Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Konfigurowanie budżetu strategii ustalania stawek

Automatyzowanie wydatków i przydzielania budżetu w ramach planu budżetu

Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu w ramach zarządzania budżetem

W ramach planu budżetu możesz rozdysponować cały budżet grupy, ręcznie ustawiając lub zmieniając budżety, stawki i dostosowania stawek w poszczególnych kampaniach, lub możesz opcjonalnie ustawić strategię ustalania stawek pod kątem budżetu (nazywaną też strategią budżetu). Ta opcja pozwoli optymalizować wydatki poprzez automatyczne ustawianie i dostosowywanie budżetów dziennych, stawek i dostosowań stawek w kampaniach.

W każdej grupie budżetu tworzona jest jedna strategia ustalania stawek pod kątem budżetu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy każdy plan w grupie ma inny cel i inne ustawienia strategii ustalania budżetu.

Strategia ustalania budżetu koncentruje się na wydaniu kwoty określonej w planie budżetu. Dlatego możesz obserwować wahania wysokości wydatków dziennych lub tygodniowych, ponieważ taka strategia wprowadza zmiany, aby zoptymalizować wykorzystanie całego budżetu.

 

Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu potrzebuje danych o skuteczności z co najmniej 3 tygodni, aby móc optymalizować Twoje stawki i budżety kampanii oraz wyznaczać lub zalecać dostosowania stawek.

Nowe kampanie bez wcześniejszych danych o skuteczności nie będą mieć prawidłowo ustawionych budżetów po zastosowaniu strategii ustalania stawek pod kątem budżetu. Zanim wybierzesz w nowych kampaniach strategię ustalania stawek pod kątem budżetu, muszą one korzystać przez jakiś czas z innej strategii ustalania stawek, aby uzyskać niezbędne dane o skuteczności.

 

Podobieństwo do strategii ustalania stawek Search Ads 360

Jeśli poszczególne kampanie w grupie budżetu mają wyznaczone przez Ciebie indywidualne budżety, możesz pozostawić strategii ustalania budżetu zarządzanie rozdziałem docelowych wydatków w obrębie tej grupy oraz modyfikowanie stawek i ich dostosowań. Oznacza to powierzenie usłudze Search Ads 360 zarządzania wydatkami w grupie kampanii.

Strategie ustalania budżetu Search Ads 360 są bardzo podobne do strategii ustalania stawek w tej usłudze. Oba rodzaje strategii korzystają z historii skuteczności wybranych konwersji lub z kolumny z formułą do wyznaczania i zalecania dostosowań stawek. Oba mogą ustalać stawki w przypadku elementów z możliwością określenia stawki. Na oba można też nakładać ograniczenia. Podobnie jak w przypadku strategii ustalania stawek, ręczne wyznaczenie stawki powoduje zastąpienie strategii ustalania budżetu na 24 godziny.

Budżety i stawki w kampanii korzystającej ze strategii ustalania stawek pod kątem budżetu można zastępować na 24 godziny

Samodzielnie ustawione budżety kampanii i stawki elementów z możliwością określenia stawki zastępują na 24 godziny strategię ustalania stawek pod kątem budżetu.

Budżet można zastąpić tylko w interfejsie Search Ads 360. Jeśli np. ustawisz inny budżet dzienny kampanii, korzystając z interfejsu Google Ads, zmiana ta zostanie zignorowana.

Pamiętaj, że nie zalecamy ręcznego określania budżetu ani stawek, gdy wydatkami w ramach planu zarządza strategia ustalania stawek pod kątem budżetu.

Główne różnice między oboma rodzajami strategii polegają na tym, że strategia ustalania budżetu optymalizuje budżet, rozdzielając wydatki i zmieniając stawki, a skonfigurować można ją tylko w ramach planu budżetu.

Strategia ustalania stawek Search Ads 360 nie zarządza budżetami i może opcjonalnie określać stawki domyślne.

Oto lista podobieństw i różnic.

Właściwość Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu Strategia ustalania stawek
Obecność w planie budżetu

Tak

Strategia ustalania budżetu jest włączanym opcjonalnie składnikiem planu budżetu. Możesz ją włączać i wyłączać przed rozpoczęciem obowiązywania planu lub w jego trakcie.

Na każdą grupę budżetu tworzona jest jedna strategia ustalania stawek pod kątem budżetu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy każdy plan w grupie ma inny cel i różne ustawienia strategii ustalania budżetu.

Strategia ustalania budżetu jest automatycznie włączana w planie tylko wtedy, gdy była używana w poprzednim planie. Więcej informacji o ustawieniach strategii ustalania stawek pod kątem budżetu.

Nie

Strategie ustalania stawek Search Ads 360 są autonomiczne. Można je konfigurować i stosować w poszczególnych kampaniach.

Możesz też utworzyć strategię ustalania stawek, a potem jej nie używać. Oznacza to, że możesz utworzyć strategię ustalania stawek i nie zastosować jej w żadnej kampanii.

 

Optymalizacja pod kątem celu konwersji lub docelowej liczby kliknięć

Tak

Po wybraniu celu konwersji strategia ustalania stawek pod kątem budżetu korzysta z określonego w planie budżetu celu konwersji i modelu atrybucji.

Nie

Cele wyznacza się w strategii ustalania stawek.

Wyznaczanie przedziału czasu działania strategii ustalania stawek

Tak

W planie budżetu można wybrać tydzień, miesiąc lub rok.

Nie

Nazwa strategii

Tak

Nazwa strategii ustalania stawek pod kątem budżetu jest identyczna z nazwą grupy budżetu, ale ma dodaną grecką literę Δ. Dzięki niej możesz rozpoznawać strategię ustalania budżetu w raportach o strategiach ustalania stawek.

Nazwy strategii ustalania stawek pod kątem budżetu nie można zmieniać.

Tak (wymagana)

Samodzielnie nadajesz nazwę strategii ustalania stawek.

Automatyczne optymalizowanie budżetów kampanii i alokacji pod kątem maksymalizacji celu

Tak (wymagane)

Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu przydziela budżet, oceniając sezonowość dnia tygodnia na podstawie historii skuteczności.

Nie

 

Automatyczne ustalanie w wyszukiwarkach stawek za elementy z możliwością określenia stawki Tak (wymagane) Tak (opcjonalne)
Wyznaczanie lub zalecanie dostosowań stawek

Tak (opcjonalne)

Strategia ustalania stawek wyznacza lub zaleca dostosowania stawek według urządzenia (w przypadku komórek, tabletów i komputerów), lokalizacji docelowej oraz celu remarketingowego.

Tak (opcjonalne)

Strategia ustalania stawek wyznacza lub zaleca dostosowania stawek według urządzenia (w przypadku komórek, tabletów i komputerów), lokalizacji docelowej oraz celu remarketingowego.
Ustawianie ograniczeń

Tak (opcjonalne)

Tak (opcjonalne)
Wyznaczanie celów skuteczności

Nie

W zamian możesz w planie budżetu określić wartość testu porównawczego skuteczności (liczbę konwersji, wysokość przychodów, CPA lub ROAS).

Tak (wymagane)

Strategie ustalania stawek obejmują więcej opcji skuteczności, w których przypadku możesz wyznaczać wartości docelowe. Strategia tego typu może wyznaczać stawki pod kątem nie tylko liczby konwersji czy wysokości przychodów, ale też liczby kliknięć lub określonej pozycji reklamy (słowa kluczowego).

Raportowanie skuteczności poszczególnych strategii

Tak

Dane strategii ustalania budżetu zawiera raport o strategiach ustalania stawek.

Tak

Dane zawiera raport o strategiach ustalania stawek.

 

Współdziałanie opcji zarządzania budżetami kampanii ze strategiami ustalania budżetu

Budżetami kampanii można zarządzać, korzystając z jednej z poniższych metod. Niektóre z nich współdziałają ze strategią ustalania budżetu, a inne są przez nią zastępowane. Na przykład budżetami zarządzanymi ręcznie można zarządzać automatycznie za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu.Strategię ustalania stawek Search Ads 360 można zastąpić strategią ustalania budżetu.

 • Ręczny budżet kampanii. Dzienny budżet kampanii określa się w ustawieniach kampanii. Możesz wybrać tempo wydania środków, wybierając jedną z opcji realizowania budżetu: Standardowa lub Przyspieszona. Wyznaczone ręcznie budżety kampanii można przekształcić w budżety dostosowywane automatycznie po zastosowaniu strategii ustalania budżetu.
  7 października 2019 r. wszystkie kampanie w sieci wyszukiwania i kampanie produktowe korzystające z wyświetlania przyspieszonego zostały przełączone w Google Ads na standardowe wyświetlanie. Opcja wyświetlania przyspieszonego jest nadal dostępna w Search Ads 360, ale kampanie Google Ads korzystają teraz ze standardowego wyświetlania. Więcej informacji 
 • Strategia ustalania stawek Search Ads 360 z miesięcznym wydatkiem docelowym. Jeśli chcesz automatycznie zarządzać budżetami, najlepszą opcją jest użycie strategii ustalania budżetu, ponieważ strategia ustalania stawek nie zarządza przydziałami w grupie kampanii.Strategia ustalania stawek może dążyć do wydania wybranej kwoty miesięcznej tylko poprzez zarządzanie stawkami za słowa kluczowe oraz wyznaczanie i zalecanie dostosowań stawek według urządzenia (komórki, komputera lub tabletu), lokalizacji docelowej i celu remarketingowego.Nadal musisz ręcznie ustawiać i dostosowywać budżety kampanii.

  Strategie ustalania stawek z określonymi wydatkami miesięcznymi zastąpiliśmy teraz strategiami ustalania stawek pod kątem budżetu. Dowiedz się więcej o przechodzeniu na korzystanie z Zarządzania budżetem w kampaniach.
 • Budżet wspólny (rodzaj automatycznego zarządzania budżetem na kontach wyszukiwarek Google Ads i Microsoft Advertising). Wyszukiwarka automatycznie dostosowuje sposób wydawania budżetu w kampaniach, by optymalizować skuteczność. Pamiętaj, że strategia ustalania stawek pod kątem budżetu, która nie ma włączonego określania stawek w czasie aukcji, nie może zarządzać budżetami wspólnymi. Aby umożliwić takiej strategii zarządzanie budżetem w wybranych kampaniach, musisz je usunąć z budżetu wspólnego. Dowiedz się, jak wyświetlić stan budżetu wspólnego kampanii.
  Funkcja określania stawek w czasie aukcji w strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu jest dostępna w ramach podglądu dla klientów, którzy zgodzili się zostać wczesnymi testerami i recenzentami. Jeśli Twoja agencja lub reklamodawca chcieliby ją przetestować, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta Search Ads 360.
 • Metody realizacji budżetu dziennego kampanii: możesz wybrać, czy budżet ma być wykorzystywany równomiernie w ciągu dnia (Standardowa) czy też wydawany najszybciej jak to możliwe (Przyspieszona). Jeśli włączysz strategię ustalania stawek pod kątem budżetu, zalecamy używanie standardowego tempa realizacji budżetu. Przyspieszone wydawanie środków może spowodować wykorzystanie budżetu już wcześnie rano.

Ważne szczegóły o strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu

 • Aby uzyskać optymalną skuteczność, włącz strategię ustalania stawek pod kątem budżetu przy tworzeniu planu lub tuż po rozpoczęciu jego obowiązywania.
 • Strategia ustalania budżetu będzie optymalizować wydatki, zarządzając budżetami kampanii oraz stawkami za słowa kluczowe i inne elementy z możliwością określenia stawki w przypadku każdej kampanii należącej do grupy budżetu. Aby to zapewnić, pola wyboru „Budżety dzienne kampanii” oraz „Słowa kluczowe i inne elementy z możliwością określenia stawki” w ustawieniach kampanii ustalania stawek pod kątem budżetu są zaznaczone na stałe.
 • Strategia ustalania budżetu ma zastosowanie do wszystkich elementów w kampanii. Oznacza to, że jeśli włączysz strategię ustalania stawek pod kątem budżetu w przypadku danej grupy kampanii, strategia ta usuwa z kampanii, grup reklam, słów kluczowych i grup produktów wszystkie strategie ustalania stawek Search Ads 360 oraz zarządza budżetami i stawkami wszystkich elementów z możliwością określenia stawki, które występują w kampaniach.
 • Aby utworzyć pierwszy plan budżetu w grupie, strategia ustalania stawek pod kątem budżetu potrzebuje danych o skuteczności z około trzech tygodni. Gdy uzbiera się już wystarczająco dużo danych, strategia potrzebuje tygodnia na ich przeanalizowanie. Może ona też przełączyć się w tryb nauki, jeśli zajdą takie zmiany:
  • przejście do nowego planu budżetu,
  • dodanie lub usunięcie kampanii,
  • zmiany budżetu w nowym planie o ponad 30% lub zmiany wydatków docelowych w aktualnym planie. 
 • Przed wprowadzeniem zmian strategia ustalania stawek pod kątem budżetu korzysta z najnowszych wartości budżetu, stawek i dostosowań stawek.
 • Mimo że strategia ustalania stawek pod kątem budżetu nie może zmieniać budżetów w kampaniach Google Ads i Microsoft Advertising, które korzystają z budżetu wspólnego, może ona jednak określać stawki w takich kampaniach. Kampanie Google Ads korzystające ze strategii ustalania stawek pod kątem budżetu z włączonym określaniem stawek w czasie aukcji mogą używać budżetu wspólnego. Search Ads 360 automatycznie tworzy budżety wspólne i dodaje do nich takie kampanie.

 • Gdy strategia ustalania stawek pod kątem budżetu nie zarządza niektórymi budżetami kampanii w grupie budżetu, ponieważ część z nich jest zarządzana przez wyszukiwarkę, otrzymujesz odpowiednie powiadomienie na karcie stanu. Karta stanu nie wyświetla się, gdy strategia ustalania stawek pod kątem budżetu korzysta z określania stawek w czasie aukcji.
 • Jeśli strategia ustalania budżetu zarządza wydatkami, stosuj niestandardowe alokacje tylko w przypadku najważniejszych wydarzeń handlowych, np. Walentynek. Jeśli wydatkami zarządza strategia ustalania stawek pod kątem budżetu, nie wyznaczaj przydziału niestandardowego na ostatni tydzień obowiązywania planu.
 • Kampanie produktowe w strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu są niezgodne z ustalaniem stawek w czasie aukcji. Dlatego określaniem stawek w kampaniach produktowych będzie nadal zarządzać strategia ustalania stawek Search Ads 360, która regularnie analizuje stawki i dostosowuje je co sześć godzin.Uwaga: inteligentne kampanie produktowe kierowane na dane o przychodach zgodne ze strategią ustalania stawek w czasie aukcji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne