Programpolicyer för plattformar

När du godkänner villkoren för Googles plattformsprodukter, som inbegriper Campaign Manager, Google Ad Manager 360, Google Ad Manager, Search Ads 360 och Display & Video 360, måste du följa policyerna nedan (utöver tillämpliga partner- och produktspecifika policyer som Google gör tillgängliga för dig). Om du inte följer dessa policyer kan vi komma att tillfälligt stänga av och/eller avsluta ditt konto eller vissa annonser.

Riktlinjer för innehåll

Googles plattformsprodukter får inte användas i samband med innehåll som är olagligt, förespråkar olaglig aktivitet eller överträder andras juridiska rättigheter. Detta avser annonser, sidorna där de visas, målsidorna samt andra sidor som innehåller taggar från Googles plattformsprodukter. Om vi tar emot ett klagomål förbehåller vi oss rätten att avslöja din identitet för den klagande.

Om du använder Googles plattformsprodukter i samband med innehåll som är riktat till barn under 13 år måste du informera Google om detta via Search Console eller genom att tagga webbplatsen, appen eller annonsbegäran för att den ska behandlas som avsedd för barn.

Du måste på ett tydligt sätt informera om all insamling, delning och användning av data som sker på webbplatser, i appar, e-postpublikationer eller andra egendomar till följd av din användning av någon av Googles produkter. Du kan fullfölja din skyldighet att informera om Googles användning av data genom att visa en tydlig länk till sidan om hur Google använder data när du använder en webbplats eller app som tillhör en partner.

Du får inte generera intäkter på webbplatser som utgör exempel på otillåten användning.

Ogiltig aktivitet

 • Du får inte placera cookies på Googles domäner eller modifiera, spärra eller radera cookies som har placerats på Googles domäner.
 • Du får inte på konstgjord väg öka antalet exponeringar, konverteringar och/eller klick (till exempel genom klickbedrägeri).
 • Du får inte distribuera eller länka till sidor som distribuerar skadlig programvara eller annan programvara som bryter mot Googles policy för oönskad programvara.
 • Du får inte använda enhetsfingeravtryck eller lokalt delade objekt (till exempel Flash-cookies, webbläsartillägg, lokal HTML5-lagring) förutom HTTP-cookies och identifierare för mobila enheter som användaren kan återställa och som är utformade för användning vid annonsering. Detta gäller användning som är kopplad till Googles plattformsprodukter.
 • Du får inte använda system som placerar överlagringsannonser ovanpå annonsutrymme på en webbplats utan uttryckligt tillstånd från webbplatsens ägare.

Anpassade annonser

Du får inte använda Googles plattformsprodukter för att välja eller inrikta intressebaserade annonser, eller för att inhämta eller använda målgruppsdata såsom cookie-listor, baserat på

 • tidigare eller nuvarande aktivitet av användare som du vet är under 13 år
 • tidigare eller nuvarande aktivitet av användare på webbplatser eller i appar, eller på delar av webbplatser eller appar, som riktar sig till barn under 13 år
 • tidigare eller nuvarande aktivitet av användare på webbplatser eller i appar som innehåller pornografi eller hasardspel eller som tillhör myndigheter
 • andra känsliga uppgifter – faktiska eller antagna – inklusive och utan begränsning
  • information om hälsotillstånd eller anamnes, till exempel från webbplatser och appar som riktar sig till en målgrupp med ett visst hälsotillstånd
  • negativ ekonomisk status eller annan detaljerad information om en persons finanser, till exempel information som visar att användaren har låg kreditvärdighet eller hög skuldbelastning
  • ras eller etnicitet, till exempel från webbplatser och appar som samlar in information om hur besökarna identifierar sig vad gäller etnisk tillhörighet
  • religion eller liknande övertygelser, till exempel webbplatser och appar som samlar in information om användarens religion eller tro
  • begångna brott eller påstått begångna brott, till exempel information som antyder att användaren finns med i belastningsregistret
  • politisk tillhörighet (får användas för att inrikta annonser på användare eller marknadsföra annonsörers produkter eller tjänster i USA i den utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag. En förutsättning är att annonsören har verifierats av Google. Läs om hur du ansöker om verifiering.)
  • medlemskap i fackförening, till exempel besök på en webbplats eller användning av en app som tillhör en fackförening
  • sexuellt beteende eller sexuell läggning, till exempel besök på en webbplats som vänder sig till en målgrupp med en viss sexuell läggning.

Om du använder Googles plattformsprodukter för intressebaserad annonsering gäller följande:

 • Du måste ha alla rättigheter som krävs för att använda målgruppsdata såsom cookie-listor.
 • Annonsören måste komplettera annonsen med information som klargör att annonsen är intressebaserad (till exempel med hjälp av en Annonsval-ikon).
 • Alla parter måste följa gällande branschriktlinjer för internetannonsering (till exempel Digital Advertising Alliances självreglerande principer för beteendeannonsering på webben eller IAB Europas EU-ramverk för beteendeannonsering på webben).

Identifiera användare och användarmedgivande

Du får inte lämna några uppgifter till Google

 • som Google kan använda eller känna igen som personligt identifierande information eller
 • som permanent identifierar en viss enhet (till exempel en mobiltelefons unika enhetsidentifierare, om en sådan identifierare inte kan nollställas).

Du får inte använda Googles plattformsprodukter för att identifiera användare eller underlätta sammanslagning av personligt identifierande uppgifter med tidigare insamlad icke-identifierande uppgifter utan att tydligt meddela detta. Användaren måste på förhand ha gett sitt samtycke till identifieringen eller sammanslagningen. Även om du har fått användarens samtycke får du inte dela upp data som har rapporterats i sammanställd form av Google.

Du måste följa policyn för användares medgivande inom EU.

Platsdata

Om du i samband med Googles plattformsprodukter samlar in, bearbetar eller lämnar upplysningar som identifierar eller kan användas för att härleda en slutanvändares exakta geografiska plats, till exempel information från GPS, Wi-Fi eller en mobiltelefonmast, gäller att

 • du måste inhämta uttryckligt samtycke från slutanvändaren
 • alla tillämpliga sekretesspolicyer måste informera om sådan insamling, databehandling eller yppande av information
 • du endast får skicka sådan information till Google i krypterat skick eller via en krypterad kanal.

Krav för att använda uppladdade datafunktioner

För att kunna ladda upp eller använda vissa datafunktioner i Googles plattformsprodukter måste ditt annonskonto ha

 • följt våra policyer under lång tid
 • god betalningshistorik
 • minst 90 dagars kombinerad historik i Google Ads och/eller Display & Video 360
 • utgifter på mer än 50 000 USD sammanlagt sedan starten i Google Ads och/eller Display & Video 360. För annonsörer med konton som hanteras i andra valutor än USD konverteras utgiftsbeloppet till USD med den genomsnittliga månatliga växlingskursen för den aktuella valutan.

Denna policy gäller följande funktioner:

Läs mer om data som laddas upp av annonsören.

 

Senast uppdaterat den 22 oktober 2018

Se arkivet över uppdateringar av programpolicyer för plattformar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?