmieniony ręcznie w wybranym zakresie dat.
ROAS strategii ustalania stawek Wyświetla zwrot z nakładów na reklamę w strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć.
Średni docelowy ROAS strategii ustalania stawek Wyświetla średni docelowy ROAS w strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć. Strategia ustalania stawek może mieć różne wartości docelowe, ponieważ cel został zmieniony ręcznie w wybranym zakresie dat.
ERS strategii ustalania stawek Wyświetla efektywny udział w przychodach ze strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć.
Średni docelowy ERS strategii ustalania stawek Wyświetla średni docelowy ERS w strategii ustalania stawek obliczony na podstawie danych przypisanych do kliknięć. Strategia ustalania stawek może mieć różne wartości docelowe, ponieważ cel został zmieniony ręcznie w wybranym zakresie dat.
% kosztu optymalnego

Wskazuje, czy strategia ustalania stawek osiągnęła cel w wybranym okresie.  Liczba ta jest obliczana na podstawie konwersji lub przychodów ze strategii ustalania stawek. 100% oznacza, że strategia ustalania stawek zrealizowała cel. 

 • Wartość mniejsza niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest powyżej założeń.

 • Wartość większa niż 100% wskazuje, że skuteczność strategii ustalania stawek jest poniżej założeń.

Optymalny koszt na podstawie strategii ustalania stawek Wyświetla kwotę, jaką należało wydać w wybranej strategii ustalania stawek, by zrealizować cel (i działać skutecznie) w wybranym zakresie dat.
Łączny optymalny koszt na podstawie strategii ustalania stawek Wyświetla kwotę, jaką należało wydać w wybranej strategii ustalania stawek, by zrealizować cel (i działać skutecznie) w wybranym zakresie dat. Ta liczba to suma optymalnego kosztu na podstawie strategii ustalania stawek i przyszłego optymalnego kosztu na podstawie strategii ustalania stawek.
Przyszły optymalny koszt na podstawie strategii ustalania stawek Wyświetla szacunkową kwotę, jaką należało wydać w wybranej strategii ustalania stawek, by uzyskać docelową liczbę konwersji, które nie zostały jeszcze ukończone ze względu na opóźnienie konwersji, w wybranym zakresie dat.
Kolumna Odsetek łącznego kosztu optymalnego w strategii ustalania stawek Wskazuje, czy strategia ustalania stawek osiągnęła cel łącznego kosztu przyszłych konwersji lub przyszłego przychodu.
Opóźnienie konwersji

Wyświetla liczbę dni (80 percentyl) między kliknięciem a konwersją w kampaniach zarządzanych przez strategię ustalania stawek.

Te dane są dostępne tylko w tabeli raportowania strategii ustalania stawek. Nie są dostępne na kartach Kampanie, Grupy reklam, Słowa kluczowe lub Cele.

 

 

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7432212933857808407
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
263