Χρήση λιγότερων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία "Εξοικονόμηση δεδομένων"

Για να χρησιμοποιείτε λιγότερα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε περιορισμένο πρόγραμμα δεδομένων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στις περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες τη λήψη δεδομένων παρασκηνίου μόνο μέσω WiFi. Οι ενεργές εφαρμογές και υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης δεδομένων

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
  2. Πατήστε Δίκτυο και Διαδίκτυο Και έπειτα Χρήση δεδομένων Και έπειτα Εξοικονόμηση δεδομένων.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Εξοικονόμηση δεδομένων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων, θα βλέπετε το εικονίδιο Εξοικονόμηση δεδομένων Εξοικονόμηση δεδομένων στη γραμμή κατάστασης και μια ειδοποίηση στην κορυφή της εφαρμογής "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε την Εξοικονόμηση δεδομένων στη γραμμή ρυθμίσεων. Μάθετε πώς να προσαρμόσετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις.

Αποτροπή της διακοπής εφαρμογών όταν δεν υπάρχει Wi-Fi

Ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν όπως αναμένεται χωρίς δεδομένα παρασκηνίου. Μπορείτε να επιτρέψετε σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες να συνεχίσουν να λαμβάνουν δεδομένα παρασκηνίου μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
  2. Πατήστε Δίκτυο και Διαδίκτυο Και έπειτα Χρήση δεδομένων Και έπειτα Εξοικονόμηση δεδομένων Και έπειτα Απεριόριστη πρόσβαση δεδομένων.
  3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή ή την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων.

Σχετικά άρθρα