Sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka na Android uređaju

Na svoj Google račun možete sigurnosno kopirati sadržaj, podatke i postavke s Android uređaja. Sigurnosno kopirane podatke možete vratiti na izvorni uređaj ili na drugi Android uređaj.

Vraćanje podataka razlikuje se ovisno o uređaju i verziji Androida. Sigurnosna kopija s više verzije Androida ne može se vratiti na uređaj s nižom verzijom Androida.

Napomena: postavke na Android uređajima mogu se nalaziti na različitim mjestima i imati različite nazive. Točne postavke uređaja potražite na web-lokaciji za podršku proizvođača uređaja.

Sigurnosno kopirani sadržaj

 • Fotografije i videozapisi
  Fotografije i videozapise možete automatski sigurnosno kopirati u zbirku na Google fotografijama. Saznajte kako.
 • Datoteke i mape
  Datoteke i mape možete ručno prenijeti na Google disk. Saznajte kako.

Sigurnosno kopiranje podataka i postavki

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Sigurnosno kopiranje.
  Savjet: ako se ove upute ne podudaraju s postavkama vašeg uređaja, u aplikaciji Postavke pretražite pojam sigurnosna kopija.
 3. Uključite uslugu sigurnosnog kopiranja.

Napomena: na tabletu koji dijeli više korisnika samo vlasnik tableta može vidjeti opcije sigurnosnog kopiranja i vraćanja na zadano.

Što se sigurnosno kopira

Usluge sigurnosnog kopiranja mogu biti različite. Evo što se sigurnosno kopira na Google disku:

 • Podaci Google kontakata
 • Događaji i postavke Google kalendara
 • Wi-Fi mreže i zaporke
 • Pozadine
 • Postavke Gmaila
 • Aplikacije
 • Postavke zaslona (svjetlina i mirovanje)
 • Postavke jezika i unosa
 • Datum i vrijeme
 • Postavke i podaci za aplikacije koje nisu Googleove (razlikuje se ovisno o aplikaciji)

Napomena: postavke i podaci ne mogu se sigurnosno kopirati i oporaviti za sve aplikacije. Da biste saznali više o aplikaciji, evo kako možete kontaktirati njezinog razvojnog programera.

Dodavanje ili promjena računa za sigurnosno kopiranje

Dodavanje računa za sigurnosno kopiranje

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Sigurnosno kopiranje.
  • Ako se ove upute ne podudaraju s postavkama vašeg uređaja, u aplikaciji Postavke pretražite pojam sigurnosna kopija.
 3. Dodirnite Račun a zatim Dodaj račun.
 4. Prema potrebi unesite PIN, uzorak ili zaporku uređaja.
 5. Prijavite se na račun koji želite dodati.

Prebacivanje između računa za sigurnosno kopiranje

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Sigurnosno kopiranje.
  • Ako se ove upute ne podudaraju s postavkama vašeg uređaja, u aplikaciji Postavke pretražite pojam sigurnosna kopija.
 3. Dodirnite Račun.
 4. Dodirnite račun koji želite upotrebljavati za sigurnosne kopije.

Ručno sigurnosno kopiranje podataka i postavki

Podatke na svojem uređaju možete ručno sigurnosno kopirati bilo kada, na primjer ako želite prenijeti podatke na novi telefon. 

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Sigurnosno kopiranje a zatim Stvori sigurnosnu kopiju sada a zatim Nastavi.

Brisanje nakon sigurnosnog kopiranja

Nakon sigurnosnog kopiranja možete vratiti uređaj na zadano tako što ćete izbrisati sve na njemu. Saznajte kako vratiti uređaj na tvorničke postavke.

Vraćanje sigurnosno kopiranih podataka i postavki

Kada dodate Google račun na uređaj koji je postavljen, ono što ste prethodno sigurnosno kopirali za taj Google račun postavlja se na taj uređaj.

Da biste vratili sigurnosno kopirani račun na uređaj koji je vraćen na zadano, slijedite upute na zaslonu. Dodatnu pomoć potražite na proizvođačevoj web-lokaciji za podršku.

Važno: sigurnosna kopija s više verzije Androida ne može se vratiti na telefon s nižom verzijom Androida. Saznajte kako provjeriti i ažurirati verziju Androida.

Vraćanje sigurnosne kopije postavki aplikacija

Kada ponovo instalirate neku aplikaciju, možete vratiti njezine postavke koje ste prethodno sigurnosno kopirali na Google račun.

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Sigurnosna kopija a zatim Podaci aplikacije.
  • Ako se ove upute ne podudaraju s postavkama vašeg uređaja, u aplikaciji Postavke pretražite pojam sigurnosna kopija.
 3. Uključite Automatsko vraćanje.

Napomena: postavke i podaci ne mogu se sigurnosno kopirati i oporaviti za sve aplikacije. Da biste saznali više o aplikaciji, evo kako možete kontaktirati njezinog razvojnog programera.

Vraćanje sigurnosno kopiranih kontakata

Ako ste kontakte spremili na Google račun, automatski će se sinkronizirati.

Ako imate druge kontakte na uređaju ili SIM kartici, saznajte kako ručno vratiti kontakte.