canonical_link [liên_kết_chuẩn]: Định nghĩa

Gửi thuộc tính canonical_link [đường_liên_kết_chính_tắc] cho những sản phẩm đủ điều kiện phân phát trên các nền tảng của Google và sử dụng thuộc tính này để đảm bảo các sản phẩm được liên kết với đúng URL trong chỉ mục Tìm kiếm của Google. URL trong thuộc tính này không được cấp cho người dùng, nhưng sẽ giúp Google hiểu rõ hơn về sản phẩm.

Chi tiết khác


Thuộc tính canonical_link [liên_kết_chuẩn] hoạt động tương tự như thẻ đánh dấu "URL chuẩn" và cho phép bạn tác động đến những URL mà Google sử dụng cho các sản phẩm của bạn trong chỉ mục tìm kiếm trên web của chúng tôi.

Nếu sử dụng thông số theo dõi hoặc lựa chọn biến thể trong thuộc tính link [đường_liên_kết] hoặc mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], bạn nên sử dụng thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc]. Ví dụ: Giả sử bạn bán ghế đi-văng với nhiều màu sắc và kích thước. Bạn có thể gửi một URL cho mỗi trang đích của biến thể bằng cách sử dụng thuộc tính link [đường_liên_kết]. Sau đó, bạn có thể sử dụng thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc] để chuyển hướng tất cả các biến thể của sản phẩm đến trang đích của sản phẩm cơ sở mà không có thông số biến thể được chọn trước (như kích thước hoặc màu sắc). Các URL được trình thu thập dữ liệu tìm kiếm trên web của Google phát hiện thường liên kết đến một sản phẩm cơ sở duy nhất mà không có bất kỳ thông số nào được chọn trước.

Trường hợp sử dụng

 

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Sử dụng thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc] để cho Google biết rằng bạn muốn dùng URL nào khi so khớp trang đích của sản phẩm với chỉ mục Tìm kiếm. Nếu bạn không chỉ định một liên kết chính tắc, Google sẽ thu thập dữ liệu trang web của bạn và đặt một URL bất kỳ mà Google cho là tiêu biểu nhất làm liên kết chính tắc.

Nếu đã cung cấp một URL chính tắc trong vết đánh dấu trang đích của sản phẩm, bạn không cần phải cung cấp thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc]. Nếu bạn cung cấp giá trị cho cả URL và liên kết chính tắc nhưng hai giá trị đó không khớp với nhau, Google sẽ chọn một liên kết dựa trên các tín hiệu nội bộ.

Bạn cũng có thể đặt thẻ noindex trong html của trang đích nếu muốn ngăn Google thu thập dữ liệu và thêm trang của bạn vào chỉ mục web.Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1 – 2.000 ký tự
Trường lặp lại Không

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản http://www.example.com/writing/google-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:canonical_link>http://www.example.com/writing/google-pens</g:canonical_link>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trên trang Chẩn đoán trong tài khoản Merchant Center của bạn.


 • Đảm bảo liên kết chính tắc của bạn đáp ứng các yêu cầu đối với URL chính tắc. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với URL chính tắc
 • Tốt nhất là bắt đầu bằng https hoặc http và tuân thủ chuẩn RFC 3986. Ví dụ: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Sử dụng tên miền đã xác minh. Đảm bảo sử dụng tên miền bạn đã xác minh (trong quá trình thiết lập tài khoản hoặc thông qua tab Xác minh trang web). Tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu tên miền của bạn
 • Đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu từ các URL chuẩn của bạn. Ví dụ: đảm bảo bạn đã định cấu hình đúng tệp robots.txt. Nếu không, trang đích của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về tệp robots.txt
 • Thay thế bất kỳ ký hiệu hoặc dấu cách nào bằng các thành phần mã hóa theo URL. Ví dụ: Nếu URL của bạn chứa ký tự &, hãy thay thế ký tự này bằng %26.
 • Chỉ gửi một thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc] cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn cung cấp nhiều thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc] cho một mặt hàng thì chỉ một thuộc tính có hiệu lực.


Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. • Sử dụng một URL chuẩn ổn định. Không nên thay đổi URL bạn đã đưa vào trừ khi trang đích của bạn di chuyển. Không sử dụng URL có dấu thời gian hoặc các phần có thể thay đổi mỗi lần bạn gửi dữ liệu sản phẩm. Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL, chúng tôi sẽ cần đánh giá và thu thập dữ liệu trang đích. Quá trình này có thể gây ra tải không cần thiết trên các máy chủ của bạn.
 • Sử dụng một trang đích không bao gồm các thông số trong URL làm đích cho liên kết chuẩn của bạn. Nếu có thông số trong URL, việc thu thập dữ liệu URL sẽ không hiệu quả và Google có thể loại trừ URL mà bạn muốn đưa vào.
 • Không sử dụng các biến thể được chọn trước. Liên kết chính tắc dẫn đến trang đích của bạn không nên chứa các biến thể chọn trước.
 • Không được sử dụng thông số theo dõi trong liên kết chính tắc. Trình thu thập dữ liệu web của Google có thể xóa thông số theo dõi và khiến việc khớp sản phẩm của bạn với chỉ mục tìm kiếm kém chính xác hơn.
 • Không sử dụng thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] cho các liên kết chính tắc của bạn. Trình thu thập dữ liệu web của Google có thể đã không thu thập dữ liệu chuyển hướng và URL của bạn có thể không nằm trong kết quả tìm kiếm.


Ví dụBiến thể

Nếu bạn có nhiều biến thể URL cho cùng một sản phẩm, chẳng hạn một chiếc váy có nhiều màu sắc hoặc kích cỡ, bạn có thể đặt thuộc tính canonical_link [liên_kết_chính_tắc] để điều hướng mọi biến thể của sản phẩm đến một sản phẩm cơ sở không có biến thể được chọn trước như trong các ví dụ dưới đây:
 
Sản phẩm Váy liền
color [màu_sắc] xanh lam
size [kích_thước] nhỏ
link [đường_liên_kết] https://example.com/dress/blue-small
canonical_link [đường_liên_kết_chính_tắc] https://example.com/dress

 

Sản phẩm Váy liền
color [màu_sắc] xanh lục
size [kích_thước] nhỏ
link [đường_liên_kết] https://example.com/dress/green-small
canonical_link [đường_liên_kết_chính_tắc] https://example.com/dress

 

Sản phẩm Váy liền
color [màu_sắc] xanh lam
size [kích_thước] lớn
link [đường_liên_kết] https://example.com/dress/blue-large
canonical_link [đường_liên_kết_chính_tắc] https://example.com/dress

 

Sản phẩm Váy liền
color [màu_sắc] xanh lục
size [kích_thước] lớn
link [đường_liên_kết] https://example.com/dress/green-large
canonical_link [đường_liên_kết_chính_tắc] https://example.com/dress
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố