Câu hỏi thường gặp

 

Tôi có thể chọn không tham gia vào việc bị khấu trừ thuế không?

Theo luật, khoản thuế 25% đối với các giao dịch mua của khách hàng tại Braxin áp dụng cho tất cả người bán nhận thanh toán từ Google bằng bất kỳ loại tiền nào khác không phải là đồng Real của Braxin (BRL). Bởi vì khoản thuế này là bắt buộc nên cách duy nhất để không bị tính khoản thuế của Braxin này là không phân phối ứng dụng của bạn tại Braxin.

Vì sao việc xác minh nhanh tài khoản ngân hàng của tôi không thành công?

Sau đây là một số điều cần lưu ý khi cố xác minh nhanh tài khoản ngân hàng của bạn:
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng tên ngân hàng của bạn được nhập chính xác vào hồ sơ thanh toán. Nếu tên sai, hãy quay lại và nhập lại tài khoản ngân hàng và xác minh chi tiết tài khoản ngân hàng.
 • Đảm bảo rằng bạn nhập tên và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến, chứ không phải tên và mật khẩu bạn sử dụng cho hồ sơ thanh toán.
 • Nếu xác minh nhanh không thành công vì có trục trặc khi kết nối với ngân hàng của bạn, bạn có thể thử lại sau hoặc sử dụng phương pháp xác minh bằng khoản tiền gửi thử.
 • Trước khi nhập thông tin tài khoản, hãy đảm bảo rằng trình duyệt của bạn hiển thị kết nối an toàn hơn. Tìm hiểu thêm về việc xác định kết nối web an toàn hơn.

Sung công là gì?

Các công ty ở Hoa Kỳ có nghĩa vụ trao trả tài sản mà họ tin là đã bị bỏ phế cho chính phủ tiểu bang của Hoa Kỳ. Chính phủ tiểu bang thích hợp là tiểu bang mà bạn cho chúng tôi biết là nơi bạn cư trú; nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ thì tiểu bang Delaware do chúng tôi chỉ định là chính phủ tiểu bang thích hợp. Nếu số dư của bạn đã được sung công cho chính phủ tiểu bang, bạn có thể nộp đơn tới văn phòng tài sản vô thừa nhận của chính phủ tiểu bang để yêu cầu trả lại tiền cho bạn. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng truy cập https://www.usa.gov/unclaimed-money.

Ngưỡng để xác định liệu tôi có phải điền vào Biểu mẫu 1099-K được tính như thế nào?

Quy định của IRS yêu cầu báo cáo tổng số hoặc toàn bộ doanh số cũng như tổng số giao dịch mà không cần điều chỉnh khoản hoàn trả, khoản bồi hoàn hoặc các khoản điều chỉnh.

Liệu tôi có nhận được bản sao của Biểu mẫu 1099-K nếu tôi chỉ đáp ứng một trong các ngưỡng này không?

Không, người bán sẽ chỉ nhận được bản sao của Biểu mẫu 1099 nếu họ đáp ứng tất cả các tiêu chí.

Tôi sẽ nhận bản sao của Biểu mẫu 1099-K bằng cách nào?

Các bản sao của Biểu mẫu 1099-K được gửi hàng năm qua thư bưu điện trước ngày 31 tháng 1.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cung cấp mã TIN hoặc cung cấp mã TIN không chính xác?

Nếu bạn không cung cấp thông tin yêu cầu và chứng thực rằng thông tin đó chính xác, Google có thể thực hiện nhiều biện pháp bao gồm giữ lại thanh toán của người bán và tạm ngừng xử lý giao dịch.

Người bán không ở tại Hoa Kỳ phải điền vào biểu mẫu thuế nào?

Nếu bạn là người bán quốc tế cư trú ngoài Hoa Kỳ, bạn sẽ phải gửi Chứng nhận tình trạng nước ngoài (Biểu mẫu W-8BEN) từ trong hồ sơ thanh toán. IRS yêu cầu những người bán quốc tế thực hiện bán hàng ở Hoa Kỳ cung cấp Chứng nhận tình trạng nước ngoài (Biểu mẫu W-8BEN) để được miễn yêu cầu báo cáo thuế tại Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về W-8BEN, hãy truy cập http://www.irs.gov/formspubs/.

Tôi sẽ nhận được những loại thông báo nào?

Tất cả người bán sẽ nhận được thông báo qua email về các sự kiện thanh toán nhất định, bao gồm khi:
 • Thanh toán cho người bán đã được phát hành
 • Khoản tiền gửi xác minh tài khoản ngân hàng từ Google không thanh công
 • Phương thức thanh toán chính mới đã được lựa chọn
 • Thanh toán cho người bán (Chuyển khoản điện tử, Điện chuyển khoản ngân hàng, v.v.) không thành công

Xem cách Thêm hoặc thay đổi quyền đối với email thanh toán của người dùng.

Tại sao khoản tiền gửi thử của tôi không thành công?

Có một số lý do khiến khoản tiền gửi thử của bạn có thể không thành công: 
 • Bạn đã nhập số tài khoản ngân hàng hoặc số hay mã định tuyến ngân hàng không chính xác (thông tin bắt buộc này khác nhau theo từng quốc gia)
 • Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị đóng
 • "Tên chủ tài khoản" không giống CHÍNH XÁC với tên trên tài khoản ngân hàng của bạn
 • Ngân hàng của bạn không nằm tại quốc gia bạn đã nhập trong hồ sơ thanh toán của mình
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không thuộc tiền tệ địa phương của quốc gia bạn đã nhập trong hồ sơ thanh toán
 • Tài khoản ngân hàng của bạn không được thiết lập để nhận tiền gửi đến bằng ACH (hệ thống thanh toán tự động) và EFT (chuyển tiền điện tử)
 • Mã ngân hàng của bạn đã thay đổi do kết quả của việc hợp nhất ngân hàng gần đây

Nếu khoản tiền gửi thử của bạn không thực hiện được thì bạn sẽ thấy thông báo "khoản tiền gửi không thành công" trên trang mà bạn đã gửi tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập lại thông tin ngân hàng của mình để đảm bảo không có lỗi chính tả. Bạn cũng có thể liên hệ với ngân hàng của mình để xác nhận các chi tiết chính xác bạn cần và Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn lần nữa.

Nếu lỗi này vẫn còn và bạn nhận được thông báo ghi rằng tài khoản đã được nhập, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tôi có thể chỉnh sửa địa chỉ email của người liên hệ thanh toán của tôi không?

Có. Bạn có thể thêm và xóa người dùng và chỉnh sửa tùy chọn email vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ khi nào bạn lưu một người dùng thanh toán mới, họ sẽ nhận được email thông báo để xác minh địa chỉ email của họ trước khi Google gửi bất kỳ email thanh toán nào trong tương lai.

Hãy lưu ý rằng nếu bạn chọn hộp "Người liên hệ chính về thanh toán", theo mặc định người liên hệ về thanh toán sẽ nhận được tất cả thông báo về thanh toán.

Tôi có thể chọn loại thông báo email mà tôi muốn nhận không?

Có. Có 3 loại thông báo:

Quyền của người dùng đối với thanh toán có phải khớp với quyền truy cập người dùng của họ không?

Không. Có thể thêm một người dùng làm người liên hệ về thanh toán nhưng không có thông tin đăng nhập - điều này nghĩa là phòng kế toán của bạn có thể nhận được thông tin về các sự kiện thanh toán của bạn mà không cần có quyền truy cập vào chi tiết đơn đặt hàng hoặc thông tin đăng nhập. Xem cách Thêm và xóa người dùng hoặc thay đổi quyền.

Tôi phải làm gì nếu không nhận được thanh toán cho người bán từ Google?

Nếu bạn chưa nhận được khoản thanh toán dự kiến cho người bán, hãy lưu ý rằng:

 • Các khoản thanh toán cho người bán được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng có thể bị trễ. Liên hệ với ngân hàng của bạn để được hỗ trợ và biết thêm thông tin.
 • Ngày thanh toán (ngày 15 hàng tháng) trùng với ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ bị lùi sang ngày làm việc tiếp theo (ví dụ nếu ngày 15 trùng với ngày lễ là ngày thứ Hai, thanh toán sẽ được thực hiện vào thứ Ba ngày 16)
 • Kiểm tra bạn đã đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu chưa
 • Thanh toán có thể mất đến 5 ngày làm việc (lâu hơn ở một số quốc gia) để được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn
 • Đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn đã được xác minh. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp về vấn đề thanh toán, hãy liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm về thanh toán và quản lý ngưỡng thanh toán và cách quản lý hồ sơ thanh toán của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?