Zálohovanie alebo obnovenie dát v zariadení s Androidom

Obsah, dáta a nastavenia z telefónu môžete zálohovať do svojho účtu Google. Zálohované informácie môžete potom obnoviť do pôvodného telefónu alebo iného telefónu s Androidom.

Obnovenie dát sa líši podľa toho, aký telefón a verziu Androidu používate. Zálohu z vyššej verzie Androidu nemôžete obnoviť do telefónu s nižšou verziou Androidu.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať verziu Androidu

Zálohovanie obsahu

 • Fotky a videá
  Fotky a videá môžete automaticky zálohovať do knižnice Fotiek Google. Postup nájdete tu.
 • Súbory a priečinky
  Súbory a priečinky môžete ručne nahrať na Disk Google. Postup nájdete tu

Zálohovanie dát a nastavení

Pomôžte ochrániť svoje zálohované dáta tak, že namiesto potiahnutia prstom alebo funkcie Smart Lock použijete zámku obrazovky aktivovanú kódom PIN, vzorom alebo heslom.
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Záloha.​ Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho telefónu, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Zapnite službu zálohovania.

Poznámka: V tablete používanom viacerými osobami sa možnosti zálohovania a obnovenia zobrazia iba jeho vlastníkovi.

Aké dáta sa zálohujú

Služby zálohovania sa líšia.

Zálohy nahrané do Googlu sú šifrované pomocou hesla vášho účtu Google. Niektoré dáta sú šifrované aj kódom PIN, vzorom alebo heslom zámky obrazovky vášho telefónu.

Ak zálohujete obsah na Disk Google, zahrnú sa tieto položky:

 • kontakty;
 • udalosti a nastavenia Kalendára Google;
 • siete Wi-Fi a heslá;
 • tapety;
 • nastavenia Gmailu;
 • aplikácie;
 • nastavenia obrazovky (jas a režim spánku);
 • jazyk a nastavenia vstupu;
 • dátum a čas;
 • nastavenia a dáta aplikácií, ktoré nepochádzajú od Googlu (líši sa to podľa používanej aplikácie).

Poznámka: V niektorých aplikáciách sa nedajú zálohovať alebo obnoviť všetky nastavenia a dáta. Ak chcete zistiť viac o určitej aplikácii, prečítajte si, ako kontaktovať jej vývojára.

Pridávanie a prepínanie zálohovacích účtov

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.

Pridanie zálohovacieho účtu

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Záloha. Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho telefónu, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Klepnite na Účet A potom Pridať účet.
 4. Podľa potreby zadajte PIN, vzor alebo heslo telefónu.
 5. Prihláste sa do účtu, ktorý chcete pridať.

Prepínanie zálohovacích účtov

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Záloha.Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho telefónu, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Klepnite na Účet.
 4. Klepnite na účet, do ktorého chcete zálohovať.

Ručné zálohovanie dát a nastavení

Ak používate Android verzie 8.1 a nižšej: Telefón môžete kedykoľvek zálohovať ručne, napríklad keď chcete preniesť informácie do nového telefónu. 

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Záloha A potom Zálohovať A potom Pokračovať.

Vymazanie obsahu po zálohovaní

Ak chcete po zálohovaní telefón resetovať, vymažte v ňom všetok obsah. Ako obnoviť výrobné nastavenia telefónu.

Obnovenie zálohovaných dát a nastavení

Keď pridáte svoj účet Google do nastaveného telefónu, nahrajú sa doň z neho všetky zálohované dáta.

Ak chcete v resetovanom telefóne obnoviť zálohovaný účet, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšiu pomoc získate na webe podpory výrobcu zariadenia.

Dôležité: Zálohu z vyššej verzie Androidu nemôžete obnoviť do telefónu s nižšou verziou Androidu. Ako skontrolovať a aktualizovať verziu Androidu.

Obnovenie zálohovaných aplikácií

Po obnovení zálohovaného účtu Google sa aplikácie, ktoré ste doň predtým zálohovali, prenesú do daného telefónu.
Poznámka: Niektoré staršie aplikácie sa nedajú obnoviť. Skúste ich znova stiahnuť z Obchodu Play.
Obnovenie zálohovaných nastavení aplikácií

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.

Po opätovnej inštalácii aplikácie môžete obnoviť jej nastavenia, ktoré ste predtým zálohovali do účtu Google.
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Záloha A potom Dáta aplikácií. Ak sa tieto kroky nezhodujú s nastaveniami vášho telefónu, skúste v aplikácii nastavení vyhľadať slovo záloha.
 3. Zapnite možnosť Automaticky obnovovať.

Poznámka: V niektorých aplikáciách sa nedajú zálohovať alebo obnoviť všetky nastavenia a dáta. Ak chcete zistiť viac o určitej aplikácii, prečítajte si, ako kontaktovať jej vývojára.

Obnovenie zálohovaných kontaktov

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.

Ak ste svoje kontakty uložili do účtu Google, synchronizujú sa automaticky.

Ak máte v telefóne alebo na SIM karte ďalšie kontakty, zistite, ako ručne obnoviť kontakty.