Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Säkerhetskopiera eller återställa data på din Android-enhet

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar från Android-enheten till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på originalenheten eller en annan Android-enhet.

Säkerhetskopierat innehåll

Säkerhetskopiera data och inställningar

Obs! På en surfplatta som används av flera personer visas säkerhetskopierings- och återställningsalternativen bara för surfplattans ägare.

Detta säkerhetskopieras
 • Data från Google Kontakter
 • Inställningar för Google Kalender
 • Wi-Fi-nätverk och -lösenord
 • Startskärmens bakgrund
 • Inställningar för Gmail
 • Appar som installerats via Google Play
 • Skärminställningar (ljusstyrka och viloläge)
 • Språk- och inmatningsinställningar
 • Datum och tid
 • Inställningar och data för appar som inte har skapats av Google (varierar från app till app)

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Så här säkerhetskopierar du

Säkerhetskopiera data

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Aktivera Säkerhetskopiera på Google Drive.

Så här lägger du till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Tryck på Konto och sedan Lägg till konto.
 4. Ange enhetens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Så här växlar du mellan konton för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera.
 3. Tryck på Konto.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.

Radera efter säkerhetskopiering

När du har säkerhetskopierat enheten kan du återställa den om du vill radera allt som finns på den. Läs mer om hur du återställer enhetens standardinställningar.

Återställa säkerhetskopierad data och inställningar

Återställa säkerhetskopierad data och enhetsinställningar

När du lägger till ett Google-konto på en enhet överförs sådant som tidigare har säkerhetskopierats för det Google-kontot till enheten.

Följ instruktionerna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd enhet.

Återställa säkerhetskopierade appinställningar

När du installerar om en app kan du återställa de appinställningar som tidigare säkerhetskopierats till Google-kontot.

Så här återställer du appinställningarna:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System och sedan Säkerhetskopiera och sedan Appdata.
 3. Aktivera Automatisk återställning.

Obs! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Läs mer om hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta mer om appen.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt.

Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en enhet eller ett SIM-kort.

Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.