2. Je RSS-feed maken

Je podcast op Google krijgen

Als je in aanmerking wilt komen voor weergave op Google Podcasts-platforms, moet je een RSS-feed maken die je podcast beschrijft. Google leest deze feed en gebruikt deze om onze index van podcasts en afleveringen te vullen.

Als je niet vertrouwd bent met RSS, kun je er zelf meer over leren of een webontwikkelaar zoeken die de feed voor je kan maken. Google Podcasts-platforms kunnen alleen podcasts met geldige RSS-feeds weergeven die voldoen aan onze richtlijnen.

 

Vereisten en aanbevelingen voor feeds

 • Deze RSS-feed moet goed zijn samengesteld en zo veel mogelijk voldoen aan de RSS 2.0-specificatie. Google gebruikt niet alle RSS-feedtags, maar de voorbeelden op deze pagina tonen de belangrijkste.
 • Neem alle vereiste tags op podcastniveau en afleveringsniveau op. Feeds zonder alle vereiste tags worden mogelijk niet geïndexeerd door Google. We bevelen hieronder ook enkele extra tags aan voor een betere podcastervaring.
 • De feed- en audiobestanden mogen geen verificatie vereisen en ze mogen op geen enkele manier worden geblokkeerd voor Google. Je kunt dit checken door naar je feed te gaan in een incognitovenster.
 • Geef dezelfde waarden op voor tags met vergelijkbare doeleinden. Als je feed bijvoorbeeld zowel de tag <googleplay:auteur> als <itunes:auteur> heeft om het e-mailadres van de eigenaar van de feed te definiëren, moet je ervoor zorgen dat hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt voor beide tags. Als je vergelijkbare tags met verschillende waarden gebruikt, kunnen we niet garanderen welke tagwaarde Google gebruikt.
 • Gebruik HTTP of HTTPS, maar niet allebei. De RSS-feed en alle afleveringen moeten zich op HTTP, of op HTTPS bevinden. Google raadt je ten zeerste aan HTTPS te gebruiken. Als je feed of homepage wordt gehost op één protocol (HTTPS), maar de gekoppelde bronnen worden gehost op een ander protocol (HTTP), geeft Google Chrome een doorklikwaarschuwing weer aan gebruikers voordat deze bronnen worden geladen of kunnen ze mogelijk helemaal niet worden geladen. Dit geldt ook voor audiobestanden van afleveringen. Daarom moet je ervoor zorgen dat de feed en de homepage, plus alle URL's van audiobestanden in <enclosure>-tags, in ieder geval hetzelfde protocol gebruiken (bij voorkeur HTTPS).
 • Als je podcast meerdere feeds heeft, moet je er rekening mee houden dat Google vergelijkbare of identieke feeds probeert te groeperen en slechts een van deze feeds weergeeft. Meer informatie over hoe Google podcasts met meerdere feeds beheert

Voorbeeld van een feed

Hier is een voorbeeld van een podcastfeed met twee afleveringen, gepubliceerd op https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss. De feed maakt gebruik van twee naamruimten voor extensies en verwijst naar een bijbehorende homepage op https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
  xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
 <channel>
  <title>Zebra-podcast van Dafna</title>
  <googleplay:owner>dafna@example.com</googleplay:owner>
  <googleplay:author>Dafna</googleplay:author>
  <description>Een handleiding voor mensen met dit populaire, gestreepte paard als huisdier.</description>
  <googleplay:image href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/img/dafna-zebra-pod-logo.jpg"/>
  <language>nl-nl</language>
  <link>https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/</link>
  <item>
   <title>Top 10-mythes over het zorgen voor een zebra</title>
   <description>Dit zijn de top 10-misvattingen over het zorgen voor, voeren en voortplanten van deze lieve gestreepte dieren.</description>
   <pubDate>Di, 14 mrt 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/toptenmyths.mp3"
         type="audio/mpeg" length="34216300"/>
   <itunes:duration>30:00</itunes:duration>
   <guid isPermaLink="false">dzpodtop10</guid>
  </item>
  <item>
   <title>Houd die strepen netjes en schoon</title>
   <description>Je zebra schoon houden kost veel tijd, maar is de moeite waard.</description>
   <pubDate>Vr, 24 feb 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
   <enclosure url="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/audio/cleanstripes.mp3"
         type="audio/mpeg" length="26004388"/>
   <itunes:duration>22:48</itunes:duration>
   <guid>dzpodclean</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>

Google-specifieke RSS-tags

Dit zijn de vereiste en aanbevolen RSS-tags die Google gebruikt om je podcast weer te geven:

Naamruimten van tags

Je hebt een of beide van de volgende RSS-extensies nodig om je podcast te definiëren, afhankelijk van de tags die je in je RSS-feed gebruikt. Zorg ervoor dat je de juiste RSS-extensies opneemt in de <rss>-tag boven aan je feed. Zo kun je beide extensies in een feed opnemen:

<rss version="2.0"
   xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
   xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">

RSS-tags op podcastniveau

Als je in aanmerking wilt komen voor weergave op Google Podcasts-platforms, neem je de volgende vereiste tags op podcastniveau op. Voor een betere gebruikerservaring heb je de mogelijkheid om de aanbevolen tags op podcastniveau toe te voegen.

Deze zijn van toepassing op het <channel>-element in je feed, dat één podcast vertegenwoordigt. Google Podcasts ondersteunt slechts één <channel>-element per feed. Als een feed meer dan één <channel>-element bevat, wordt deze niet verwerkt.

Vereiste podcast-/kanaaltags

Definieer deze RSS-tags op podcastniveau om in aanmerking te komen voor weergave op Google Zoeken. Gebruik de juiste naamruimte voor je tag.

Tag of tagtype Beschrijving
<item> Beschrijft een aflevering. Je moet ten minste één <item>-element in de feed hebben. Zie RSS-tags op afleveringsniveau voor meer informatie over markeringen die worden gebruikt om afleveringen te beschrijven.
<link> Volledig gekwalificeerde URL van de homepage van je podcast. Check of je homepage toegankelijk is voor Google met de testtool voor uitgebreide resultaten.
<title> Naam van de podcast.
Eigenaar

Vereist als je de podcast wilt toevoegen aan de Podcasts-manager; anders is dit optioneel.

Gebruik een van de volgende tags om het e-mailadres van de eigenaar van de podcast op te geven. Om het eigendom van de feed aan de Podcasts-manager te bewijzen, ontvangt het hier vermelde e-mailadres een verificatiemail. Je kunt slechts één eigenaar opgeven. Gebruik de juiste naamruimte voor je tag.

 • <googleplay:owner>dafna@example.com</googleplay:owner>
 • <itunes:owner>
    <itunes:email>dafna@example.com</itunes:email>
  </itunes:owner>
Afbeelding

Een afbeelding om aan je podcast te koppelen. Deze mag niet geblokkeerd zijn voor Googlebot. Je kunt een afbeelding leveren met een van de volgende tags:

 • <googleplay:image> - Voorbeeld: <googleplay:image href="https://google.com/google_podcast_ cover_art.jpg"/>
 • <itunes:image>
 • <image>
    <link>...</link>
    <title>...</title>
    <url>...</url>
  </image>

  Bij gebruik van RSS-<image>-tags, moet je een genest <link>-element opnemen dat verwijst naar de podcast-homepage, en een geneste <title>-tag die overeenkomt met het <title>-element op de homepage.

Aanbevolen kanaal-/podcasttags

Deze RSS-tags zijn niet vereist, maar als je ze opgeeft, kunnen ze een betere gebruikerservaring bieden in de zoekresultaten en kun je meer informatie geven om gebruikers te helpen je podcast op Google te vinden. Gebruik de juiste naamruimte voor je tag.

Tag of tagtype Beschrijving
Auteur

Tekstnamen van de auteur(s) van deze podcast. Deze hoeven niet hetzelfde te zijn als de owner value.

 • <googleplay:author>
 • <itunes:author>
Categorie

Het algemene onderwerp van de podcast dat wordt weergegeven in de zoekresultaten. De categorie moet in het Engels zijn en het teken '&' moet worden gedefinieerd met de html-entiteit &amp;. Je kunt een categorie opgeven met een van de volgende tags:

 • <googleplay:category> - Voorbeeld: <googleplay:category text="Games &amp; Hobbies"/>
 • <itunes:category> - Voorbeeld: <itunes:category text="Games &amp; Hobbies>

Aanbevolen categorieën

We raden de volgende categorieën aan voor je podcast. Gebruik ze zoals hieronder weergegeven, niet vertaald in een andere taal:
 • Arts
 • Business
 • Comedy
 • Education
 • Games &amp; Hobbies
 • Government &amp; Organizations
 • Health
 • Kids &amp; Family
 • Music
 • News &amp; Politics
 • Religion &amp; Spirituality
 • Science &amp; Medicine
 • Society &amp; Culture
 • Sports &amp; Recreation
 • TV &amp; Film
 • Technology
Beschrijving

Een beschrijving van de podcast als niet-versleutelde tekst die wordt weergegeven als de gebruiker op meer informatie in de resultaten van Google Zoeken klikt. Html-tags worden genegeerd en de beschrijving wordt ingekort tot duizend tekens. Indien aanwezig, moet de beschrijving in het algemeen overeenkomen met de content op de homepage van de podcast, maar het hoeft geen exacte kopie van die tekst te zijn. Je kunt een beschrijving opgeven door een van de volgende tags te gebruiken:

 • <description>
 • <googleplay:description>
 • <itunes:summary>
Waarschuwing voor expliciete content

Indien aanwezig en ingesteld op 'yes' (niet hoofdlettergevoelig), geeft deze tag aan dat het podcastonderwerp expliciet materiaal is. Je kunt in plaats daarvan afzonderlijke afleveringen taggen met deze eigenschap voor een gedetailleerder beheer.

Geef expliciete content aan met een van de volgende tags:

 • <googleplay: explicit>yes<googleplay:explicit>
 • <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<language> De tweeletterige taalcode van de podcast zoals gedefinieerd door ISO 639-1.

<itunes:block>

of

<googleplay:block>

Voeg een van deze tags alleen toe op serieniveau als je je serie van Google Podcasts-platforms wilt verwijderen. Dit heeft geen invloed op gedownloade afleveringen. De enige ondersteunde waarde om je serie te verwijderen, is 'ja'. De serie wordt binnen een dag verwijderd.

Voorbeelden:

 • <itunes:block>ja</itunes:block>
 • <googleplay:block>ja</googleplay:block>
<itunes:new-feed-url>

Voeg deze tag toe aan je nieuwe feed als je je feed verplaatst (als je bijvoorbeeld van hostingprovider verandert) zodat Google weet dat de nieuwe feed de nieuwe locatie is van een al bekende feed. Je gebruikt deze tag als volgt:

 1. Implementeer een 301-omleiding voor je oude feed-URL.
 2. Voeg deze tag toe aan je nieuwe feed en geef de nieuwe feed-URL op. (Ja, het lijkt raar dat een feed naar zichzelf verwijst, maar dat is het juiste gebruik.)

Hier volgt een voorbeeld van de twee stappen voor het verplaatsen van een RSS-feed:

 • Oude feed (old.example.com/rss/rss.xml) - Laat HTTP 301 zien
 • Nieuwe feed (new.example.com/rss/rss.xml) - bevat de tag <itunes:new-feed-url>https://new.example.com/rss/rss.xml</itunes:new-feed-url>

RSS-tags op afleveringsniveau

Als je in aanmerking wilt komen voor weergave op Google Podcasts-platforms, neem je de vereiste tags op afleveringsniveau op. Je kunt ook de aanbevolen tags toevoegen om meer informatie over je content toe te voegen, wat een betere gebruikerservaring kan bieden.

Vereiste afleveringstags

Definieer deze RSS-tags op afleveringsniveau om in aanmerking te komen voor weergave op Google Zoeken. Gebruik de juiste naamruimte voor je tag.

Tag Beschrijving
<enclosure>

Volledig gekwalificeerde URL van het audiobestand van de aflevering. Audiobestanden met de volgende extensies worden ondersteund: aac, m4a, mp3, ogg, wav. Afleveringen worden alleen in zoekresultaten weergegeven als de meeste afleveringen ondersteunde audiobestandsindelingen zijn. We raden je aan ervoor te zorgen dat deze bestanden niet worden beschermd door robots.txt-bestanden en dat ze beschikbaar zijn voor Googlebot. Voorbeeld:

<enclosure url="https://www.example.com/tenmyths.mp3"
           type="audio/mpeg" length="34216300"/>

<title> Titel van de podcastaflevering.

Aanbevolen afleveringstags

Deze RSS-tags zijn niet vereist, maar als je ze opgeeft, kunnen ze een betere gebruikerservaring bieden in de zoekresultaten en kunnen ze meer informatie bieden om gebruikers te helpen je aflevering in Google te vinden.

Tag of tagtype Beschrijving
Beschrijving

Een beschrijving van de podcast als niet-versleutelde tekst, die wordt weergegeven als de gebruiker op meer informatie klikt in de zoekresultaten. Html-tags worden genegeerd en de beschrijving wordt ingekort tot duizend tekens. Indien aanwezig, moet de beschrijving in het algemeen overeenkomen met de content op de homepage van de podcast, maar het hoeft geen exacte kopie van die tekst te zijn. Je kunt een beschrijving opgeven door een van de volgende tags te gebruiken:

 • <description>
 • <googleplay:description>
 • <itunes:summary>
Waarschuwing voor expliciete content

Indien aanwezig en ingesteld op 'yes' (niet hoofdlettergevoelig), geeft deze tag aan dat deze aflevering expliciet materiaal bevat. Deze tag kan worden ingesteld op 'yes', zelfs als de tag op podcastniveau afwezig is of op 'no' is ingesteld.

Geef expliciete content aan met een van de volgende tags:

 • <googleplay: explicit>yes<googleplay:explicit>
 • <itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
<guid>

Een permanent toegewezen, hoofdlettergevoelige, wereldwijd unieke ID voor een podcastaflevering. Moet uniek zijn en in de loop van de tijd onveranderd blijven in de context van deze podcast. GUID's worden vergeleken om aan te geven welke afleveringen nieuw zijn. Voeg isPermaLink="false" toe wanneer de tekenreeks geen geldige URL is. Als je geen <guid>-tag gebruikt, gebruikt Google de bestands-URL in de <enclosure>-tag als een GUID.

Google Podcasts-platforms gebruiken deze tag om een aflevering uniek te identificeren. Als je de URL van het afleveringsbestand wijzigt maar dezelfde GUID behoudt, zien de luisteraars de wijziging niet. De Podcasts-manager gebruikt echter de afleverings-URL om een aflevering uniek te identificeren, niet de GUID.

<itunes:duration>

Duur van de aflevering in een van de volgende indelingen:

 • uur:minuten:seconden
  Voorbeeld: <itunes:duration>1:10:00</itunes:duration>
 • minuten:seconden
  Voorbeeld: <itunes:duration>10:00</itunes:duration>
 • total_seconds
  Voorbeeld: <itunes:duration>1800</itunes:duration>

In de eerste twee indelingen mogen de waarden voor uren, minuten of seconden niet meer dan twee cijfers elk bevatten.

<pubDate> Publicatiedatum van de aflevering in de indeling RFC 822 (sectie 5.1). Voorbeeld: <pubDate>woensdag 4 februari 2015 00:00:00 EST</pubDate>

<itunes:block>

of

<googleplay:block>

Voeg een van deze tags alleen op afleveringsniveau toe als je je aflevering van de serie van Google Podcasts-platforms wilt verwijderen. Dit heeft geen invloed op gedownloade afleveringen. De enige ondersteunde waarde is 'ja'. De aflevering wordt binnen een dag verwijderd.

Voorbeelden:

 • <itunes:block>ja</itunes:block>
 • <googleplay:block>ja</googleplay:block>

Volgende: een homepage maken (of ernaar linken)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?