Säkerhetskopiera eller återställa data på Nexus-enheter

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar på din Nexus-enhet till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på originalenheten eller en annan Android-enhet.

Du återställer data på olika sätt beroende på vilken enhet och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en mobil som kör en tidigare Android-version. Om du återställer data med en annan enhet besöker du tillverkarens supportwebbplats.

Säkerhetskopierat innehåll

Säkerhetskopiera data och inställningar

Obs! På en surfplatta som används av flera personer visas säkerhetskopierings- och återställningsalternativen bara för surfplattans ägare.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Aktivera Säkerhetskopiera på Google Drive.
Detta säkerhetskopieras
 • Data från Google Kontakter
 • Händelser och inställningar i Google Kalender
 • Wi-Fi-nätverk och lösenord
 • Bakgrunder
 • Inställningar för Gmail
 • Appar
 • Skärminställningar (ljusstyrka och viloläge)
 • Språk- och inmatningsinställningar
 • Datum och tid
 • Inställningar och data för appar som inte har skapats av Google (varierar från app till app)

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Lägga till eller byta konton för säkerhetskopiering

Lägga till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Tryck på Konto och sedan Lägg till konto.
 4. Ange enhetens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Byta konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Tryck på Konto.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.

Radera efter säkerhetskopiering

När du har säkerskopierat enheten kan du återställa den genom att radera allt innehåll. Läs mer om hur du återställer standardinställningarna på enheten.

Återställa säkerhetskopierad data och inställningar

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad enhet överförs allt som har säkerhetskopierats för det Goole-kontot till enheten.

Följ anvisningarna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd enhet.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en mobil som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du ser vilken Android-version du har och uppdaterar den.

Återställa säkerhetskopierade appinställningar

När du installerar om en app kan du återställa de appinställningar som tidigare säkerhetskopierats till Google-kontot.

Så här återställer du appinställningarna:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera och sedan Appdata.
 3. Aktivera Automatisk återställning.

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt.

Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en enhet eller ett SIM-kort.