Vyhledávání, otevírání a zavírání aplikací

Některé aplikace naleznete na plochách zařízení. Úplný seznam aplikací je uveden v sekci Všechny aplikace. Aplikace můžete otevírat, můžete mezi nimi přepínat a můžete zobrazit dvě najednou.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Nalezení a spouštění aplikací

Odkudkoliv

  1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru.
  2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete spustit.

Tip: Pokud používáte pracovní nebo školní účet Google, své aplikace najdete na kartě Práce.

Z ikon

  1. Klepněte na aplikaci a podržte ji.
  2. Pokud se zobrazí možnosti, některou vyberte.

Přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

  1. Přejeďte prstem ze spodního okraje nahoru, podržte ho na obrazovce a potom ho zdvihněte. 
  2. Přejížděním prstem doleva nebo doprava přejděte na aplikaci, kterou chcete otevřít.
  3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

Tip: Dalším způsobem přepnutí je přetažení tlačítka plochy doprava. 

Zavírání aplikací

  • Zavření jedné aplikace: Přejeďte prstem ze spodního okraje nahoru, podržte ho na obrazovce a potom ho zdvihněte. Poté přejeďte z aplikace nahoru.
  • Zavření všech aplikací: Z dolního okraje obrazovky přejeďte nahoru doprostřed obrazovky a potom přejeďte prstem zleva doprava. Vlevo klepněte na Vymazat vše.
  • Zobrazení plochy: Přejděte na plochu. Jak se orientovat v telefonu

Tip: I když aplikace nebudete zavírat, paměť ani baterie vám nedojdou. Systém Android je spravuje automaticky.

Stažení nových aplikací

Další aplikace si můžete stáhnout v aplikaci Obchod Play Google Play. Jak stahovat aplikace.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?