Index Vyhľadávania Google [canonical_link]

Atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link] zadávajte pre výrobky, ktoré sú vhodné na zobrazovanie v bezplatných záznamoch o výrobku na Googli. Pomocou neho sa výrobky spoja so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Googlu. Webová adresa v tomto atribúte sa nezobrazí, ale Google bude mať vďaka nej lepšie informácie o výrobku.

Atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link] funguje podobne ako značka kanonickej webovej adresy a umožňuje vám ovplyvniť, ktoré webové adresy Google použije pre vaše výrobky v našom indexe vyhľadávania na webe.

Ak vo svojich atribútoch odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] používate parametre sledovania alebo výberu variantov, odporúčame vám použíť atribút indexu Vyhľadávania Google.

Povedzme, že predávate pohovky v rôznych farbách a veľkostiach. Pomocou atribútu odkaz [link] môžete odoslať jednu webovú adresu pre vstupnú stránku každého variantu. Potom môžete použiť atribút index Vyhľadávania Google na nasmerovanie všetkých variantov výrobku na vstupnú stránku základného výrobku, ktorý nemá žiadne vopred vybrané parametre variantu (napríklad veľkosť alebo farbu). Webové adresy nájdené pomocou webového prehľadávača Googlu sú zvyčajne prepojené s jedným základným výrobkom bez rôznych vopred vybraných parametrov.
 

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Pomocou atribútu index Vyhľadávania Google [canonical_link] môžete určiť webovú adresu, ktorú by mal Google používať pri priraďovaní vstupných stránok výrobkov v indexe Vyhľadávania. Ak kanonický odkaz neuvediete, Google prehľadá vašu stránku a ako kanonický odkaz nastaví tú webovú adresu, ktorú pokladá za najreprezentatívnejšiu.

Ak webovú adresu indexu Vyhľadávania Google uvediete v rámci značky vstupnej stránky výrobku, atribút index Vyhľadávania Google[canonical_link] uvádzať nemusíte. Ak uvediete obe hodnoty, ktoré sa nezhodujú, Google vyberie odkaz na základe interných signálov.

Ak chcete zabrániť prehľadávaniu svojej stránky a jej pridaniu do webového indexu, môžete tiež nastaviť značku noindex v kóde HTML svojej vstupnej stránky.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad
Text (TSV) http://www.example.com/pisanie/pera-google
XML (informačné kanály) <g:canonical_link>http://www.example.com/pisanie/pera-google</g:canonical_link>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Skontrolujte, či hodnota atribútu spĺňa požiadavky na kanonické webové adresy. Ďalšie informácie o požiadavkách na webové adresy indexu Vyhľadávania Google
 • Začnite reťazcom https alebo http a dodržte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/pisanie/pera-fiji.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si viac o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že kanonickú webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Inak sa vaša vstupná stránka nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Ďalšie informácie o súboroch robots.txt
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak &, nahraďte ho znakmi %26.
 • Pre výrobok uveďte iba jeden atribút indexu Vyhľadávania Google. Ak k rovnakému výrobku uvediete viaceré atribúty indexu Vyhľadávania Google, použije sa iba jeden.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite stabilnú webovú adresu indexu Vyhľadávania Google. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ nepresuniete svoju vstupnú stránku. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch.
 • Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Ako cieľ pre tento odkaz používajte takú vstupnú stránku, ktorá vo svojej webovej adrese neobsahuje parametre. Ak sú parametre nastavené, Google môže webovú adresu prehľadávať neefektívne a webovú adresu, ktorú chcete používať, môže vylúčiť.
 • Nepoužívajte vopred vybrané varianty. Odkaz na index Vyhľadávania Google na vašu vstupnú stránku by nemal mať žiadne vopred vybrané varianty.
 • V odkazoch na index Vyhľadávania Google nepoužívajte parametre sledovania. Parametre sledovania môžu byť odstránené indexovým prehľadávačom Googlu, čo spôsobí, že porovnávanie vašich výrobkov s indexom Vyhľadávania bude menej presné.
 • Pre odkazy na index Vyhľadávania Google nepoužívajte atribút presmerovanie zo služby Ads. Indexový prehľadávač Googlu nemusí presmerovania prehľadávať a vaša webová adresa sa nemusí zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.

Príklady

Varianty

Ak máte viacero variantov webových adries rovnakého výrobku, napríklad šaty vo viacerých farbách či veľkostiach, atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link] môžete nastaviť tak, aby nasmeroval všetky varianty výrobku na jeden základný výrobok, ktorý nemá žiadne vopred vybrané varianty, ako to vidno v príkladoch nižšie:
Údaje o výrobkoch pre malé modré šaty
Atribút Hodnota
Farba [color] Modrá
Veľkosť [size] S
Odkaz [link] https://www.example.com/saty/modre-S
Index Vyhľadávania Google [canonical_link] https://example.com/saty
Údaje o výrobkoch pre veľké zelené šaty
Atribút Hodnota
Farba [color] Zelená
Veľkosť [size] L
Odkaz [link] https://www.example.com/saty/zelene-L
Index Vyhľadávania Google [canonical_link] https://example.com/saty
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false