ดัชนีของ Google Search [canonical_link]

ส่งแอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์แสดงในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรีบน Google และใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับ URL ที่ถูกต้องในดัชนีการค้นหาของ Google โดย URL ในแอตทริบิวต์นี้จะไม่แสดง แต่จะช่วยให้ Google เข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น

แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ทำงานคล้ายกับแท็กมาร์กอัป "Canonical URL" และช่วยให้คุณกำหนด URL ที่ Google จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในดัชนีค้นหาเว็บได้

หากใช้พารามิเตอร์การติดตามหรือการเลือกรายละเอียดปลีกย่อยในแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายโซฟาที่มีสีและขนาดแตกต่างกัน คุณส่ง URL จำนวน 1 รายการสำหรับหน้า Landing Page ของรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการได้โดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์ [link] จากนั้นคุณอาจใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search เพื่อนำรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังหน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ไม่มีพารามิเตอร์รายละเอียดปลีกย่อยที่เลือกไว้ล่วงหน้า (เช่น ขนาดหรือสี) ทั้งนี้ URL ที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลการค้นหาเว็บของ Google พบมักจะลิงก์กับผลิตภัณฑ์พื้นฐานรายการเดียวโดยไม่มีพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ล่วงหน้า
 

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] เพื่อระบุ URL ที่คุณต้องการให้ Google ใช้เมื่อจับคู่หน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์กับดัชนีการค้นหา หากไม่ได้ระบุลิงก์ Canonical ทาง Google จะรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณและตั้งค่า URL ใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดเป็นลิงก์ดังกล่าว

หากระบุ URL ดัชนีของ Google Search ในมาร์กอัปหน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องระบุแอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] อีก หากคุณระบุค่าทั้งคู่และค่าเหล่านั้นไม่ตรงกัน Google จะเลือกลิงก์ตามสัญญาณภายใน

นอกจากนี้ คุณยังตั้งค่าแท็ก noindex ใน HTML ของหน้า Landing Page ได้หากต้องการป้องกันไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลและเพิ่มหน้าเว็บของคุณในดัชนีเว็บ

ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 1 – 2,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) http://www.example.com/writing/google-pens
XML (ฟีด) <g:canonical_link>http://www.example.com/writing/google-pens</g:canonical_link>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ตรวจสอบว่าค่าแอตทริบิวต์เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ Canonical URL ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับ URL ดัชนีของ Google Search
 • ขึ้นต้นด้วย https หรือ http และสอดคล้องกับ RFC 3986 เช่น https://www.example.com/writing/fiji-pens
 • ใช้ชื่อโดเมนที่ได้รับการยืนยัน ตรวจสอบว่าใช้ชื่อโดเมนที่คุณยืนยันแล้ว (ในขั้นตอนการสร้างบัญชีหรือผ่านแท็บการยืนยันเว็บไซต์) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันและอ้างสิทธิ์ในชื่อโดเมน
 • ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูล Canonical URL ได้ เช่น ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าไฟล์ robots.txt อย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นหน้า Landing Page ของคุณจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ robots.txt
 • แทนที่สัญลักษณ์หรือการเว้นวรรคด้วยเอนทิตีที่เข้ารหัส URL เช่น หาก URL มีเครื่องหมาย & ให้แทนที่เครื่องหมายดังกล่าวด้วย %26
 • ส่งแอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search เพียง 1 รายการสำหรับผลิตภัณฑ์ หากระบุแอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search หลายรายการสำหรับสินค้าเดียวกัน ระบบจะเลือกใช้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้ URL ดัชนีของ Google Search แบบคงที่ คุณควรคง URL เดิมที่ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนหน้า Landing Page อย่าใช้ URL ที่มีการประทับเวลาหรือมีส่วนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่คุณส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยน URL ระบบจะต้องรวบรวมข้อมูลและประเมินหน้า Landing Page กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดการโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์
 • ใช้หน้า Landing Page ที่ไม่มีพารามิเตอร์ใน URL ของหน้าเป็นปลายทางสำหรับลิงก์นี้ หากมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้ Google อาจรวบรวม URL ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและอาจยกเว้น URL ที่คุณต้องการรวม
 • อย่าใช้ตัวแปรที่เลือกไว้ล่วงหน้า ลิงก์ดัชนีของ Google Search ไปยังหน้า Landing Page ไม่ควรมีตัวแปรที่เลือกไว้ล่วงหน้า
 • อย่าใช้พารามิเตอร์การติดตามในลิงก์ดัชนีของ Google Search โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google อาจนำพารามิเตอร์การติดตามออกและทำให้การจับคู่ผลิตภัณฑ์กับดัชนีการค้นหามีความแม่นยำน้อยลง
 • อย่าใช้แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณาสำหรับลิงก์ดัชนีของ Google Search โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google อาจไม่รวบรวมการเปลี่ยนเส้นทางโฆษณาและ URL ของคุณอาจไม่ปรากฏในผลการค้นหา

ตัวอย่าง

ตัวแปรต่าง

หากคุณมีตัวแปร URL หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน เช่น เดรสที่มีหลายสีหรือหลายขนาด คุณอาจตั้งค่าแอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] เพื่อนำตัวแปรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นั้นไปยังผลิตภัณฑ์พื้นฐานรายการเดียวที่ไม่มีตัวแปรที่เลือกไว้ล่วงหน้า ดังตัวอย่างด้านล่าง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเดรสสีน้ำเงินขนาดเล็ก
แอตทริบิวต์ ค่า
สี [color] น้ำเงิน
ขนาด [size] S
ลิงก์ [link] https://example.com/dress/blue-small
ดัชนีของ Google Search [canonical_link] https://example.com/dress
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเดรสสีเขียวขนาดใหญ่
แอตทริบิวต์ ค่า
สี [color] เขียว
ขนาด [size] L
ลิงก์ [link] https://example.com/dress/green-large
ดัชนีของ Google Search [canonical_link] https://example.com/dress
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false