Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Atribút odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] zadávajte pre výrobky, ktoré sú vhodné na zobrazovanie v bezplatných záznamoch o výrobkoch na Googli. Pomocou neho sa výrobky spoja so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Googlu. Webová adresa v tomto atribúte sa nezobrazí, ale Google bude mať vďaka nej lepšie informácie o výrobku.

Atribút odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] funguje podobne ako značky kanonickej webovej adresy a umožňuje vám ovplyvniť, ktoré webové adresy Google použije pre vaše výrobky v našom indexe internetového vyhľadávania.

Ak vo svojich atribútoch odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] používate parametre sledovania alebo výberu variantov, odporúčame vám použiť atribút odkaz na index Vyhľadávania Google.

V tomto článku

Kedy ho použiť 

 OptionalNepovinné pre každý výrobok

Pomocou atribútu odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] môžete zadať webovú adresu, ktorú by mal Google používať pri priraďovaní vstupných stránok výrobkov k indexu Vyhľadávania. Ak kanonický odkaz neuvediete, Google prehľadá vašu stránku a ako kanonický odkaz nastaví tú webovú adresu, ktorú pokladá za najreprezentatívnejšiu.

Ak webovú adresu indexu Vyhľadávania Google uvediete v rámci značky vstupnej stránky výrobku, atribút odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] uvádzať nemusíte. Ak uvediete obe hodnoty, ktoré sa nezhodujú, Google vyberie odkaz na základe interných signálov.

Ak chcete zabrániť prehľadávaniu svojej stránky a jej pridaniu do webového indexu, môžete tiež nastaviť značku noindex v kóde HTML svojej vstupnej stránky.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odoslať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad
Text (TSV) http://www.example.com/pisanie/pera-google
XML (informačné kanály) <g:canonical_link>http://www.example.com/pisanie/pera-google</g:canonical_link>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

 • Skontrolujte, či hodnota atribútu spĺňa požiadavky na kanonické webové adresy. Ďalšie informácie o požiadavkách na webové adresy indexu Vyhľadávania Google
 • Začnite reťazcom https alebo http a dodržte normu RFC 3986. Príklad: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Používajte svoj overený názov domény. Používajte názov domény, ktorý ste overili (počas nastavenia účtu alebo pomocou karty Overenie webu).
 • Uistite sa, že kanonickú webovú adresu bude Google môcť prehľadávať. Napríklad skontrolujte, či je súbor robots.txt správne nakonfigurovaný. Inak sa vaša vstupná stránka nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Ďalšie informácie o súboroch robots.txt
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy. Ak napríklad webová adresa obsahuje znak „&“, nahraďte ho znakmi „%26“.
 • K výrobku uveďte iba jeden atribút odkaz na index Vyhľadávania Google. Ak k rovnakému výrobku uvediete viaceré tieto atribúty, použije sa iba jeden.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite stabilný odkaz na index Vyhľadávania Google. Tento odkaz (alebo webová adresa) by sa nemal meniť, pokiaľ svoju vstupnú stránku nepresuniete. Nepoužívajte napríklad webové adresy s časovými pečiatkami alebo časťami, ktoré by sa mohli meniť zakaždým, keď odošlete nové údaje o výrobkoch.
 • Vždy, keď zmeníte webovú adresu, sa vstupná stránka musí prehľadať a vyhodnotiť. Môže to spôsobiť zbytočné zaťaženie vašich serverov.
 • Ako cieľ pre tento odkaz používajte takú vstupnú stránku, ktorá vo svojej webovej adrese neobsahuje parametre. Ak sú parametre nastavené, Google môže webovú adresu prehľadávať neefektívne a webovú adresu, ktorú chcete používať, môže vylúčiť.
 • Nepoužívajte vopred vybrané varianty. Odkaz na index Vyhľadávania Google na vašu vstupnú stránku by nemal mať žiadne vopred vybrané varianty.
 • V odkazoch na index Vyhľadávania Google nepoužívajte parametre sledovania. Parametre sledovania môžu byť odstránené indexovým prehľadávačom Googlu, čo spôsobí, že porovnávanie vašich výrobkov s indexom Vyhľadávania bude menej presné.
 • Pre odkazy na index Vyhľadávania Google nepoužívajte atribút presmerovanie zo služby Ads. Indexový prehľadávač Googlu možno presmerovania neprehľadá a vaša webová adresa sa tak vo výsledkoch vyhľadávania nemusí zobraziť.

Príklady

Varianty

Ak máte viacero variantov webových adries rovnakého výrobku, napríklad šaty vo viacerých farbách či veľkostiach, atribút odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] môžete nastaviť tak, aby nasmeroval všetky varianty výrobku na jeden základný výrobok, ktorý nemá žiadne vopred vybrané varianty, ako to vidno v príkladoch nižšie:
Údaje o výrobkoch pre malé modré šaty
Atribút Hodnota
Farba [color] Modrá
Veľkosť [size] S
Odkaz [link] https://www.example.com/saty/modre-S
Odkaz na index Vyhľadávania Google
[canonical_link]
https://example.com/saty
Údaje o výrobkoch pre veľké zelené šaty
Atribút Hodnota
Farba [color] Zelená
Veľkosť [size] L
Odkaz [link] https://www.example.com/saty/zelene-L
Odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link] https://example.com/saty

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka