Moje fotky sa nezálohujú

Ak sa fotky a videá nesynchronizujú s vaším účtom Google, skontrolujte stav zálohovania:

Kontrola stavu zálohovania

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu. Pohľadajte jednu z nasledujúcich správ:
  • Zálohovanie bolo dokončené: Zálohovanie bolo dokončené Nahrávanie je dokončené a nemáte už žiadne položky čakajúce na zálohovanie.
  • Zálohovanie je vypnuté: Zálohovanie a synchronizácia sú vypnuté Zálohovanie a synchronizácia sú vypnuté. Ak chcete zapnúť zálohovanie, klepnite na položku Zapnúť zálohovanie.
  • Zálohuje sa: Vaše fotky a videá sa aktuálne zálohujú. Bude sa zobrazovať aj počet zostávajúcich položiek.
  • Pripravuje sa zálohovanie alebo Pripravuje sa zálohovanie: Vaše fotky a videá sa pripravujú na zálohovanie.
  • Čaká sa na pripojenie Čaká sa na Wi‑Fi alebo Čaká sa na Wi‑Fi: Sieť Wi‑Fi je vypnutá Zmeňte nastavenia alebo sa pripojte k sieti Wi‑Fi alebo mobilnej sieti.

Ak sa zálohovanie zasekne alebo máte iné problémy, vyskúšajte tieto kroky:

Kontrola nastavení zálohovania
 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zálohovanie a synchronizácia.
 3. Ak je nastavenie Zálohovanie a synchronizácia zapnuté, mali by sa vám zobraziť tieto možnosti:
 • Zálohovací účet: Skontrolujte, či uvedený účet je ten istý, ktorý sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google. Ak chcete zistiť, ktorý účet sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google, otvorte hlavnú ponuku Fotiek Google a pozrite si e‑mailovú adresu v hornej časti.
 • Zálohovať priečinky zariadenia: Klepnite a vyberte fotky a videá, ktoré sa majú zálohovať z iných aplikácií ako Hangouts a WhatsApp.
 • Zálohovacia kvalita: Klepnutím zmeníte zálohovaciu kvalitu fotiek a videí. Rozdiel medzi veľkosťami Originál a Vysoká kvalita
 • Zálohovať s použitím mobilných dát: Vyberte, či chcete zálohovať fotky a videá pomocou mobilnej siete (nie iba cez Wi-Fi). Môžu sa účtovať poplatky vášho poskytovateľa služieb.
Kedy zálohovať: Možnosť „Zálohovať pri roamingu“ zapnite, ak chcete fotky a videá zálohovať aj vtedy, ak sa nachádzate v inej krajine.
Kontrola veľkosti alebo typu súboru

Fotka alebo video sa nemusí nahrávať, pretože nespĺňa naše požiadavky:

 • fotky nemôžu byť väčšie ako 75 MB alebo 100 megapixelov,
 • videá nemôžu byť väčšie ako 10 GB.
Kontrola zálohovaných fotiek

Ak sa zálohovanie spracováva, v hornej časti vidíte počet zostávajúcich fotiek a miniatúry fotiek, ktoré sa momentálne zálohujú.

Kontrola fotiek, ktoré neboli zálohované

 1. Vyberte fotku.
 2. Ak fotka nebola zálohovaná, v hornej časti sa zobrazí položka Zálohovať Zálohovať.

Kontrola všetkých fotiek, ktoré boli zálohované

V počítači prejdite na photos.google.com. Všetky fotky a videá, ktroré sa tu zobrazujú, sú zálohované.
Pokúšate sa zálohovať priečinok zariadenia?

Môžete zálohovať aj fotky a videá, ktoré ste si stiahli alebo uložili z iných aplikácií.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky Google.
 2. Dole klepnite na položky Knižnica a potom Fotky v zariadení.
 3. Klepnite na priečinok, ktorý chcete zálohovať.
 4. V hornej časti zapnite možnosť Zálohovanie a synchronizácia.
Vymazanie údajov aplikácie
 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia (nejde o aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom aplikácie Fotky Google Fotky.
 3. Klepnite na Zakázať a chvíľu počkajte.
 4. Klepnite na Povoliť.
 5. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 6. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 7. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek Nastavenia a potom Zálohovanie a synchronizácia.
 8. Zapnite funkciu Zálohovanie a synchronizácia.
Pripojte zariadenie k nabíjačke
Dôležité: Tento postup sa vzťahuje len na zariadenia s Androidom.
Ak chcete ušetriť batériu, proces zálohovania sa môže pozastaviť, keď je obrazovka zariadenia vypnutá alebo je v režime šetriča obrazovky. 

Ak problémy pretrvávajú, odošlite spätnú väzbu Fotkám Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?