Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Vị trí được phép xuất hiện [included_destination]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.
Sử dụng thuộc tính vị trí được phép xuất hiện [included_destination] (cùng với thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]) để kiểm soát vị trí sản phẩm xuất hiện

Nội dung trong bài viết này:

Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn muốn thêm sản phẩm để sản phẩm xuất hiện ở một số vị trí (ngoài những vị trí mà bạn đã chỉ định trong chế độ cài đặt nguồn cấp dữ liệu), hãy sử dụng thuộc tính vị trí được phép xuất hiện [included_destination].

Đây là những giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính này:

  • Quảng cáo Mua sắm [Shopping_ads]: Cho phép sản phẩm của bạn xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm. Tìm hiểu về quảng cáo Mua sắm
  • Quảng cáo Hiển thị [Display_ads]: Cho phép sản phẩm của bạn xuất hiện trong quảng cáo tái tiếp thị linh động.
  • Quảng cáo kho hàng tại địa phương [Local_inventory_ads]: Cho phép sản phẩm của bạn xuất hiện trong những quảng cáo dành cho người mua sắm ở gần cửa hàng của bạn.
  • Trang thông tin miễn phí [Free_listings]: Cho phép sản phẩm của bạn xuất hiện trong trang thông tin miễn phí trên Google.
  • Trang thông tin miễn phí tại địa phương [Free_local_listings]: Cho phép sản phẩm tại cửa hàng địa phương xuất hiện trong trang thông tin miễn phí về sản phẩm tại địa phương trên Google.
  • Bán lẻ trên đám mây [cloud_retail]: Cho phép thông tin sản phẩm chuyển sang dự án bán lẻ trên đám mây nếu bạn có đường liên kết đang hoạt động.
  • Bán lẻ trên đám mây tại địa phương [local_cloud_retail]: Cho phép thông tin sản phẩm chuyển sang dự án bán lẻ trên đám mây nếu bạn có đường liên kết đang hoạt động.
    • Bạn cũng có thể liên kết các vị trí xuất hiện của bán lẻ trên đám mây [cloud_retail] và bán lẻ trên đám mây tại địa phương [local_cloud_retail] qua Cloud Retail API. Những giá trị được hỗ trợ này hiện chưa áp dụng cho Merchant Center Next và Content API.
Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật tên cho một số vị trí xuất hiện của sản phẩm. Trước đây, có thể bạn đã gửi các giá trị sau làm vị trí xuất hiện cho sản phẩm của mình: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Những giá trị này vẫn được chấp nhận, tuy nhiên bạn nên cập nhật sản phẩm của bạn để thêm các giá trị mới cho những vị trí xuất hiện sau đây: Free_listings, Free_local_listings.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Các giá trị được hỗ trợ Shopping_ads, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings, Cloud_retail, Local_cloud_retail
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Display_ads
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>

Các trường lặp lại

Nếu bạn muốn cung cấp nhiều vị trí xuất hiện, thì đối với mỗi vị trí, hãy gửi thuộc tính này một lần. Ví dụ:

Bằng văn bản thuần túy

Dữ liệu sản phẩm của giường chỉnh hình dành cho chó
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Display_ads
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Shopping_ads

Bạn cũng có thể phân cách từng vị trí xuất hiện bằng dấu phẩy ( , ):

Thuộc tính Giá trị
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Display_ads,Shopping_ads

Trong XML

<g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping_ads</g:included_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] và vị trí được phép xuất hiện [included_destination], thì giá trị của thuộc tính vị trí không được phép xuất hiện sẽ luôn được ưu tiên so với giá trị của thuộc tính vị trí được phép xuất hiện.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính