Certifikace Google Ads

Certifikace Google Ads je profesionální akreditace nabízená společností Google uživatelům, kteří prokáží znalosti základního i pokročilého používání služby Google Ads. Certifikací Google Ads lze prezentovat, že společnost Google daného uživatele uznává jako odborníka na internetovou inzerci. Certifikaci můžete získat na portálu Academy for Ads, což je webový výukový program společnosti Google.

V tomto článku se dočtete, jaké výhody certifikace poskytuje, jak ji lze získat a jak je možné se certifikací pochlubit.

Než začnete

Nemáte-li účet Academy for Ads, musíte si ho založit. Bez něj nelze získat přístup k testům AdWords, které jsou pro certifikaci vyžadovány. Podívejte se, jak si účet Academy for Ads založit.

Výhody

Naši certifikaci Google Ads může získat každý člen programu Google Partners. Výhody certifikace:

 • Můžete se pochlubit svými znalostmi. Ukažte aktuálním i potenciálním klientům, že jste certifikovaný profesionál na internetovou inzerci. Poslouží vám k tomu osobní certifikát, který si můžete vytisknout.
 • Pomůžete své společnosti získat odznak Google Partner nebo Premier Google Partner. Aby společnost mohla některý z odznaků získat, je třeba, aby alespoň jeden z jejích přidružených členů vlastnil certifikát Google Ads. Další informace o požadavcích na získání odznaku Partner najdete zde.

Jak certifikace Google Ads funguje

Když si vytvoříte účet Academy for Ads, získáte přístup k bezplatným certifikačním testům Google Ads a k souvisejícím výukovým programům, které můžete při přípravě na testy využít.

Certifikaci Google Ads získáte po úspěšném absolvování testu Základy reklamy ve službě Google Ads a jednoho dalšího testu týkajícího se reklam z portálu Academy for Ads. K dispozici jsou testy Reklama ve Vyhledávání, Reklama v Obsahové síti, Mobilní reklama, Videoreklama nebo Reklama v Nákupech.

Dostupné certifikační testy Google Ads

Hodnocení Popis
Základy reklamy ve službě AdWords Test Základy reklamy ve službě AdWords se týká základních a středně pokročilých pojmů a koncepcí. Patří sem mimo jiné výhody inzerce online v AdWords a doporučené postupy při správě a optimalizaci kampaní AdWords.
Reklama ve Vyhledávání Test Reklama ve Vyhledávací síti se týká základních a pokročilých témat včetně doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní ve vyhledávání v celé Vyhledávací síti.
Reklama v Obsahové síti Test Reklama v Obsahové síti se týká pokročilých koncepcí a doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní v Obsahové síti.
Mobilní reklama Test Mobilní reklama je věnován základním i pokročilejším konceptům mobilní inzerce včetně formátů reklam, cenových nabídek, cílení a měření a optimalizace kampaní.
Videoreklama Test Videoreklama se týká základních a pokročilých koncepcí včetně doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní videoreklamy na YouTube a kdekoli jinde na webu.
Reklama v Nákupech Test Reklama v Nákupech se týká základních a pokročilých témat včetně založení účtu Merchant Center, vytvoření zdroje dat o produktech a vytváření a správy kampaní v Nákupech Google.

Dostupné jazyky

Certifikační testy Google Ads jsou k dispozici v 19 jazycích.

Dostupné jazyky: angličtina (britská a americká), čeština, čínština (zjednodušená a tradiční), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština, polština, portugalština (brazilská), ruština, slovenština, španělština, španělština (Latinská Amerika), thajština, turečtina a vietnamština.

Jak si certifikaci udržet

Certifikace Google Ads platí tak dlouho, dokud nevyprší platnost testu dané produktové oblasti (například testu Reklama ve Vyhledávání). Po skončení platnosti produktového testu musíte znovu absolvovat test Základy reklamy ve službě Google Ads a příslušný test produktové oblasti, abyste o certifikaci nepřišli.

Pokud například v květnu složíte test Reklama ve Vyhledávání, bude nutné znovu úspěšně absolvovat test Základy reklamy ve službě Google Ads a Reklama ve Vyhledávání v květnu příštího roku, kdy platnost testu Reklama ve Vyhledávání vyprší.

Pokyny pro sdělování stavu vaší certifikace

Vaše certifikace AdWords dokazují, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy. Současným i potenciálním klientům můžete o tomto uznání sdělit toto:

 • Certifikace AdWords představuje oficiální uznání, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy.
 • Toto potvrzení jste obdrželi po úspěšném absolvování testu Základy reklamy ve službě AdWords a některého z testů Reklama ve Vyhledávací síti, Reklama v Obsahové síti, Mobilní reklama, Videoreklama nebo Reklama v Nákupech v rámci programu Academy for Ads.

Příklad

O stavu vaší certifikace můžete říci například toto:

„Google mě uznal jako certifikovaného profesionála AdWords, což znamená, že jsem úspěšně absolvoval několik testů, které hodnotí mé odborné znalosti daného produktu. Jsem kvalifikovaný, abych vám pomocí služby Google AdWords pomáhal rozvíjet vaše podnikání na internetu.‟

Zde jsou některé další pokyny k informování o certifikaci:

 • Za certifikovaného se můžete označovat, pokud jste certifikační testy úspěšně absolvovali vy osobně. Nestačí, aby byl certifikovaný váš spolupracovník nebo aby získala odznak vaše agentura.
 • Za certifikovaného se můžete označovat, dokud vaše certifikace platí. Po vypršení platnosti certifikace se nemůžete označovat za certifikovaného, dokud test znovu úspěšně neabsolvujete.
 • Certifikaci můžete uvádět ve svém životopise, na vizitkách, v profilu LinkedIn a v dalších profilech sociálních médií. Loga Google Partners se smí používat pouze v souladu s našimi pokyny k používání.

Časté dotazy týkající se certifikací

Rozdíl mezi certifikací Google Ads a odznakem Partner

 • Fyzické osoby získávají certifikaci. Každý člen programu Partners může získat certifikaci Google Ads. Jako certifikovaný profesionál můžete dosaženou úroveň doložit svým osobním certifikátem vydaným firmou Google.
 • Agentury získávají odznak a označení specializace. Agentura, která splňuje požadavky na status certifikovaného partnera, získá odznak Google Partner nebo Prémiový partner Google a může se prezentovat jako certifikovaný partner Google. Upozorňujeme, že agentura se nestane certifikovaným partnerem Google automaticky pouhým zapojením do programu.
  • K získání firemní specializace musí agentura splnit následující požadavky:
   • Musí získat odznak Google Partner nebo Prémiový partner Google.
   • Alespoň jeden z jejích přidružených pracovníků musí mít certifikaci v konkrétní produktové oblasti Google Ads.
   • V dané produktové oblasti musí agentura prokázat rostoucí výkon a odborné znalosti. Specializace se týkají těchto oblastí:
    • Inzerce ve Vyhledávací síti,
    • Mobilní inzerce
    • Videoreklama
    • Inzerce v Obsahové síti
    • Inzerce v Nákupech.
   • V dané produktové oblasti Google Ads s certifikátem musí agentura vykazovat minimální útratu ve výši 10 000 $ v průběhu každých 90 po sobě jdoucích dnů.

Související odkaz

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?