Minska och hantera användning av mobildata

Dataanvändning är den mängd data som laddats upp eller laddats ned via mobildata. Du kan försäkra dig om du inte förbrukar för mycket data med dataabonnemanget genom att kontrollera och ändra dataanvändningen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Kontrollera mobildataanvändningen

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Nätverk och internet följt av Dataanvändning.
 3. Under Mobilt ser du hur mycket data du använder.
 4. Om du vill visa diagram och andra uppgifter trycker du på Mobildataanvändning.
  • Välj en tidsperiod genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpil.
  • Om du vill se hur mycket data varje app använder visas detta under diagrammet.

Ange varning eller begränsning för mobildataanvändning

Ange varning för att få aviseringar om din dataanvändning
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Nätverk och internet följt av Dataanvändning.
 3. Tryck på Användning av mobildata följt av Inställningar Inställningar.
 4. Tryck på Datavarning. Om det behövs aktiverar du Ställ in en datavarning först.
 5. Ange ett värde. Du växlar mellan megabyte (MB) och gigabyte (GB) genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpil.
 6. Tryck på Ange.

När användningen når nivån du valt får du en avisering på enheten.

Ange en gräns och inaktivera mobildata automatiskt

Viktigt! Vissa funktioner fungerar inte när mobildata har inaktiverats.

Gör så här om du vill ange en gräns för dataanvändning:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Nätverk och internet följt av Dataanvändning.
 3. Tryck på Användning av mobildata följt av Inställningar Inställningar.
 4. Aktivera Ange datagräns om det inte redan är aktiverat. Läs meddelandet som visas på skärmen och tryck på OK.
 5. Tryck på Datagräns.
 6. Ange ett värde. Du växlar mellan megabyte (MB) och gigabyte (GB) genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpil.
 7. Tryck på Ange.

När gränsen uppnåtts inaktiveras data automatiskt:

 • Du får en avisering.
 • Om du vill aktivera mobildata igen följer du stegen ovan och stänger av Ange datagräns.

Ändra inställningarna för att spara data

Aktivera och inaktivera mobildata
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Nätverk och internet följt av Dataanvändning.
 3. Tryck på Mobildata.
Tips! Du kan spara data genom att stänga av åtkomst till mobildata. Om du gör det kan du bara använda data när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering

Stäng av automatisk synkronisering om du vill använda mindre data. Om du gör det måste du synkronisera appar manuellt. Läs mer om att inaktivera automatisk synkronisering och synkronisera manuellt.

Aktivera eller inaktivera dataroaming

Viktigt! Dataroaming kan vara det enda sättet att ansluta till internet på vissa platser. Vissa operatörer kan debitera extra för dataroaming.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Nätverk och internet följt av Mobilnätverk.
 3. Aktivera eller inaktivera Roaming.

Felsöka inställningarna för användning av mobildata

Viktigt! På telefonen mäts dataanvändningen på det sätt som visas i appen Inställningar. Operatören kan mäta användningen på annat sätt. Vi rekommenderar att du kontaktar operatören om du vill veta hur de mäter och vilka gränser abonnemanget har.

Om bara Wi-Fi-inställningar visas
 1. Kontrollera att det sitter ett SIM-kort i enheten.
 2. Kontrollera att du har mobildata.
Om telefonen har flera SIM-kort

Kontrollera att du har tilldelat användning av mobildata till ett SIM-kort. Läs om hur du tilldelar aktiviteter till SIM-kort.

 

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?