Moje fotky sa nezálohujú

Ak sa fotky a videá nesynchronizujú s vaším účtom Google, skontrolujte stav zálohovania.

Zálohovanie je služba ukladacieho priestoru, ktorá automaticky ukladá fotky a videá do vášho účtu Google. Tieto fotky a videá sú dostupné v ľubovoľnom zariadení, v ktorom sa prihlásite do svojho účtu. Ďalšie informácie o výhodách zálohovania

Kontrola stavu zálohovania

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu. Vyhľadajte jednu z nasledujúcich správ:
  • Zálohovanie bolo dokončené: nemáte už žiadne položky čakajúce na zálohovanie.
  • Zálohovanie je vypnuté: možnosť Zálohovanie je vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, klepnite na Zapnúť zálohovanie.
  • Zálohuje sa: vaše fotky a videá sa momentálne zálohujú. Bude sa zobrazovať aj počet zostávajúcich položiek.
  • Pripravuje sa zálohovanie: vaše fotky a videá sa pripravujú na zálohovanie.
  • Čaká sa na pripojenie alebo Čaká sa na Wi‑Fi: Sieť Wi‑Fi je vypnutá zmeňte nastavenia alebo sa pripojte k sieti Wi‑Fi či mobilnej sieti.

Riešenie problémov so zálohovaním

Kontrola nastavení zálohovania
 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potomNastavenia Fotiek a potom Zálohovanie.
 3. Ak je zapnutá možnosť Zálohovanie, mali by ste vidieť tieto možnosti:
 • Zálohovací účet: skontrolujte, či je uvedený účet rovnaký ako ten, ktorý sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google. Ak chcete zistiť, ktorý účet sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google, otvorte hlavnú ponuku Fotiek Google a hore si pozrite e‑mailovú adresu.
 • Zálohovať priečinky zariadenia: klepnite a vyberte fotky a videá z iných aplikácií, ako sú Google Chat a WhatsApp, ktoré sa majú zálohovať.
 • Zálohovacia kvalita: klepnutím zmeníte zálohovaciu kvalitu fotiek a videí. Ako zmeniť zálohovaciu kvalitu
 • Zálohovať použitím mobilných dát: vyberte, či chcete zálohovať fotky alebo videá pomocou mobilnej siete (nie iba cez Wi‑Fi). Môžu sa účtovať poplatky vášho poskytovateľa služieb.
Tip: Možnosť „Zálohovať pri roamingu“ zapnite, ak chcete fotky a videá zálohovať aj vtedy, ak sa nachádzate v inej krajine.
Kontrola veľkosti alebo typu súboru

Fotka alebo video sa nemusí nahrať, pretože nespĺňa požiadavky:

 • fotky nemôžu byť väčšie ako 200 MB alebo 200 megapixelov,
 • videá nemôžu byť väčšie ako 10 GB.
Kontrola zálohovaných fotiek
Počas zálohovania nájdete hore počet zostávajúcich fotiek a ich miniatúry.

Kontrola, ktoré fotky nie sú zálohované

 1. Vyberte fotku.
 2. Ak fotka nie je zálohovaná, hore nájdete položku Zálohovať .
Tip: Ak chcete zobraziť všetky zálohované fotky a videá, prejdite v počítači na photos.google.com. Všetky fotky a videá, ktoré tu nájdete, sa zálohujú.
Zálohovanie priečinka zariadenia

Môžete zálohovať aj fotky a videá, ktoré si stiahnete alebo uložíte z iných aplikácií.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google.
 2. Dole klepnite na položky Knižnica a potom Fotky v zariadení.
 3. Klepnite na priečinok, ktorý chcete zálohovať.
 4. Hore zapnite Zálohovanie.
Pripojenie zariadenia k nabíjačke
Ak chcete ušetriť batériu, proces zálohovania sa môže pozastaviť, keď je obrazovka zariadenia vypnutá alebo je v režime šetriča obrazovky. 
Odstránenie prázdnych súborov s fotkami a videami
Dôležité: Ak chcete odstrániť prázdne súbory s fotkami a videami zo zariadenia s Androidom, stiahnite si aplikáciu Files by Google.
 1. Otvorte aplikáciu Files by Google Files by Google.
 2. Klepnite na Obrázky alebo Videá.
 3. Hore klepnite na Viac Viac a potom Zoradiť podľa a potom Od najmenšieho.
 4. Vyberte súbory s veľkosťou 0 bajtov.
 5. Klepnite na Odstrániť Odstrániť a potom Presunúť súbory do koša.
Tip: Ak chcete vybrať viac súborov s fotkami alebo videami, pridržte prvý súbor a potom klepnite na ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť.
Ak problémy pretrvávajú, odošlite spätnú väzbu Fotkám Google.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka