Powiadomienie

Niedawno ogłosiliśmy zmiany, które w 2024 roku zostaną wprowadzone w Menedżerze podcastów Google. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wytyczne dotyczące kanałów RSS w Podcastach Google

Aby móc wyświetlać treści na platformach Podcastów Google, musisz utworzyć kanał RSS opisujący Twój podcast, postępując zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.

Korzystasz z usługi hostingu podcastów?

Jeśli korzystasz z usługi hostingu podcastów, takiej jak Podbean czy libsyn, prawdopodobnie nie będziesz bezpośrednio edytować kanału RSS, tylko utworzysz ten plik i będziesz go aktualizować za pomocą narzędzi dostawcy usługi hostingu. W takim przypadku przeczytaj dokumentację dostawcy usługi hostingu, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować wymienione tutaj wartości (np. jak określić URL strony głównej programu).

Jeśli nie znasz się na RSS, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat lub znaleźć twórcę stron internetowych, który zajmie się utworzeniem Twojego kanału. Platformy Podcastów Google mogą wyświetlać tylko podcasty z prawidłowymi kanałami RSS, które są zgodne z naszymi wytycznymi.

 

 

Wymagania i zalecenia dotyczące kanałów

 • Kanał RSS powinien być odpowiednio sformatowany i w jak największym stopniu zgodny ze specyfikacją RSS 2.0. Google nie używa wszystkich tagów kanału RSS. W przykładach na tej stronie przedstawiamy te najważniejsze.
 • Uwzględnij wszystkie wymagane tagi na poziomie podcastuna poziomie odcinka. Kanały, które nie mają wszystkich wymaganych tagów, mogą nie być indeksowane przez Google. Niektóre tagi nie są wymagane, aby treść pojawiała się w wynikach wyszukiwania jako podcast, ale bez nich podcast nie będzie rekomendowany na platformach Google. Zalecamy też umieszczenie kilku dodatkowych tagów, które mogą ułatwić korzystanie z podcastu.
 • Musisz przesłać obraz powiązany z podcastem.
 • Kanał i pliki audio nie powinny wymagać uwierzytelniania ani w być żaden sposób zablokowane dla Google. Możesz to sprawdzić, otwierając kanał w oknie incognito.
 • Większość odcinków musi być w którymkolwiek z obsługiwanych formatów audio i zawierać prawidłowe rozszerzenia nazw plików.
 • Używaj protokołu HTTP lub HTTPS, ale nie obu naraz. Kanał RSS i wszystkie odcinki powinny znajdować się w protokole HTTP albo HTTPS. Google zdecydowanie zaleca korzystanie z protokołu HTTPS. Jeśli Twój kanał lub strona główna są hostowane przy użyciu jednego protokołu (HTTPS), ale połączone zasoby są hostowane przy użyciu innego protokołu (HTTP), przed załadowaniem tych zasobów Google Chrome wyświetli użytkownikom ostrzeżenie lub prawdopodobnie w ogóle nie pozwoli na ich załadowanie. Dotyczy to również plików audio z odcinkami. Dlatego dopilnuj, aby kanał i strona główna, a najlepiej także wszystkie adresy URL plików audio w tagach <enclosure> używały tego samego protokołu (najlepiej HTTPS).
 • Jeśli podcast ma wiele kanałów, Google spróbuje pogrupować podobne lub identyczne kanały i udostępniać tylko 1 z nich. Więcej informacji o tym, jak Google zarządza podcastami z wieloma kanałami
 • Informacja o dostępności kanału: jeśli po zindeksowaniu przez Google kanał podcastu stanie się niedostępny, Podcasty Google będą przez kilka tygodni wyświetlać jego ostatnią zindeksowaną wersję. Jeśli po tym czasie kanał nie stanie się ponownie dostępny, podcast przestanie być wyświetlany.
 • W Podcastach Google obowiązuje limit liczby odcinków uzależniony od rozmiaru opublikowanego pliku RSS. Na opublikowanym kanale powinno być dostępnych maksymalnie 400–700 najnowszych odcinków posortowanych według wartości <pubDate>. Odcinki bez wartości <pubDate> pojawią się na dole listy (jako najstarsze). Po osiągnięciu limitu odcinków te najstarsze (z samego dołu listy) mogą nie pojawiać się w programie w Podcastach Google.
Obsługiwane formaty audio
Podcasty Google obsługują te formaty dźwięku: AAC, M4A, MP3, OGG i WAV.
Nazwy plików muszą zawierać rozszerzenia formatu, na przykład „psy.wav” zamiast tylko „psy”.

Przykładowy kanał

Oto przykładowy kanał podcastu z 2 odcinkami opublikowany na stronie https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss. Wykorzystuje on 2 przestrzenie nazw rozszerzeń i odwołuje się do powiązanej strony głównej o adresie https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
  xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
  <itunes:owner>
    <itunes:email>dafna@example.com</itunes:email>
  </itunes:owner>
  <itunes:author>Dafna</itunes:author>
  <description>A pet-owner's guide to the popular striped equine.</description>
  <itunes:image href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>en-us</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10 myths about caring for a zebra</title>
   <description>Here are the top 10 misunderstandings about the care, feeding, and breeding of these lovable striped animals.</description>
   <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Keeping those stripes neat and clean</title>
   <description>Keeping your zebra clean is time consuming, but worth the effort.</description>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Tagi RSS typowe dla Google

Oto wymagane i zalecane tagi RSS używane przez Google do wyświetlania podcastu:

Tag przestrzeni nazw

Gdy korzystasz z tagów iTunes, używaj odpowiedniego tagu przestrzeni nazw na górze kanału RSS:

<rss version="2.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"">

Tagi RSS na poziomie podcastu

Aby podcast mógł być widoczny na platformach Podcastów Google, musisz używać tagów wymaganych na poziomie podcastu. Możesz też dodać do niego tagi zalecane, aby zwiększyć wygodę użytkowników.

Dotyczy to elementu <channel> w kanale, który reprezentuje 1 podcast. Podcasty Google obsługują tylko 1 element <channel> na kanał. Jeśli kanał zawiera więcej niż 1 element <channel>, nie zostanie on przetworzony.

Jeśli podcast nie będzie zawierać wszystkich odpowiednich tagów, Google będzie go co jakiś czas indeksować. Jeśli stwierdzimy, że wszystkie błędy zostały poprawione, a brakujące wymagane elementy uzupełnione, podcast będzie mógł znów się pojawiać w Podcastach Google.

Wymagane tagi podcastów/kanałów

Aby Twoje treści mogły pojawiać się w wyszukiwarce Google, musisz zdefiniować te tagi RSS na poziomie podcastu. Użyj odpowiedniej przestrzeni nazw tagu.

Tag lub typ tagu Opis
<item> Określa odcinek. Kanał musi zawierać co najmniej 1 element <item>. Szczegółowe informacje o znacznikach służących do opisywania odcinków znajdziesz w sekcji Tagi RSS na poziomie odcinka.
<link> Pełny i jednoznaczny URL strony głównej podcastu. Upewnij się, że strona nie wymaga hasła. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli powiązać tej strony z Twoim podcastem.
<title> Nazwa podcastu.
Obraz

Obraz powiązany z podcastem. Nie możesz blokować do niego dostępu Googlebotowi. Obraz możesz wskazać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <itunes:image>
 • <image>
  <link>...</link>
  <title>...</title>
  <url>...</url>
  </image>

  Gdy używasz tagu RSS <image>, musisz dodać umieszczony element <link> wskazujący stronę główną podcastu oraz umieszczony tag <title> taki sam jak element <title> na stronie głównej.

Przykład: <itunes:image href="https://google.com/google_podcast_cover_art.jpg"/>

Opis

[Zdecydowanie zalecany, aby podcast pojawiał się w wynikach wyszukiwania; wymagany, aby podcast był rekomendowany w Podcastach Google]

Opis podcastu w postaci tekstu jawnego, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania Google link „Więcej informacji”. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być dokładną kopią zawartego na niej tekstu. Opis możesz podać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <description>
 • <itunes:summary>
Właściciel

[Zdecydowanie zalecany, aby podcast pojawiał się w wynikach wyszukiwania; wymagany, aby podcast był rekomendowany w Podcastach Google]

W celu potwierdzenia własności kanału w Menedżerze podcastów wyślemy e-maila weryfikacyjnego na podany tutaj adres. Możesz wskazać tylko 1 właściciela. Użyj odpowiedniej przestrzeni nazw tagu.

<itunes:owner>
<itunes:email>dafna@example.com</itunes:email>
</itunes:owner>

Autor

[Zdecydowanie zalecany, aby podcast pojawiał się w wynikach wyszukiwania; wymagany, aby podcast był rekomendowany w Podcastach Google]

Nazwy tekstowe autorów tego podcastu. Ich wartość nie musi być taka sama jak w przypadku właściciela.

 • <itunes:author>

Zalecane tagi kanałów/podcastów

Te tagi RSS nie są wymagane, ale ich dodanie może zwiększyć wygodę użytkowników korzystających z wyszukiwarki oraz dostarczyć więcej informacji ułatwiających znalezienie podcastu w Google. Użyj odpowiedniej przestrzeni nazw tagu.

Tag lub typ tagu Opis
Kategoria

Ogólna tematyka podcastu podawana w wynikach wyszukiwania. Nazwa kategorii musi być w języku angielskim. Znak „&” musi być zdefiniowany za pomocą elementu HTML &amp;. Kategorię możesz określić przy użyciu takiego tagu:

 • <itunes:category> – przykład: <itunes:category text="Games &amp; Hobbies"/>

Zalecane kategorie

Zalecamy używanie tych kategorii. Używaj ich w formie podanej poniżej i nie tłumacz na żaden inny język:
 • Arts
 • Business
 • Comedy
 • Education
 • Games &amp; Hobbies
 • Government &amp; Organizations
 • Health
 • Kids &amp; Family
 • Music
 • News &amp; Politics
 • Religion &amp; Spirituality
 • Science &amp; Medicine
 • Society &amp; Culture
 • Sports &amp; Recreation
 • TV &amp; Film
 • Technology
<itunes:explicit>

Wskazuje, czy podcast zawiera wulgarny język lub treści dla dorosłych. Aby precyzyjniej oznaczać treści, możesz też stosować go do poszczególnych odcinków. Wartości ustawione dla tego tagu na poziomie odcinka zastępują wszelkie wartości ustawione na poziomie programu.

Wartości (wielkość liter ma znaczenie):

 • no (wartość domyślna, jeśli brakuje tagu): ten podcast nie zawiera treści dla pełnoletnich.
 • yes: ten podcast zawiera treści dla pełnoletnich.
<language> Dwuliterowy kod języka podcastu podany zgodnie ze standardem ISO 639-1.

<itunes:block>

Umieść ten tag na poziomie programu tylko wtedy, gdy chcesz usunąć program z platform Podcastów Google. Nie ma on wpływu na pobrane odcinki. Jedyną obsługiwaną wartością umożliwiającą usunięcie programu jest „yes”. Program powinien zostać usunięty w ciągu 1 dnia.

Przykład: <itunes:block>yes</itunes:block>

<itunes:new-feed-url>

Jeśli przeniesiesz kanał – na przykład zmienisz dostawcę usług hostingu – umieść ten tag w nowym pliku danych, aby poinformować Google, że ten plik to nowa lokalizacja znanego kanału. Aby użyć tego tagu:

 1. Zaimplementuj przekierowanie 301 adresu URL starego kanału.
 2. Dodaj ten tag do nowego kanału i podaj URL nowego kanału (to prawidłowy sposób użycia, mimo że sytuacja, w której kanał wskazuje na siebie, wydaje się dziwna).

Oto przykład przenoszenia kanału RSS w 2 krokach:

 • Stary kanał (old.example.com/rss/rss.xml) zwraca przekierowanie HTTP 301.
 • Nowy kanał (new.example.com/rss/rss.xml) zawiera tag <itunes:new-feed-url>https://new.example.com/rss/rss.xml</itunes:new-feed-url>.

Tagi RSS na poziomie odcinka

Aby odcinek mógł się pojawić na platformach Podcastów Google, musisz użyć tagów wymaganych na poziomie odcinka. Możesz też dodawać do niego tagi zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Wymagane tagi odcinków

Aby Twoje treści mogły się pojawiać w wyszukiwarce Google, musisz zdefiniować te tagi RSS na poziomie odcinka. Użyj odpowiedniej przestrzeni nazw tagu.

Tag Opis
<enclosure>

Pełny i jednoznaczny URL pliku audio z odcinkiem wraz z rozszerzeniem formatu (czyli na przykład .wav lub .mp3). Odcinki będą się pojawiać w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy większość z nich będzie w 1 z obsługiwanych formatów audio, a ich pliki będą zawierać prawidłowe rozszerzenie formatu. Zalecamy sprawdzenie, czy te pliki nie są zablokowane przez reguły w pliku robots.txt i czy są dostępne dla Googlebota. Przykład:

<enclosure url="https://www.example.com/tenmyths.mp3"
type="audio/mpeg" length="34216300"/>

Pliki wideo nie są obsługiwane.

<title> Tytuł odcinka podcastu.

Zalecane tagi odcinków

Te tagi RSS nie są wymagane, ale ich dodanie może zwiększyć wygodę użytkowników korzystających z wyszukiwarki oraz dostarczyć więcej informacji ułatwiających znalezienie odcinka w Google.

Tag lub typ tagu Opis
Opis

Opis podcastu w postaci tekstu jawnego, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w wynikach wyszukiwania link „Więcej informacji”. Tagi HTML są ignorowane, a opis jest skracany do 1000 znaków. Jeśli występuje opis, powinien być ogólnie zgodny z zawartością strony głównej podcastu, ale nie musi być dokładną kopią zawartego na niej tekstu. Opis możesz podać, używając dowolnego z tych tagów:

 • <description>
 • <itunes:summary>
<itunes:explicit>

Wskazuje, czy odcinek zawiera wulgarny język lub treści dla dorosłych. Jeśli tag nie występuje, odcinek dziedziczy ustawienie z poziomu programu. Jeśli tag występuje, zadeklarowana tutaj wartość zastępuje ustawienie na poziomie programu.

Wartości (wielkość liter ma znaczenie):

 • no: ten odcinek nie zawiera treści dla pełnoletnich.
 • yes: ten odcinek zawiera treści dla pełnoletnich.
<guid>

Przypisany na stałe, niepowtarzalny globalnie identyfikator odcinka podcastu. Jest w nim rozróżniana wielkość liter. Powinien on być niepowtarzalny i niezmienny w czasie oraz stosowany tylko w tym podcaście. Nowe odcinki są wykrywane dzięki porównywaniu takich identyfikatorów. Jeśli ciąg nie jest prawidłowym adresem URL, dodaj atrybut isPermaLink="false". Jeśli tag <guid> nie zostanie określony, jako identyfikatora GUID Google użyje adresu URL pliku z tagu <enclosure>.

Platformy Podcastów Google używają tego tagu do jednoznacznego identyfikowania odcinka. Jeśli zmienisz URL pliku odcinka, ale zostawisz ten sam identyfikator GUID, odbiorcy nie zobaczą zmiany. Jednak Menedżer podcastów do jednoznacznej identyfikacji odcinka używa jego adresu URL, a nie identyfikatora GUID.

<itunes:duration>

Czas trwania odcinka podany w jednym z tych formatów:

 • godziny:minuty:sekundy
  Przykład: <itunes:duration>1:10:00</itunes:duration>
 • minuty:sekundy
  Przykład: <itunes:duration>10:00</itunes:duration>
 • łączna_liczba_sekund
  Przykład: <itunes:duration>1800</itunes:duration>

W dwóch pierwszych formatach wartości odpowiadające godzinom, minutom i sekundom mogą być najwyżej dwucyfrowe.

<pubDate>

Data publikacji odcinka podana w formacie RFC 822 (sekcja 5.1). Ta data jest używana przez odtwarzacze podcastów i Menedżera podcastów Google jako data publikacji odcinka (a nie data wykrycia odcinka przez Google).

Przykład: <pubDate>Wednesday, 04 Feb 2015 00:00:00 EST</pubDate>

<itunes:block>

Dodaj ten tag na poziomie odcinka, aby usunąć odcinek z programu na platformach Podcastów Google. Nie ma on wpływu na pobrane odcinki. Jedyną obsługiwaną wartością jest „yes”. Odcinek powinien zostać usunięty w ciągu 1 dnia.

Przykład: <itunes:block>yes</itunes:block>

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14269579653580165832
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
5139504