Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Jak dołączyć do programu

Łączenie konta Google Ads z kontem Merchant Center

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli szukasz informacji o łączeniu konta Google Ads w Merchant Center Next, kliknij tutaj.

Aby tworzyć kampanie w Merchant Center, musisz połączyć konto Google Ads z kontem Merchant Center. Po połączeniu kont możesz utworzyć w Merchant Center kampanię wykorzystującą informacje o Twoich produktach. Danych o produktach z Merchant Center możesz też używać np. do konfigurowania reklam lokalnego asortymentu produktów czy remarketingu dynamicznego.

Uwaga: w krajach, w których dostępna jest usługa porównywania cen (CSS), możesz wyświetlać reklamy produktowe za pomocą co najmniej jednej wybranej usługi porównywania cen. Niektóre z tych usług zarządzają danymi o produktach oraz kampaniami w Twoim imieniu, a inne dostarczają narzędzia pozwalające robić to samodzielnie. Więcej informacji o reklamowaniu produktów w ramach usług porównywania cen

Na tej stronie

Uwaga

Po połączeniu kont dane produktów z konta Merchant Center będą przesyłane do Google Ads, tak by mogły być wykorzystane w kampaniach reklamowych.

 • Tylko osoba z dostępem administracyjnym w Merchant Center może poprosić o połączenie kont. Nie obejmuje to właściciela konta Merchant Center. Aby mieć dostęp administracyjny, użytkownik musi być wymieniony jako administrator w ustawieniach użytkownika.
 • Osoba z dostępem administracyjnym do konta Google Ads musi zatwierdzić prośbę o połączenie.
 • W każdej chwili link z poziomu Google Ads może usunąć dowolny użytkownik z dostępem administracyjnym do konta Google Ads lub osoba z dostępem administracyjnym do Merchant Center. Inne działania na połączonym koncie mogą mieć dodatkowe wymagania (nawet jeśli oba konta są połączone). Na przykład:
  • Użytkownicy konta Merchant Center nie mogą tworzyć ani edytować kampanii, chyba że mają dostęp administracyjny lub standardowy do połączonego konta Google Ads.
  • Właściciel konta Google Ads nie może edytować ani dodawać produktów, ani też tworzyć kampanii w Merchant Center, chyba że ma też dostęp do połączonego konta Merchant Center. Właściciel konta Google Ads może jednak tworzyć kampanie z plikami danych o produktach w Google Ads.
 • Po zatwierdzeniu prośby o połączenie informacje są udostępniane między kontami, aby zapewnić prawidłowe działanie reklam. Przykłady informacji udostępnianych między kontami: nazwy kont i identyfikatory dla Merchant Center i Google Ads, informacje o produktach z Merchant Center oraz dane Google Ads dotyczące reklam Twoich produktów.
 • Konta menedżera Google Ads nie mogą być połączone z Merchant Center. Konto menedżera Google Ads pozwala wyświetlać wiele kont Google Ads i nimi zarządzać. Aby tworzyć kampanie w Merchant Center i nimi zarządzać, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Merchant Center zawierającego kampanie, nawet jeśli masz już dostęp administracyjny do odpowiedniego konta menedżera Google Ads.
 • Jeśli usuniesz połączenie kont, kampanie Google Ads korzystające z danych o produktach z konta Merchant Center przestaną wykorzystywać dane produktów do wyświetlania reklam. Utracisz też możliwość tworzenia w Google Ads nowych kampanii na podstawie danych o produktach z konta Merchant Center. Google Ads nadal będzie wyświetlać na koncie inne typy kampanii.

Łączenie konta Google Ads

Opcja 1. Utwórz nowe konto Google Ads w Merchant Center

Jeśli nie masz konta Google Ads, możesz je utworzyć w Merchant Center.

 1. W Merchant Center kliknij ikonę ustawień Merchant Center Settings [icon].
 2. Wybierz Połączone konta.
 3. Kliknij Połącz swoje konto z Google Ads.
 4. Wybierz Utwórz konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto i połączyć je z Merchant Center.

Uwaga: podczas konfiguracji musisz podać strefę czasową i walutę. Opcje są wstępnie wypełniane na podstawie Twojej lokalizacji, ale podczas konfigurowania konta możesz zmienić strefę czasową i walutę. Po utworzeniu konta nie będzie można zmienić tych ustawień.

Opcja 2. Połącz z istniejącym kontem Google Ads

Jeśli masz dostęp administracyjny do konta Google Ads, którym aktualnie zarządzasz, lub chcesz połączyć konto Google Ads należące do innych osób (np. współpracujących agencji), możesz połączyć je bezpośrednio w Merchant Center. Będzie Ci potrzebny identyfikator klienta Google Ads, który znajdziesz u góry każdej strony Google Ads po zalogowaniu (obok adresu e-mail konta).

Wysyłanie w Merchant Center prośby o połączenie z Google Ads

 1. W Merchant Center kliknij ikonę ustawień Merchant Center Settings [icon].
 2. Wybierz Połączone konta.
 3. Kliknij Google Ads.
 4. Wybierz konto, które chcesz połączyć:
  1. Twoje konto Google Ads: wpisz identyfikator klienta Google Ads i kliknij Połącz. Jeśli Twoje konto Google jest już powiązane z co najmniej jednym kontem Google Ads, wybierz je z listy.
  2. Inne konta Google Ads: kliknij Połącz i wpisz identyfikator klienta Google Ads. Następnie kliknij Wyślij prośbę o połączenie.
Uwaga: jeśli Twoje konto Google Ads wymaga weryfikacji dwuetapowej, musisz ją włączyć na swoim koncie Google lub wyłączyć w Google Ads wymóg weryfikacji dwuetapowej przed połączeniem konta.

Zatwierdzanie w Google Ads prośby o połączenie

Prośby o połączenie z Merchant Center muszą zostać zatwierdzone na koncie Google Ads, z którym łączysz konto (chyba że konto Google Ads jest już powiązane z Twoim kontem Google). Aby zaakceptować prośbę o połączenie, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads. Następnie:
Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Administrator Admin Icon.
 2. Kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Od Google” odszukaj „Google Merchant Center”, a potem kliknij Zarządzaj i połącz.
 4. Odszukaj konto, które chcesz połączyć. W kolumnie „Stan” zobaczysz komunikat „Wymaga Twojej zgody”.
 5. W kolumnie „Czynności” wybierz Wyświetl prośbę i sprawdź szczegóły prośby.
 6. Wybierz Zatwierdź.
Uwaga: konto Merchant Center może być połączone maksymalnie ze 100 kontami Google Ads.

Zarządzanie połączeniami między kontami

Po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz anulować prośbę lub rozłączyć konta. Możesz też sprawdzić stan połączenia w Merchant Center.

Anulowanie prośby o połączenie

W Merchant Center

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę ustawień Merchant Center Settings [icon].
 2. Wybierz Połączone konta.
 3. Kliknij Google Ads.
 4. Odszukaj konto Google Ads.
 5. W kolumnie „Czynności” kliknij Anuluj prośbę.
 6. Kliknij Dalej, gdy zobaczysz komunikat.

Rozłączanie kont

W Merchant Center

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę ustawień Merchant Center Settings [icon].
 2. Wybierz Połączone konta.
 3. Kliknij Google Ads.
 4. Odszukaj konto, a potem kliknij Rozłącz.

W Google Ads

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Administrator Admin Icon.
 2. Kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Od Google” odszukaj „Google Merchant Center”, a potem kliknij Zarządzaj i połącz.
 4. Odszukaj konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Rozłącz.

Sprawdzanie stanu połączenia

Stan połączonych kont możesz sprawdzić na karcie „Google Ads” w sekcji „Połączone konta”. W przypadku połączonych kont możesz zobaczyć te stany:
 • Link do konta musi zostać potwierdzony w Google Ads: prośbę o połączenie kont musisz potwierdzić bezpośrednio w Google Ads. Uzyskaj dostęp do swojego konta Google Ads, aby zatwierdzić prośbę o połączenie, lub poproś o to właściciela konta.
 • Aktywne: Twoje konto Google Ads zostało połączone z tym kontem Merchant Center. Możesz teraz używać tego konta do prowadzenia kampanii w Merchant Center.
 • Nie połączono: konto Google Ads nie jest już połączone z Twoim kontem Merchant Center. Twoje reklamy przestaną się wyświetlać, a tworzenie nowych kampanii w Merchant Center nie będzie możliwe.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8266096455040582750
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525