Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Raporty o planach budżetu

Wyświetlanie danych planu budżetu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 3. Kliknij kartę Plany budżetu.
  Tabela zawiera dane dotyczące poszczególnych planów budżetu.
  Domyślnie są one wymienione w kolejności rosnącej według daty.
 4. (Opcjonalnie) W prawym górnym rogu interfejsu Search Ads 360 wybierz zakres dat
  Możesz określić zakres raportu o planie budżetu tak, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 5. Opcje wyświetlania danych i konfigurowania raportu:
  • Aby posortować raport według informacji zawartych w danej kolumnie, kliknij jej nagłówek. Jeśli na przykład chcesz posortować plany w kolejności malejącej, kliknij nagłówek kolumny Stan planu
  • Przefiltruj raport według stanu planu.
  • Posegmentuj raport według urządzenia lub zakresu czasu, na przykład dni.
  • Dodaj kolumny do raportu.
  • Pobierz raport, by przeglądać go offline.

Kolumny „Plan wydatków z budżetu w tym okresie” w raporcie o planie budżetu

Pod nagłówkiem „Plan wydatków z budżetu w tym okresie” w raporcie o planie budżetu znajduje się kilka kolumn.  Zawierają one dane dla wybranego zakresu dat. Dane te mogą nie być kompletne dla całego planu budżetu, chyba że wybrany zakres dat obejmuje cały okres danego planu.

Kolumna  Opis
Cel Zawiera docelowe wydatki określone w planie budżetu dla wskazanego zakresu dat.
Rzeczywista wartość  Zawiera kwotę, która została wydana na kampanie w grupie budżetu w określonym przedziale czasu.
Różnica (#) Zawiera różnicę między wydatkami docelowymi a rzeczywistymi. 
Różnica (%) Zawiera procentową różnicę między wydatkami docelowymi a rzeczywistymi.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne