Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Raporty o budżetach i wydatkach

Przeglądanie tempa wydawania budżetu w Zarządzaniu budżetem

Raporty dostępne w zarządzaniu budżetem obejmują wykres tempa wydawania budżetu i dane o skuteczności na potrzeby wszystkich grup budżetu we właściwościach reklamodawcy. Ułatwiają one wyszukiwanie możliwości dostosowywania wydatków. Zyskujesz ogólny obraz funkcjonowania grup oraz planów budżetu i możesz sprawdzać, czy wydatki są zgodne z oczekiwaniami.  Następnie możesz analizować dane i przeglądać wydatki w poszczególnych grupach budżetu i w ramach planów. 

Budget group graph for Oct 2, 2017 to Dec 31, 2017

W przypadku wydatków zarządzanych ręcznie i wydatków zarządzanych automatycznie przez budżety strategii ustalania stawek raport zarządzania budżetem obejmuje te komponenty.

 • Wykres przedstawia rzeczywiste, szacunkowe i docelowe wydatki we wszystkich kampaniach w grupach budżetu, nawet jeśli plany budżetu nie zostały zastosowane do tych grup.
 • Kwoty poniżej wykresu przedstawiają łączne wartości ze wszystkich planów budżetu:
  • Docelowe wydatki do teraz to kwota wydatków przydzielona w planach do bieżącej daty.
  • Rzeczywiste wydatki w planach to rzeczywista kwota wydatków w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
  • Docelowe wydatki w tym okresie to kwota przydzielona w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
  • Szacowane wydatki w planach to prognozowana kwota wydatków w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
 • Tabela raportowania zawiera dane dotyczące poszczególnych grup budżetu zebrane ze wszystkich kampanii w grupie budżetu. 

Możesz też wyświetlać wszystkie plany budżetu skonfigurowane w grupach budżetu.

 

Wyświetlanie zmian wprowadzonych w grupach i planach budżetu w historii zmian

Zmiany dotyczące grup i planów budżetu, takie jak tworzenie grupy budżetu, dodawanie kampanii lub usuwanie planów budżetu, są rejestrowane w raportach historii zmian.
 
Aby wyświetlić zmiany wprowadzone w grupach i planach budżetu, przefiltruj raport historii zmian, by zawierał tylko elementy grupy lub plany budżetu albo te typy zmian:
 • Kampanie dodane do grupy budżetu lub z niej usunięte przez użytkownika albo po przesłaniu arkusza zbiorczego.
 • Nazwa grupy budżetu zmieniona przez użytkownika.
 • Zmiany w budżecie. W Zarządzaniu budżetem oznaczone etykietami „Zwiększono budżet” lub „Zmniejszono budżet”.
 • Zmiany stawek wprowadzone przez budżet strategii ustalania stawek. W Zarządzaniu budżetem oznaczone etykietami „Zmniejszono stawkę” lub „Zwiększono stawkę”.
 • Zmiany dostosowania stawek. W systemie optymalizacji stawek oznaczone etykietami „Dodano modyfikator stawki”, „Usunięto modyfikator stawki”, „Zmniejszono modyfikator stawki” i „Zwiększono modyfikator stawki”.

Raporty o wszystkich grupach budżetu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Wybierz zakres czasu.

 3. Na panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 4. Kliknij kartę Grupy budżetu.
  Domyślnie wykres przedstawia łączne wydatki we wszystkich grupach budżetu w ciągu ostatnich 30 dni.
  Tabela zawiera dane dotyczące poszczególnych grup budżetu.
 5. (Opcjonalnie) W prawym górnym rogu interfejsu Search Ads 360 wybierz zakres dat
  Możesz określić zakres raportu o budżecie, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 6. Opcje wyświetlania danych i konfigurowania raportu:
  • Aby porównać rzeczywiste, szacowane i docelowe wydatki z określonego dnia, najedź kursorem na wykres. 
   Rzeczywiste wydatki są wyświetlane tylko w przypadku dat przeszłych.
   Szacowane wydatki dotyczą tylko dat przyszłych.
  • Kliknij ikonę Więcej . Aby wyświetlić wydatki podzielone na segmenty według zakresu dat, wyczyść pole wyboru Pokaż łączne wartości.
   Długość poszczególnych segmentów dat zależy od wyświetlanego zakresu dat. Jeśli na przykład wybrany zakres czasu to tydzień, poszczególne segmenty dat będą wynosiły jeden dzień. 
  • Przefiltruj raport lub podziel go na segmenty według urządzenia lub dat albo dodaj kolumny do raportu.
  • Pobierz raport, by przeglądać go offline.

Raporty o grupie budżetu

Skuteczność grupy budżetu możesz przeglądać na kilku różnych kartach na karcie Ogółem grupy budżetu. Jeśli w planach budżetu wybierzesz cele tylko na potrzeby raportowania, w raporcie będą dostępne też inne karty.

Każda karta zawiera dwa wykresy przedstawiające rzeczywiste lub szacowane wydatki i przychody oraz docelowe wydatki i przychody, a także tabelę z łącznymi wartościami, dzięki którym możesz porównywać wartości rzeczywiste, szacunkowe i docelowe w przypadku wydatków określanych samodzielnie i automatycznie.

Wykres docelowych wydatków

Wykres 1:

U góry karty widać wykres, który przedstawia rzeczywiste lub szacowane wydatki w stosunku do docelowych wydatków w grupie budżetu. Wartości procentowe na wykresie wskazują, czy rzeczywiste lub szacowane wydatki są większe bądź mniejsze niż wydatki docelowe albo czy im odpowiadają.

 

Wykres 2:

Analogicznie do wykresu dotyczącego wszystkich grup budżetu wykres docelowych wydatków przedstawia wydatki docelowe, szacowane i rzeczywiste. 

Tabela:

Kwoty w tabeli stanowią podsumowanie wydatków w kampaniach grupy budżetu:

 • Docelowe wydatki do teraz to kwota wydatków przydzielona w planach do bieżącej daty.
 • Rzeczywiste wydatki w planach to rzeczywista kwota wydatków w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
 • Docelowe wydatki w tym okresie to kwota przydzielona w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
 • Szacowane wydatki w planach to prognozowana kwota wydatków w planach budżetu w wybranym zakresie dat.

 

Wykres celu konwersji

Wykres celu konwersji przedstawia skuteczność wybranego celu konwersji. Domyślnie na wykresie widać łączną liczbę kliknięć, konwersji lub przychodów w wybranym zakresie dat.

Wykres 1:

Wykres u góry przedstawia dane o rzeczywistej lub szacowanej skuteczności (ROAS, ERS, CPC, CPA) w stosunku do danych o docelowej skuteczności. 

Wykres 2:

Wykres poniżej przedstawia rzeczywiste lub szacowane konwersje, przychody albo kliknięcia w stosunku do celu.

Tabela:

Kwoty w tabeli stanowią podsumowanie przychodów albo łącznej liczby konwersji lub kliknięć w kampaniach grupy budżetu:

 • Docelowe cele do tej pory to łączna wartość celu, który udało się osiągnąć w planach do bieżącej daty.
 • Rzeczywiste cele w planach to rzeczywista wartość celu osiągniętego w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
 • Docelowe cele w tym okresie to wymagana wartość celu określona w planach budżetu w wybranym zakresie dat.
 • Szacowane cele w planach to łączna wartość celu prognozowanego w planach budżetu w wybranym zakresie dat.

 

Wyświetlanie raportu o grupie budżetu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Na panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Zarządzanie budżetem.
 3. (Opcjonalnie) W prawym górnym rogu interfejsu Search Ads 360 wybierz zakres czasu
  Możesz określić zakres raportu o budżecie, by zawierał dane dotyczące tylko uruchomionych planów:
  1. W selektorze dat kliknij strzałkę Strzałka w dół obok zakresu dat.
  2. W sekcji Okres kliknij strzałkę Strzałka w dół, by wyświetlić opcje zakresu czasu. 
  3. Przewiń listę w dół i wybierz Wszystkie plany w toku.
 4. Kliknij kartę Grupy budżetu.
  Możesz przefiltrować listę, by znaleźć potrzebną grupę budżetu.
 5. Kliknij grupę budżetu. 
  Na karcie Ogółem wyświetlane są wykresy docelowych wydatków, celu konwersji i wszystkich celów tylko na potrzeby raportowania wybranych w planach budżetu. 
 6. (Opcjonalnie) Na każdym wykresie kliknij ikonę Więcej , a potem usuń znacznik wyboru obok opcji Pokaż łączne wartości, by wyświetlić wydatki podzielone na segmenty według zakresu dat.
 7. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić dane dla wszystkich planów budżetu w grupie, kliknij kartę Plany budżetu.

Widzisz różnicę w raportowanych danych dotyczących planów budżetu i kampanii?

Rozbieżności w raportowanych danych o planach budżetu i kampaniach mogą wynikać z opóźnień konwersjiwybranego przedziału czasu.  Opóźnienie konwersji występuje, gdy kliknięcie i przypisana do niego konwersja mają miejsce w różnych dniach. Dane są przypisywane do planów (i grup) budżetu dopiero po wystąpieniu konwersji, ale są raportowane na podstawie wybranego zakresu dat. Więcej informacji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?