Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Search Ads 360 teklif stratejisi performansını karşılaştırma

Teklif stratejisinin, pazarlama hedefiniz, anahtar kelimeleriniz ve iş sınırlamalarınız dikkate alındığında mümkün olduğunca iyi performans gösterdiğini düşündüğünüzde, "Search Ads 360 teklif stratejisi manuel teklif verme veya başka bir otomatik teklif sisteminden daha iyi performans gösteriyor mu?" sorusunu yanıtlamak için isteğe bağlı olarak performans karşılaştırmaları çalıştırın."

Performansı karşılaştırmak için önerilen bazı seçenekleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Search Ads 360'ta, Search Ads 360 teklif stratejisinin lansmanından sonra, önceki ve sonraki performansı karşılaştıran raporlar oluşturun.
  Bu, ayarlanması en kolay karşılaştırmadır, ancak karşılaştırmanın sonucu rakipler, sezonluk durum gibi dış faktörlerden önemli ölçüde etkilenir. Diğer bir deyişle, bu karşılaştırma otomatik ve manuel teklif vermenin göreli faydaları hakkında bir genel fikir verebilir, ancak ayrıntılı bir karşılaştırma değildir.

 • Benzer kampanyaları karşılaştırın veya coğrafyaya göre karşılaştırma yapın:

  • Bir Search Ads 360 teklif stratejisi tarafından yönetilen kampanyaları, bir teklif sistemi tarafından yönetilmeyen (veya başka bir teklif sistemi tarafından yönetilen) benzer kampanyalarla karşılaştırın.
   Bu karşılaştırma, her iki kampanya türünde de aynı dış faktörlerle karşılaşılmasını sağlar. Dolayısıyla bu karşılaştırma, lansman öncesi ve lansman sonrası performansı karşılaştırmaktan daha iyidir. Yine de bu işlem, yalnızca karşılaştırabileceğiniz gerçekten birbirine benzeyen kampanyalarınız varsa etkili olur.

  • Benzer coğrafi bölgeleri karşılaştıran bir Search Ads 360 teklif stratejisi denemesi gerçekleştirin.
   Aynı anahtar kelimelere ve reklamlara sahip, ancak farklı coğrafi bölgeleri hedefleyen kampanyalarınız varsa bir bölgedeki kampanyalara bir Search Ads 360 teklif stratejisi uygularken diğerine uygulamayabilirsiniz. Performansı karşılaştırırken dış ve iç faktörlerden kaynaklanan farklılıkları neredeyse tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

   Kampanyaları ayrı coğrafi bölgelere hedefleyebiliyorsanız bu, performansı karşılaştırmak için önerilen yöntemdir.

Önemli

Her defasında bir değişikliği test edin: Bir test sırasında reklam öğeleri, açılış sayfaları, kampanya ayarları ve benzeri öğeleri değiştirmeyin. Test dönemi boyunca, değişmekte olan değişkenlerin sayısını en aza indirmenizde fayda vardır. Aksi halde, teklif yönetiminizi manuel değerinden Search Ads 360 teklif stratejisine değiştirir ve açılış sayfalarınızda değişiklik yaparsanız dönüşüm hacminin açılış sayfalarından mı, yoksa teklif stratejisinin tekliflerinizi optimize etmesinden mi kaynaklandığını bilemezsiniz.

Lansman öncesini lansman sonrası ile karşılaştırma

Search Ads 360'ta, Search Ads 360 teklif stratejisinin lansmanından önceki performans ile lansmandan sonraki performansı karşılaştıran raporlar oluşturun:

 1. Search Ads 360 teklif stratejisine ilişkin performans ayrıntılarını görüntüleyin:

  1. Bir reklamverene gidin.

  2. Sol gezinme bölmesinde Teklif stratejileri'ni tıklayın.

  3. Teklif stratejisi sütununda, teklif stratejisinin adını tıklayın.

  4. Karşılaştırmanızı bir üst düzeyde başlatabilmeniz için Kampanyalar sekmesini tıklayın.
   Daha sonra, reklam gruplarını veya bağımsız anahtar kelimeleri ya da diğer teklif verilebilir öğeleri karşılaştırmak için ayrıntıya inebilirsiniz.

 2. Dönüşümleri optimize eden bir ROI teklif stratejisi için teklif stratejinizdeki dönüşümler hakkında rapor oluşturmak üzere bir sütun oluşturun. Teklif stratejiniz aşağıdakileri hedefliyorsa:

 3. Teklif stratejinizin hedeflemekte olduğu dönüşümleri içeren Floodlight sütununu, Google Analytics etkinlik sütununu veya formül sütununu ekleyin.

 4. Sekmelerin hemen altında görünen Görünüm menüsünde, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bir teklif stratejisini bir tıklama veya konum hedefiyle karşılaştırıyorsanız Performans.
   Buna ek olarak, konum hedefini karşılaştırıyorsanız rapora Konum sütununu ekleyin.

  • Bir teklif stratejisini bir EBM hedefiyle karşılaştırıyorsanız İşlem.

  • Bir teklif stratejisini bir ROAS veya ERS hedefiyle karşılaştırıyorsanız Satış.

 5. Sayfanın sağ üst köşesinde görünen zaman aralığı seçiciyi tıklayın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Zaman aralığı listesinden Özel'i seçin.
   Teklif stratejisini başlatmanızdan en az 4 hafta sonrasında ve teklif stratejisinin hedef tutarında değişiklik yapmanızdan bu yana en az 2 hafta geçmiş olan bir başlangıç tarihi belirtin.

   Başlangıç tarihinden en az 2 hafta sonra olan bir bitiş tarihi belirtin.

  2. Geçmişle karşılaştır onay kutusunu seçin.

  3. Geçmiş zaman aralığı listesinden Özel'i seçin.
   Geçerli zaman aralığıyla aynı zaman uzunluğunu belirtin. Zaman aralığının, teklif stratejisini başlatmanızdan önce bittiğinden emin olun.

 6. Performans özeti grafiğinin altındaki puan kartı, performanstaki değişikliği gösterir.

  The scorecard below the performance summary graph shows the change in performance.

İpuçları:

 • Ayrıntıya inmek ve reklam gruplarına veya anahtar kelimelere ilişkin metrikleri görmek için Reklam grupları veya Anahtar kelimeler sekmesini tıklayın.

 • Daha sonra kolayca geri dönebilmeniz ve zaman içinde gerçekleşen performans değişikliklerini karşılaştırabilmeniz için geçerli görünümü kaydedin.

Benzer kampanyaları karşılaştırma veya coğrafyaya göre karşılaştırma yapma

Benzer kampanyaları karşılaştırma

Bir Search Ads 360 teklif stratejisi tarafından yönetilen kampanyaları, bir teklif sistemi tarafından yönetilmeyen (veya başka bir teklif sistemi tarafından yönetilen) benzer kampanyalarla karşılaştırın. Örneğin, bayan giysilerini tanıtan 10 kampanyaya bir teklif stratejisi uygulayın ve performansı, benzer erkek giysilerini tanıtan 10 kampanyayla karşılaştırın.

Coğrafyaya göre karşılaştırma

Aynı anahtar kelimelere ve reklamlara sahip, ancak farklı coğrafi bölgeleri hedefleyen kampanyalarınız varsa bir bölgedeki kampanyalara bir Search Ads 360 teklif stratejisi uygularken diğerine uygulamayabilirsiniz.

Örneğin, ABD'de bisiklet ve bisiklet parçaları satan bir şirketi düşünün. Şirketin ABD'deki her bir eyalet için ayrı kampanyaları varsa şirket aşağıdakileri yapabilir:

 1. New York, New Jersey ve Pennsylvania için hazırlanan kampanyaları bir teklif stratejisine yerleştirir.

 2. Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts kampanyaları için manuel teklif vermeye devam eder.

 3. İki kampanya grubunun performansını karşılaştırır. İki bölge geçmişte farklı oranlarda performans gösterdiyse (örneğin, daha yoğun nüfuslu bölgede ortalama %15 daha fazla dönüşüm gerçekleştiyse) şirketin, orantısal farkı belirlemesi ve bu oranı, karşılaştırmaya uygulaması gerekir.

Gereksinimler

Doğru bir karşılaştırma sağlamak için aşağıdaki gereksinimlerin tamamını karşılayıncaya kadar bekleyin:

 • Search Ads 360 teklif stratejisinin lansmanından sonra 6 hafta ve hedefte önemli değişiklikler yaptıktan sonra 4 hafta bekleyin. (Lansmandan bu yana herhangi bir değişiklik yapmadıysanız karşılaştırmayı, lansmandan 6 hafta sonra çalıştırabilirsiniz. Hedefi lansmandan 3 hafta sonra değiştirdiyseniz karşılaştırmayı, lansmandan 7 hafta sonra çalıştırabilirsiniz.)

 • Dönüşüm geçmişi: En az 3 haftalık dönüşüm verisi.

 • Dönüşüm hacmi: Teklif stratejisi portföyünün tamamı için günde en az 20 dönüşüm.

 • Tıklama hacmi: Teklif stratejisindeki kampanyalar için toplam en az 10.000 tıklama ve teklif stratejisinde yer almayan kampanyalar için toplam 10.000 tıklama.

 • Konum: Ortalama konumu 2,0'ın üzerinde olan kampanyaların karşılaştırılması tercih edilir.
  Ancak, performans karşılaştırılırken konum sınırlamalarının uygulanması önerilmez.
  Diğer bir deyişle, kampanyalarınız 2,0 ortalamayı zorlayan teklif stratejisi sınırlamalarını kullanmadan, doğal olarak 2,0 ortalama konumun üzerinde performans gösteriyorsa en doğru karşılaştırmayı elde edersiniz.

 • YG hedefleri: EBM, ERS veya ROAS hedefleri olan teklif stratejileri için stratejideki kampanyaların, hedeflerin %10'u dahilinde performans gösterdiğinden emin olun.

 • Sınırlamalar: Teklif stratejisinin minimum veya maksimum teklif sınırları veya kampanya bütçeleriyle sınırlanmadığından emin olun.

 • Teklif stratejinizin düşük performans gösteren anahtar kelimelerin performansını artır ayarının kapalı olduğundan emin olun.

Kampanyaları karşılaştırma

 1. Karşılaştırma için açık değerlendirme ölçütleri tanımlayın.
  Örneğin, aynı EBM'deki dönüşümlerin sayısı.

 2. Motor hesabına gidin ve Kampanyalar sekmesini tıklayın.

 3. Dönüşümleri veya geliri karşılaştırıyorsanız teklif stratejinizde dönüşümler veya gelir hakkında rapor oluşturmak için bir sütun oluşturun. Teklif stratejiniz aşağıdakileri hedefliyorsa:

 4. Teklif stratejinizin hedeflemekte olduğu dönüşümleri içeren Floodlight sütununu, Google Analytics etkinlik sütununu veya formül sütununu ekleyin.

 5. Sekmelerin hemen altında görünen Görünüm menüsünde, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bir teklif stratejisini bir tıklama veya konum hedefiyle karşılaştırıyorsanız Performans.
   Buna ek olarak, konum hedefini karşılaştırıyorsanız rapora Konum sütununu ekleyin.

  • Bir teklif stratejisini bir EBM hedefiyle karşılaştırıyorsanız İşlem.

  • Bir teklif stratejisini bir ROAS veya ERS hedefiyle karşılaştırıyorsanız Satış.

 6. Sayfanın sağ üst köşesinde görünen zaman aralığı seçiciyi tıklayın ve önerilen gereksinimleri karşılayan zaman çizelgesi seçin.

 7. Yalnızca teklif stratejinizde yer alan kampanyaları görüntülemek için bir filtre kullanın. Örneğin, şu filtreyi uygulayın:
  Teklif stratejisi eşittir ERS - %6

 8. Karşılaştırmanız için kullanacağınız metrikleri not edin.
  Örneğin, ERS'yi, işlem sayısını ve gelir tutarını not edin.

 9. Filtreyi temizleyin. Daha sonra, teklif stratejisi tarafından yönetilmeyen benzer kampanyaları görüntüleyen bir başka filtre oluşturun. Teklif stratejisi için kaydettiğiniz metriklerin aynılarını not edin ve sonuçları karşılaştırın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?