canonical_link [kanonický_odkaz]: definícia

Atribút canonical_link [kanonický_odkaz] zadávajte pre výrobky, ktoré sú vhodné na zobrazovanie v bezplatných záznamoch o výrobku na Googli. Pomocou neho sa výrobky spoja so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Googlu. Webová adresa v tomto atribúte sa používateľom nezobrazí, ale Google bude mať vďaka nej lepšie informácie o výrobku.

Ďalšie podrobnosti


Atribút canonical_link [kanonický_odkaz] funguje podobne ako značka kanonickej webovej adresy a umožňuje vám ovplyvniť, ktoré webové adresy Google použije pre vaše výrobky v našom indexe vyhľadávania na webe.

Ak vo svojich atribútoch link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] používate parametre výberu sledovania alebo variantov, odporúčame vám použiť atribút canonical_link [kanonický_odkaz]. Povedzme, že predávate pohovky v rôznych farbách a veľkostiach. Pomocou atribútu link [odkaz] môžete odoslať jednu webovú adresu pre vstupnú stránku každého variantu. Potom môžete použiť atribút canonical_link [kanonický_odkaz] na nasmerovanie všetkých variantov výrobku na vstupnú stránku základného výrobku, ktorý nemá žiadne vopred vybrané parametre (napríklad veľkosť alebo farbu). Webové adresy nájdené pomocou webového prehľadávača Googlu sú zvyčajne prepojené s jedným základným výrobkom bez rôznych vopred vybraných parametrov.

Kedy ich použiť

 

Nepovinné pre každý výrobok

Pomocou atribútu canonical_link [kanonický_odkaz] môžete určiť, ktorú webovú adresu by ste chceli používať pri porovnávaní vstupných stránok svojich výrobkov s indexom Vyhľadávania. Ak atribút kanonického odkazu neuvediete, Google prehľadá vašu stránku a ako kanonický odkaz nastaví tú webovú adresu, ktorú pokladá za najreprezentatívnejšiu.

Ak kanonickú webovú adresu uvediete v rámci značky vstupnej stránky výrobku, atribút canonical_link [kanonický_odkaz] uvádzať nemusíte. Ak uvediete obe hodnoty, ktoré sa nezhodujú, Google vyberie odkaz na základe interných signálov.

Ak chcete zabrániť prehľadávaniu svojej stránky a jej pridaniu do webového indexu, môžete tiež nastaviť značku noindex v kóde HTML svojej vstupnej stránky.Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie

 

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály http://www.example.com/pisanie/pera-google
Informačné kanály XML <g:canonical_link>http://www.example.com/pisanie/pera-google</g:canonical_link>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.


 • Uistite sa, že váš kanonický odkaz spĺňa požiadavky na kanonické webové adresy. Prečítajte si viac o požiadavkách na kanonické webové adresy.
 • Začnite podľa možnosti reťazcom https alebo http a dodržte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/pisanie/pera-fiji.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu). Prečítajte si viac o tom, ako overiť a nárokovať si názov domény.
 • Uistite sa, že kanonickú webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Inak sa vaša vstupná stránka nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Prečítajte si viac o súboroch robots.txt.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“.
 • Pre výrobok uveďte iba jeden atribút canonical_link [kanonický_odkaz]. Ak k rovnakej položke uvediete viaceré atribúty canonical_link [kanonický_odkaz], použije sa iba jeden.


Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. • Použite stabilnú kanonickú webovú adresu. Uvedená webová adresa by sa nemala meniť, pokiaľ nepresuniete svoju vstupnú stránku. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch. Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Ako cieľ pre kanonický odkaz používajte takú vstupnú stránku, ktorá vo svojej webovej adrese neobsahuje parametre. Ak sú parametre nastavené, Google môže webovú adresu prehľadávať neefektívne a webovú adresu, ktorú chcete používať, môže vylúčiť.
 • Nepoužívajte vopred vybraté varianty. Kanonický odkaz na vstupnú stránku by nemal mať žiadne vopred vybraté varianty.
 • Nepoužívajte parametre sledovania v kanonických odkazoch. Parametre sledovania môžu byť odstránené indexovým prehľadávačom Googlu, čo spôsobí, že porovnávanie vašich výrobkov s indexom Vyhľadávania bude menej presné.
 • Pre svoje kanonické odkazy nepoužívajte atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]. Webový prehľadávač Googlu nemusí presmerovania prehľadávať a vaša webová adresa sa nemusí zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.


PríkladyVarianty

Ak máte viacero variantov webových adries rovnakého výrobku, napríklad šaty vo viacerých farbách či veľkostiach, atribút canonical_link [kanonický_odkaz] môžete nastaviť tak, aby nasmeroval všetky varianty výrobku na jeden základný výrobok, ktorý nemá žiadne vopred vybraté varianty, ako to vidno v príkladoch nižšie:
 
Výrobok Šaty
color [farba] modrá
size [veľkosť] S
link [odkaz] https://www.example.com/saty/modre-S
canonical_link [kanonický_odkaz] https://example.com/saty

 

Výrobok Šaty
color [farba] zelená
size [veľkosť] S
link [odkaz] https://www.example.com/saty/zelene-S
canonical_link [kanonický_odkaz] https://example.com/saty

 

Výrobok Šaty
color [farba] modrá
size [veľkosť] L
link [odkaz] https://www.example.com/saty/modre-L
canonical_link [kanonický_odkaz] https://example.com/saty

 

Výrobok Šaty
color [farba] zelená
size [veľkosť] L
link [odkaz] https://www.example.com/saty/zelene-L
canonical_link [kanonický_odkaz] https://example.com/saty
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory