included_destination [povolený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu included_destination [povolený_cieľ] môžete regulovať, v akých typoch reklám sa budú vaše výrobky zobrazovať. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitá značka výrobkov zobrazovala v kampani v Obsahovej sieti s dynamickými remarketingovými reklamami, ale nie v kampani v Nákupoch. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete, aby sa váš výrobok zobrazoval len v určitých typoch reklám, použite atribút included_destination [povolený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty

Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch], Shopping ActionsDisplay Ads [Obsahové reklamy], Surfaces across Google [Platformy Googlu]

opakované pole áno
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Display Ads [Obsahové reklamy]

Informačné kanály XML <g:included_destination>Obsahové reklamy</g:included_destination>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?