Jak dołączyć do programu

Ustawienia i łączenie konta Google Ads

Aby utworzyć kampanię produktową, potrzebujesz konta Google Ads połączonego z kontem Merchant Center. Umożliwi to wykorzystanie w kampanii danych produktów przesłanych na konto Merchant Center. Masz następujące możliwości:

  1. Utworzenie nowego konta Google Ads
  2. Wykorzystanie dotychczasowego konta Google Ads, do którego masz dostęp administracyjny
  3. Użycie innych kont Google Ads powiązanych z Twoim kontem Merchant Center
  4. Połączenie kolejnego konta Google Ads z Twoim kontem Merchant Center

1. Utworzenie nowego konta Google Ads

Jeśli nie masz konta Google Ads, możesz je utworzyć w Merchant Center. Kliknij ikonę Narzędzia , a następnie „Połączone konta”. Kliknij Utwórz konto, aby rozpocząć tworzenie konta Google Ads.

Aby utworzyć konto, podaj następujące informacje:

  • strefa czasowa: określa strefę czasową, dla której przygotowywane są Twoje raporty;
  • waluta: waluta, w której ustalasz stawki i ustawiasz budżety.

Obie opcje będą wstępnie wypełnione na podstawie Twojej lokalizacji, ale możesz wybrać inne dostępne opcje. Pamiętaj, że późniejsze edytowanie tych ustawień nie będzie możliwe.

2. Wykorzystanie dotychczasowego konta Google Ads, do którego masz dostęp administracyjny

Jeśli masz dostęp administracyjny do konta Google Ads z tym samym identyfikatorem loginu co Twoje konto w Merchant Center, możesz je wykorzystać do skonfigurowania kampanii produktowej. Aby rozpocząć ten proces, kliknij Połącz swoje konto na stronie konfiguracji reklam produktowych lub kliknij ikonę Narzędzia, a następnie Połączone konta.

Uwaga: musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads, za pomocą którego chcesz utworzyć kampanię produktową w Merchant Center. Jeżeli zaakceptujesz zaproszenie umożliwiające odpowiedni poziom dostępu do konta Google Ads, ale dostęp nie został jeszcze przyznany, skontaktuj się ze swoim administratorem konta Google Ads. Więcej informacji o dostępie do konta Google Ads

3. Użycie innego konta Google Ads powiązanego z Twoim kontem Merchant Center

Może się zdarzyć, że istnieje co najmniej jedno konto Google Ads będące własnością innego użytkownika (np. Twojego współpracownika), które jest powiązane z Twoim kontem Merchant Center. Nawet jeśli nie masz dostępu do takiego konta Google Ads, możesz wybrać określone konto z listy do wykorzystania w kampanii produktowej i skontaktować się z jego właścicielem. Właściciel tego konta może udzielić Ci dostępu do konta Google Ads lub zalogować się w Merchant Center i samemu skonfigurować kampanię produktową.

Możesz także zmienić stan powiązania jednego z tych kont Google Ads, wybierając:

  • „Aktywuj” – powiązane konto Google Ads uzyska dostęp do Twojego konta Merchant Center.
  • „Dezaktywuj” – połączenie konta Google Ads z Twoim kontem Merchant Center zostanie wyłączone.
  • „Usuń” – połączenie między kontem Google Ads a Twoim kontem w Merchant Center zostanie trwale usunięte.

4. Połączenie kolejnego konta Google Ads

Jeśli masz konto Google Ads, które chcesz połączyć z kontem Merchant Center, aby utworzyć kampanię produktową (np. po to, by agencja reklamowa mogła zarządzać Twoimi kampaniami reklamowymi), kliknij ikonę Narzędzia, a następnie Połączone konta. Kliknij ikonę plusa w sekcji „Inne konta Google Ads”. Wpisz identyfikator klienta Google Ads dla tego konta i zapisz go. Właściciel powiązanego konta będzie mógł zalogować się w Google Ads i skonfigurować tam swoje kampanie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem