Search Ads 360 teklif stratejisi dönüşümlerini belirtme

Search Ads 360 teklif stratejileri ile ilgili ilişkilendirme modelleri hakkında

Dönüşüm hunisinin tamamında gerçekleşen tıklamalar için en uygun teklifleri ayarlama

Search Ads 360 teklif stratejileri, belirli bir reklamcılık hedefine yönelik en verimli harcamayı gerçekleştirmek için teklifleri ayarlar. Varsayılan olarak, Search Ads 360 teklif stratejisi bir anahtar kelimenin veya başka bir teklif verilebilir öğenin değerini, öğenin dönüşümden önceki son tıklamayı sağlama sıklığına göre belirler. Ancak yalnızca son tıklamaya odaklanılması, teklif stratejisinin genellikle dönüşüm hunisinin daha yukarılarında rol oynayan teklif verilebilir öğelere daha az değer vermesine neden olabilir.

Teklif stratejisi, yalnızca son tıklamaya odaklanmak yerine, bir dönüşüme ilişkin krediyi dönüşüm hunisindeki tüm etkinliklere dağıtan bir ilişkilendirme modeli kullanabilir. Teklif stratejisi, krediyi her teklif verilebilir öğenin dönüşüme yaptığı göreli katkıya dayanarak dağıtıp teklifleri ayarlayabilir.

Diğer bir deyişle, bir ilişkilendirme modeli, doğrudan dönüşümleri sağlayan tıklamaların yanı sıra dönüşüm hunisinin yukarılarındaki tıklamalar için en uygun teklifleri ayarlayarak bir teklif stratejisinin daha da verimli olmasını sağlayabilir.

İlişkilendirme modelleri ve teklif stratejileri örneği

Örneğin, şu dönüşüm hunisini düşünün:

  1. Bir müşteri arabalar hakkında arama yapar, bir arama reklamını tıklar, biraz araştırma yapar ve çıkar.

  2. Daha sonra, müşteri aile arabaları hakkında arama yapar ve başka bir arama reklamını tıklar, ancak henüz satın almaya hazır değildir.

  3. Son olarak, müşteri minivanlar için arama yapıp bir fiyat teklifi ister. Fiyat teklifi, bir Floodlight etkinliği tarafından izlenen Teklif isteme adlı bir dönüşümdür.

Varsayılan son tıklama ilişkilendirme modelini kullanan bir teklif stratejisi, Teklif isteme dönüşümüne ilişkin kredinin tamamını minivanlar anahtar kelimesine verip arabalar ve aile arabaları anahtar kelimelerinin dönüşüm hunisinin üst kısmında oynadığı rolü göz ardı eder. Bu, teklif stratejisinin minivanlar anahtar kelimesine ilişkin teklifi artıracağı anlamına gelmez. Bir teklif stratejisi, yönettiği teklif verilebilir öğeler portföyünün performansını bir bütün olarak optimize etmeye çalışır. Bazı durumlarda bu, daha güçlü performans gösteren anahtar kelimelerin tekliflerinin artırılması anlamına gelir. Bazı durumlardaysa daha düşük performans gösteren anahtar kelimelere ilişkin tekliflerin artırılmasının genel performansı iyileştirebileceği öngörüldüğünde böyle bir artış yapılabilir.

Farklı bir ilişkilendirme modeli kullanan bir teklif stratejisi, krediyi farklı bir şekilde dağıtır. Örneğin, ilk ücretli arama tıklaması ilişkilendirme modeli tüm krediyi arabalar anahtar kelimesine verip dönüşüm hunisinin üst katmanlarındaki anahtar kelimelerin tekliflerini optimize etmeye odaklanır.

Veriye dayalı veya önceden tanımlanmış ilişkilendirme modelleri

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinin dönüşüm hunisinin tamamında gerçekleşen tıklamalara ilişkin en uygun teklifleri bulmasını isterseniz, Search Ads 360'ta oluşturulan bir veriye dayalı ilişkilendirme modelini veya Campaign Manager'dan içe aktarılan önceden tanımlanmış bir ilişkilendirme modelini seçin.

Veriye dayalı ilişkilendirme modelleri, krediyi arama kampanyalarınızın yönlendirdiği gerçek etkileşimlere göre nasıl dağıtacağını öğrenir. Önceden tanımlanmış ilişkilendirme modelleri, krediyi doğrusal (tüm etkileşimlere eşit kredi), zamanla değer kaybı (dönüşüm zamanına en yakın gerçekleşen etkileşimlere en ağırlıklı krediler) gibi bir statik kural grubuna göre dağıtır.

Yalnızca Dönüşümler, Gelir ve Gelişmiş hedefleme teklif stratejileri için

Bir ilişkilendirme modelini yalnızca aşağıdaki ölçütleri karşılayan teklif stratejileri için seçebilirsiniz:

  • Search Ads 360 teklif stratejisinin amacı şunlara ayarlanır: Dönüşümler, Gelir veya Gelişmiş hedefleme

  • Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağı, bir veya daha fazla Floodlight etkinliği, özel Floodlight sütunları veya özel Floodlight sütunları içeren bir formül sütunudur. 

     

Dönüşüm kaynakları ve ilişkilendirme modelleriyle ilgili notlar

 

Başlamaya hazır mısınız?

  1. Search Ads 360'ta veriye dayalı bir ilişkilendirme modeli oluşturun veya önceden tanımlanmış bir ilişkilendirme modeli ekleyin (ajans yöneticisi veya reklamveren yöneticisi izinleri gerektirir).
  2. Search Ads 360'a veriye dayalı ilişkilendirme modelini oluşturması veya önceden tanımlanmış modeli senkronize etmesi için zaman verin.
  3. Bir Search Ads 360 teklif stratejisi oluşturun ve ilişkilendirme modeli seçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?