Säkerhetskopiera eller återställa data på din Android-enhet

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar från Android-enheten till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på originalenheten eller en annan Android-enhet.

Du återställer data på olika sätt beroende på vilken enhet och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en enhet som kör en tidigare Android-version.

Obs! Inställningarnas plats och namn kan variera på Android-enheter. Information om de inställningar som gäller för din enhet hittar du på tillverkarens supportwebbplats.

Säkerhetskopierat innehåll

Säkerhetskopiera data och inställningar

Skydda säkerhetskopierad data genom att använda en pinkod, ett grafiskt lösenord eller lösenord för skärmlåset i stället för att svepa eller använda Smart Lock.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System följt av Avancerat följt av Säkerhetskopiering.
  Tips! Om du inte ser dessa steg i inställningarna på enheten kan du testa att söka efter säkerhetskopiering.
 3. Aktivera säkerhetskopieringstjänsten.

Obs! På en surfplatta som används av flera personer visas säkerhetskopierings- och återställningsalternativen bara för surfplattans ägare.

Detta säkerhetskopieras

Alla säkerhetskopieringstjänster är olika.

Om dina säkerhetskopior laddas upp till Google krypteras de med hjälp av Google-kontots lösenord. En del data krypteras även med enhetens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord för skärmlåset.

Detta säkerhetskopieras om du använder Google Drive:

 • Data från Google Kontakter
 • Händelser och inställningar i Google Kalender
 • Wi-Fi-nätverk och lösenord
 • Bakgrunder
 • Inställningar för Gmail
 • Appar
 • Skärminställningar (ljusstyrka och viloläge)
 • Språk- och inmatningsinställningar
 • Datum och tid
 • Inställningar och data för appar som inte har skapats av Google (varierar från app till app)

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Lägga till eller byta konton för säkerhetskopiering

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Lägga till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System följt av Avancerat följt av Säkerhetskopiering.
  • Om du inte ser dessa steg i inställningarna på enheten kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Tryck på Konto följt av Lägg till konto.
 4. Ange enhetens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Byta konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System följt av Avancerat följt av Säkerhetskopiering.
  • Om du inte ser dessa steg i inställningarna på enheten kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Tryck på Konto.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera data och inställningar manuellt

Om du kör Android 8.1 eller tidigare: Du kan säkerhetskopiera enheten när du vill, till exempel om du vill föra över informationen till en ny mobil. 

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System följt av Avancerat följt av Säkerhetskopiering följt av Säkerhetskopiera nu följt av Fortsätt.

Rensa efter säkerhetskopiering

När du har säkerskopierat enheten kan du återställa den genom att radera allt innehåll. Läs mer om hur du återställer standardinställningarna på enheten.

Återställa säkerhetskopierad data och inställningar

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad enhet överförs allt som har säkerhetskopierats för det Google-kontot till enheten.

Följ anvisningarna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd enhet. Besök tillverkarens supportwebbplats om du behöver mer hjälp.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en mobil som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du kontrollerar och uppdaterar Android-versionen.

Återställa säkerhetskopierade appar

När du återställer ett säkerhetskopierat konto överförs appar som du tidigare har säkerhetskopierat i det Google-kontot till enheten.
Obs! En del gamla appar går inte att återställa. Testa att ladda ned dem igen från Play Butik.
Återställa säkerhetskopierade appinställningar

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

När du installerar om en app kan du återställa de appinställningar som tidigare säkerhetskopierats till Google-kontot.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System följt av Avancerat följt av Säkerhetskopiering följt av Appdata.
  • Om du inte ser dessa steg i inställningarna på enheten kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Aktivera Automatisk återställning.

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data från vissa appar. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika enheter. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt.

Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en enhet eller ett SIM-kort.