Zálohovanie alebo obnovenie dát v zariadení s Androidom

Obsah, dáta a nastavenia môžete zálohovať zo zariadenia s Androidom do účtu Google. Zálohované informácie môžete potom obnoviť do pôvodného zariadenia alebo iného zariadenia s Androidom.

Obnovenie dát sa líši podľa toho, aké zariadenie a verziu Androidu používate. Zálohu z vyššej verzie Androidu nemôžete obnoviť do zariadenia s nižšou verziou Androidu.

Poznámka: Všetky zariadenia s Androidom nemajú nastavenia na rovnakom mieste ani rovnako pomenované. Konkrétne nastavenia vášho zariadenia nájdete na webe podpory výrobcu.

Zálohovanie obsahu

 • Fotky a videá
  Fotky a videá môžete automaticky zálohovať do knižnice Fotiek Google. Postup nájdete tu.
 • Súbory a priečinky
  Súbory a priečinky môžete ručne nahrať na Disk Google. Postup nájdete tu.

Zálohovanie dát a nastavení

Namiesto potiahnutia prstom alebo funkcie Smart Lock použite zámku obrazovky aktivovanú kódom PIN, vzorom alebo heslom. Pomôžete tak ochrániť svoje zálohované údaje.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Systém a potom Rozšírené a potom Záloha.
  Tip: Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho zariadenia, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Zapnite službu zálohovania.

Poznámka: V tablete používanom viacerými osobami sa možnosti zálohovania a obnovenia zobrazia iba jeho vlastníkovi.

Aké dáta sa zálohujú

Služby zálohovania sa líšia.

Zálohy nahrané do Googlu sú šifrované pomocou hesla vášho účtu Google. Pri niektorých dátach sa na šifrovanie používa aj kód PIN, vzor alebo heslo zámky obrazovky vášho zariadenia.

Ak zálohujete obsah na Disku Google, zálohujú sa tieto položky:

 • údaje Kontaktov Google;
 • udalosti a nastavenia Kalendára Google;
 • siete Wi-Fi a heslá;
 • tapety;
 • nastavenia Gmailu;
 • aplikácie;
 • nastavenia obrazovky (jas a režim spánku);
 • jazyk a nastavenia vstupu;
 • dátum a čas;
 • nastavenia a dáta aplikácií, ktoré nepochádzajú od Googlu (líši sa to podľa používanej aplikácie).

Poznámka: V niektorých aplikáciách sa nedajú zálohovať alebo obnoviť všetky nastavenia a dáta. Ak chcete zistiť viac o určitej aplikácii, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať jej vývojára.

Pridávanie a prepínanie zálohovacích účtov

Poznámka: Nastavenia sa môžu v rôznych zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia

Pridanie zálohovacieho účtu

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Systém a potom Rozšírené a potom Záloha.
  • Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho zariadenia, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Klepnite na položky Účet a potom Pridať účet.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte PIN, vzor alebo heslo zariadenia.
 5. Prihláste sa do účtu, ktorý chcete pridať.

Prepínanie zálohovacích účtov

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Systém a potom Rozšírené a potom Záloha.
  • Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho zariadenia, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Klepnite na účet, ktorý chcete použiť na zálohovanie.

Ručné zálohovanie dát a nastavení

Ak používate Android verzie 8.1 a nižšej: Zariadenie si môžete kedykoľvek zálohovať ručne, napríklad vtedy, keď chcete preniesť informácie do nového telefónu. 

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Systém a potom Rozšírené a potom Záloha a potom Zálohovať a potom Pokračovať.

Vymazanie obsahu po zálohovaní

Ak chcete po zálohovaní obnoviť zariadenie, vymažte v ňom všetok obsah. Prečítajte si, ako obnoviť výrobné nastavenia zariadenia.

Obnovenie zálohovaných dát a nastavení

Keď pridáte účet Google do nastaveného zariadenia, nahrajú sa doň všetky zálohované dáta z tohto účtu.

Ak chcete v resetovanom zariadení obnoviť zálohovaný účet, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšiu pomoc získate na webe podpory výrobcu zariadenia.

Dôležité: Zálohu z vyššej verzie Androidu nemôžete obnoviť do telefónu s nižšou verziou Androidu. Ako skontrolovať a aktualizovať verziu Androidu

Obnovenie zálohovaných aplikácií

Keď obnovíte zálohovaný účet Google, aplikácie, ktoré ste doň predtým zálohovali, sa nahrajú do daného zariadenia.
Poznámka: Niektoré staršie aplikácie sa nedajú obnoviť. Skúste ich znova stiahnuť z Obchodu Play.
Obnovenie zálohovaných nastavení aplikácií

Poznámka: Nastavenia sa môžu v rôznych zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia

Po opätovnej inštalácii aplikácie môžete obnoviť jej nastavenia, ktoré ste si predtým zálohovali do účtu Google.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Systém a potom Rozšírené a potom Záloha a potom Údaje aplikácií.
  • Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho zariadenia, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Zapnite položku Automatické obnovenie.

Poznámka: V niektorých aplikáciách sa nedajú zálohovať alebo obnoviť všetky nastavenia a dáta. Ak chcete získať informácie o určitej aplikácii, prečítajte si, ako kontaktovať jej vývojára.

Obnovenie zálohovaných kontaktov

Poznámka: Nastavenia sa môžu v rôznych zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia

Ak ste svoje kontakty uložili do účtu Google, synchronizujú sa automaticky.

Ak máte ďalšie kontakty na zariadení alebo SIM karte, zistite, ako ručne obnoviť kontakty.