Kolumna Minimalna stawka w strategii ustalania stawek

Displays a bid strategy's minimum bid constraint, which is the lowest amount you're willing to bid on keywords that are managed by the bid strategy. Individual keywords in a bid strategy can override this minimum by specifying their own minimum bid.

Stawkę minimalną określasz podczas tworzenia lub edytowania strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy_min_bi.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Minimalna stawka nie jest dostępna w przypadku strategii ustalania stawek pod kątem udziału w wyświetleniach. W przypadku strategii ustalania stawek pod kątem udziału w wyświetleniach w kolumnie wyświetla się wartość 0,00.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?