Säkerhetskopiera eller återställa data på en Android-enhet

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar på telefonen till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på den ursprungliga telefonen eller en annan Android-telefon.

Återställningen går till på olika sätt beroende på vilken telefon och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Säkerhetskopiera innehåll

 • Foton och videor
  Du kan säkerhetskopiera foton och videor till biblioteket i Google Foto automatiskt. Läs mer.
 • Filer och mappar
  Du kan ladda upp filer och mappar till Google Drive manuellt. Läs mer.

Säkerhetskopiera data och inställningar

Skydda säkerhetskopierad data genom att använda ett skärmlås med pinkod, grafiskt lösenord eller lösenord i stället för att svepa eller använda Smart Lock.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering.​ Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Aktivera säkerhetskopieringstjänsten.

Obs! På en surfplatta som används av flera personer visas säkerhetskopierings- och återställningsalternativen bara för surfplattans ägare.

Detta säkerhetskopieras

Alla säkerhetskopieringstjänster är olika.

Om dina säkerhetskopior laddas upp till Google krypteras de med hjälp av Google-kontots lösenord. En del data krypteras även med telefonens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord för skärmlåset.

Detta säkerhetskopieras om du använder Google Drive:

 • Kontakter
 • Händelser och inställningar i Google Kalender
 • Wi-Fi-nätverk och lösenord
 • Bakgrunder
 • Inställningar för Gmail
 • Appar
 • Skärminställningar (ljusstyrka och viloläge)
 • Språk- och inmatningsinställningar
 • Datum och tid
 • Inställningar och data för appar som inte har skapats av Google (varierar från app till app)

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta vad som gäller för en app.

Lägga till eller byta konto för säkerhetskopiering

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Lägga till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Tryck på Konto Följt av Lägg till konto.
 4. Ange telefonens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Byta konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering.Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Tryck på Konto.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera data och inställningar manuellt

Om du kör Android 8.1 eller tidigare: Du kan säkerhetskopiera information på telefonen när du vill, till exempel om du vill föra över den till en ny telefon. 

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering Följt av Säkerhetskopiera nu Följt av Fortsätt.

Rensa efter säkerhetskopiering

När du har säkerhetskopierat telefonen kan du återställa den genom att radera allt som finns på den. Läs mer om hur du återställer telefonens standardinställningar.

Återställa säkerhetskopierad data och inställningar

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad telefon överförs allt som har säkerhetskopierats för det Google-kontot till telefonen.

Följ anvisningarna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd telefon. Besök tillverkarens supportwebbplats om du behöver mer hjälp.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du kontrollerar vilken Android-version du har och uppdaterar den.

Återställa säkerhetskopierade appar

När du återställer ett säkerhetskopierat konto överförs appar som du tidigare har säkerhetskopierat i det Google-kontot till telefonen.
Obs! En del gamla appar går inte att återställa. Testa att ladda ned dem igen från Play Butik.
Återställa säkerhetskopierade appinställningar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

När du installerar om en app kan du återställa de appinställningar som tidigare säkerhetskopierats till Google-kontot.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering Följt av Appdata. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Aktivera Automatisk återställning.

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta vad som gäller för en app.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt.

Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en telefon eller ett SIM-kort.