ปลายทางที่รวม [included_destination]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ปลายทางที่รวม [included_destination] (รวมทั้งแอตทริบิวต์ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination]) เพื่อควบคุมสถานที่ต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์จะปรากฏ

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากต้องการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในโฆษณาบางประเภท ให้ใช้แอตทริบิวต์ปลายทางที่รวม [included_destination]

ค่าที่รองรับมีดังต่อไปนี้

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ค่าที่รองรับ

โฆษณา Shopping [Shopping ads], Shopping Actions [Shopping Actions], โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads], โฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ [Local inventory ads], แพลตฟอร์มของ Google [Surfaces across Google], แพลตฟอร์มในพื้นที่ของ Google [Local Surfaces across Google]

ช่องที่ซ้ำ ใช่
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads]

ฟีด XML <g:included_destination>โฆษณาแบบดิสเพลย์</g:included_destination>

ช่องที่ซ้ำ

ข้อความ

หากต้องการส่งปลายทางหลายรายการที่ต้องการรวมไว้ ให้ส่งแอตทริบิวต์หลายครั้ง โดยส่ง 1 ครั้งต่อ 1 ปลายทาง (แนะนำ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ ที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ
ชื่อ [title] ที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ ไซส์ XXL
ปลายทางที่รวม [included_destination] โฆษณาแบบดิสเพลย์
ปลายทางที่รวม [included_destination] โฆษณา Shopping
ปลายทางที่รวม [included_destination] Shopping Actions [Shopping Actions]

นอกจากนี้คุณยังคั่นแต่ละปลายทางได้ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ดังนี้

โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads], โฆษณา Shopping [Shopping ads], Shopping Actions [Shopping Actions]

XML

หากต้องการส่งปลายทางหลายรายการที่จะรวมไว้ในฟีด XML ให้ระบุแอตทริบิวต์แยกต่างหากสำหรับปลายทางที่รวมแต่ละรายการ ดังนี้

<g:included_destination>โฆษณาแบบดิสเพลย์</g:included_destination>
<g:included_destination>โฆษณา Shopping</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

  • หากคุณส่งข้อมูลที่ขัดแย้งกันในแอตทริบิวต์ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] และปลายทางที่รวม [included_destination] ระบบจะให้ความสำคัญกับค่าของปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] มากกว่าปลายทางที่รวม [included_destination] เสมอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว