Kolumna stanu (niestandardowe zmienne Floodlight)

Wskazuje, czy w Search Ads 360 jest używana niestandardowa zmienna Floodlight.

Niestandardowa zmienna Floodlight może mieć w Search Ads 360 jeden z tych stanów:

  • Nieaktywne: usługa Search Ads 360 wykryła zmienną Floodlight w usłudze Campaign Manager 360, ale nie została ona jeszcze skonfigurowana do użycia w Search Ads 360.
  • Niestosowana: zmienna jest skonfigurowana w Search Ads 360 i gotowa do użycia w kolumnie Floodlight.
  • W użyciu: zmienna jest używana w Search Ads 360 jako wymiar lub dane w kolumnie Floodlight. Najedź kursorem na tekst W użyciu, by zobaczyć, które kolumny Floodlight korzystają ze zmiennej.
Wyświetlanie tej kolumny
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

    Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w lewym panelu nawigacyjnym widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360. 

  3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?