ระบบไม่สำรองข้อมูลรูปภาพของฉัน

หากรูปภาพและวิดีโอไม่ซิงค์กับบัญชี Google ให้ตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูล

"การสํารองข้อมูล" คือบริการพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะบันทึกรูปภาพและวิดีโอของคุณลงในบัญชี Google โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการสํารองข้อมูล

ตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูล

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของบัญชีที่ด้านบน มองหาข้อความต่อไปนี้
  • สำรองข้อมูลสำเร็จแล้ว: ไม่มีรายการที่ต้องรอสำรองข้อมูลอีกต่อไป
  • การสํารองข้อมูลปิดอยู่: ตัวเลือก "การสํารองข้อมูล" ปิดอยู่ หากต้องการเปิดการสำรองข้อมูล ให้แตะเปิดการสํารองข้อมูล
  • กำลังสำรองข้อมูล: กำลังสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอ นอกจากนี้คุณจะเห็นจำนวนรายการที่เหลืออยู่
  • กำลังเตรียมสำรองข้อมูลหรือเตรียมพร้อมสำรองข้อมูล: รูปภาพและวิดีโอกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสำรองข้อมูล
  • กำลังรอการเชื่อมต่อ หรือกำลังรอ Wi-Fi: Wi-Fi ปิดอยู่ โปรดเปลี่ยนการตั้งค่า หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล

ตรวจสอบการตั้งค่าการสำรองข้อมูล
 1. เปิดแอป Google Photos Photos
 2. ที่ด้านบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อบัญชีของคุณ จากนั้นการตั้งค่า Photos จากนั้น การสำรองข้อมูล
 3. หากเปิดใช้ "การสำรองข้อมูล" แล้ว คุณควรจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้
 • บัญชีสำรองข้อมูล: ตรวจสอบว่าบัญชีที่ปรากฏนั้นเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณเห็นในแอป Google Photos หากต้องการดูว่าคุณใช้แอป Google Photos กับบัญชีใด ให้เปิดเมนูหลักของ Google Photos และดูอีเมลที่ด้านบน
 • สำรองข้อมูลโฟลเดอร์อุปกรณ์: แตะและเลือกเพื่อสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากแอปอื่นๆ เช่น Google Chat และ WhatsApp
 • คุณภาพการสำรองข้อมูล: แตะเพื่อเปลี่ยนคุณภาพการสํารองข้อมูลของรูปภาพและวิดีโอ ดูวิธีเปลี่ยนคุณภาพการสำรองข้อมูล
 • การสำรองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือ: เลือกว่าต้องการสำรองข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้เครือข่ายมือถือหรือไม่ (ไม่ใช่แค่ Wi-Fi อย่างเดียว) ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ
เคล็ดลับ: เปิด "สำรองข้อมูลขณะโรมมิ่ง" หากต้องการสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอแม้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบขนาดหรือประเภทของไฟล์

ระบบอาจไม่อัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

 • รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 200 MB หรือ 200 เมกะพิกเซล
 • วิดีโอต้องมีขนาดไม่เกิน 10 GB
ตรวจสอบว่ามีการสำรองข้อมูลรูปภาพใดไว้แล้วบ้าง
ขณะที่ระบบกำลังสํารองข้อมูล คุณจะเห็นจํานวนรูปภาพที่เหลือและภาพขนาดย่อของรูปภาพเหล่านั้นที่ด้านบน

ตรวจสอบว่ารูปภาพใดบ้างที่ระบบไม่ได้สำรองข้อมูลไว้

 1. เลือกรูปภาพ
 2. หากระบบยังไม่ได้สํารองรูปภาพไว้ คุณจะเห็นตัวเลือกสํารองข้อมูล ที่ด้านบน
เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหารูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่สํารองข้อมูลไว้ ให้ไปที่ photos.google.com จากคอมพิวเตอร์ รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในส่วนนี้คือรายการที่สำรองข้อมูลแล้ว
สํารองข้อมูลโฟลเดอร์อุปกรณ์

คุณสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอที่ดาวน์โหลดหรือบันทึกจากแอปอื่นๆ ได้ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos
 2. ที่ด้านล่าง แตะคลังภาพ จากนั้น รูปภาพในอุปกรณ์
 3. แตะโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
 4. ที่ด้านบน ให้เปิดการสํารองข้อมูล
วางอุปกรณ์บนที่ชาร์จ
ขั้นตอนการสำรองข้อมูลอาจหยุดชั่วคราวเมื่อหน้าจออุปกรณ์ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ 
ลบไฟล์รูปภาพและวิดีโอเปล่าหรือไม่มีเนื้อหา
สําคัญ: หากต้องการนําไฟล์รูปภาพและวิดีโอเปล่าหรือไม่มีเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดแอป Files by Google
 1. เปิดแอป Files by Google Files by Google
 2. แตะรูปภาพหรือวิดีโอ
 3. ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น จัดเรียงตาม จากนั้น เล็กที่สุดก่อน
 4. เลือกไฟล์ที่มีขนาด 0 ไบต์
 5. แตะลบ ลบ จากนั้น ย้ายไฟล์ไปยังถังขยะ
เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอหลายไฟล์ ให้แตะไฟล์แรกค้างไว้แล้วแตะไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการลบ
หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ส่งความคิดเห็นไปยัง Google Photos

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก