Lägga till appar, genvägar och widgetar på startskärmarna

Du kan anpassa startskärmarna för att snabbt komma åt ditt favoritinnehåll. Du kan lägga till och ordna

 • appar
 • genvägar till innehåll i appar
 • widgetar som ger dig information utan att du behöver öppna appar.
Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Lägga till på startskärmar

Lägga till en app
 1. Öppna Alla appar. Läs mer om hur du öppnar appar.
 2. Tryck och dra appen. Bilder av startskärmarna visas.
 3. Dra appen till den plats där du vill ha den. Lyft fingret.
Lägga till genvägar
 1. Tryck länge på appen och lyft sedan fingret. Om det finns genvägar i appen visas nu en lista.
 2. Tryck länge på genvägen.
 3. Dra genvägen till den plats där du vill ha den. Lyft fingret.

Tips! Tryck på genvägen om du vill använda den utan att lägga till den på startskärmen.

Lägga till eller ändra storlek på en widget

Lägga till en widget

 1. Tryck länge på en tom plats på startskärmen.
 2. Tryck på Widgetar Widgetar.
 3. Tryck länge på en widget. Bilder av startskärmarna visas.
 4. Dra widgeten till den plats där du vill ha den. Lyft fingret.

Tips! Vissa appar installeras med widgetar. Tryck länge på appen. Tryck sedan på widgetar Widgetar.

Ändra storlek på en widget

 1. Tryck länge på widgeten på startskärmen.
 2. Lyft fingret. Om det går att ändra storleken visas prickade ytterlinjer på sidorna.
 3. Dra i prickarna för att ändra storleken på widgeten.
 4. Tryck utanför widgeten när du är klar.

Ordna startskärmarna

Skapa mappar (grupper)
 1. Tryck länge på en app eller genväg.
 2. Dra appen eller genvägen ovanpå en annan. Lyft fingret.
  • Om du vill lägga till fler drar du var och en av dem ovanpå gruppen.
  • Om du vill ge gruppen ett namn trycker du på gruppen och sedan på Namnlös mapp. Ange namn.
Flytta appar, genvägar, widgetar och grupper
 1. Tryck och dra objektet. Bilder av startskärmarna visas.
 2. Dra objektet till den plats där du vill ha det.
 3. Lyft fingret.

Obs! Du kan inte flytta snabböversikten högst upp på skärmen på Pixel-telefoner. Läs om hur du väljer vilken information som ska visas.

Ta bort en app, genväg, widget eller grupp
 1. Tryck länge på objektet.
 2. Dra objektet uppåt till Ta bort Ta bort.
 3. Lyft fingret.

Det kan stå Ta bort, Avinstallera eller både och. Om du väljer Ta bort tas appen endast bort från startskärmen. Om du väljer Avinstallera tas den bort från telefonen.

Obs! Du kan inte flytta snabböversikten högst upp på skärmen på Pixel-telefoner. Läs om hur du väljer vilken information som ska visas.

Ordna startsidorna

Lägga till en startskärm
 1. Tryck länge på en app, en genväg eller en grupp.
 2. Dra den åt höger tills en tom startskärm visas.
 3. Lyft fingret.
Ta bort en startskärm
 1. Flytta dina appar, genvägar och widgetar från startskärmen.
 2. När det sista objektet har flyttats tas startskärmen bort.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?