ปลายทางที่รวม [included_destination]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ปลายทางที่รวม [included_destination] (รวมทั้งแอตทริบิวต์ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination]) เพื่อควบคุมสถานที่ต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์จะปรากฏ

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากต้องการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในสถานที่บางแห่ง ให้ใช้แอตทริบิวต์ปลายทางที่รวม [included_destination]

ค่าที่รองรับมีดังนี้

หมายเหตุ: เราได้อัปเดตชื่อปลายทางบางรายการของผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้านี้คุณอาจส่งค่า Shopping Actions, Surfaces across Google และLocal surfaces across Google  เป็นปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบยังยอมรับค่าเหล่านี้อยู่ แต่เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มค่าใหม่สำหรับปลายทางBuy on Google listings, Free listings และ Free local listings

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ค่าที่รองรับ

Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listings, Free local listings]

ช่องที่ซ้ำ ใช่
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

Display ads

ฟีด XML <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

ช่องที่ซ้ำ

ข้อความ

หากต้องการส่งปลายทางหลายรายการที่ต้องการรวมไว้ ให้ส่งแอตทริบิวต์หลายครั้ง โดยส่ง 1 ครั้งต่อ 1 ปลายทาง (แนะนำ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ ที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ
ชื่อ [title] ที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ ไซส์ XXL
ปลายทางที่รวม [included_destination] Display ads
ปลายทางที่รวม [included_destination] Shopping ads
ปลายทางที่รวม [included_destination] Buy on Google listings

นอกจากนี้ คุณยังคั่นแต่ละปลายทางได้ด้วยคอมมา ( , ) ดังนี้

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

หากต้องการส่งปลายทางหลายรายการที่จะรวมไว้ในฟีด XML ให้ระบุแอตทริบิวต์แยกต่างหากสำหรับปลายทางที่รวมแต่ละรายการ ดังนี้

<g:included_destination>Display ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

  • หากคุณส่งข้อมูลที่ขัดแย้งกันในแอตทริบิวต์ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] และปลายทางที่รวม [included_destination] ระบบจะให้ความสำคัญกับค่าของปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] มากกว่าปลายทางที่รวม [included_destination] เสมอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว