included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện]: Định nghĩa

Hãy sử dụng thuộc tính included_destination [bao_gồm_điểm_đến] (bên cạnh thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]) để kiểm soát các vị trí sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn muốn cho phép sản phẩm tham gia chương trình tại một số địa điểm nhất định, hãy sử dụng thuộc tính included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện].

Giá trị được hỗ trợ:

Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật tên cho một số vị trí xuất hiện của sản phẩm. Trước đây, có thể bạn đã gửi các giá trị sau làm vị trí xuất hiện cho sản phẩm của mình: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Những giá trị này sẽ vẫn được chấp nhận, nhưng bạn nên cập nhật các sản phẩm để bao gồm các giá trị mới cho các vị trí xuất hiện sau: Buy on Google listings, Free listings, Free local listings.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Giá trị được hỗ trợ Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listings, Free local listings
Trường lặp lại
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Display ads

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên thực hiện). Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện] Display ads
included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện] Shopping ads
included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện] Buy on Google listings

Bạn cũng có thể phân tách các vị trí xuất hiện bằng dấu phẩy ( , ):

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

Để gửi nhiều điểm đến nhằm đưa vào nguồn cấp dữ liệu XML, hãy thêm một thuộc tính riêng cho từng điểm đến:

<g:included_destination>Display ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]included_destination [bao_gồm_điểm_đến], thì giá trị của excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] sẽ luôn được ưu tiên sử dụng so với giá trị của included_destination [bao_gồm_điểm_đến].
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false