povolený cieľ [included_destination]

Pomocou atribútu povolený cieľ [included_destination] (spolu s atribútom vylúčený cieľ [excluded_destination]) môžete nastaviť, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete svoj výrobok pridať na účasť v určitých oblastiach (okrem tých, ktoré ste zadali v nastaveniach informačného kanála), použite atribút povolený cieľ [included_destination].

Toto sú podporované hodnoty tohto atribútu:

Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: shopping_actions, surfaces_across_Google, local_surfaces_across_Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Display_ads
Informačné kanály XML <g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>

Opakované polia

Ak chcete zahrnúť viacero cieľov, pre každý cieľ zadajte atribút raz. Príklad:

Obyčajný text

Údaje o výrobkoch pre ortopedický pelech pre psov
Atribút Hodnota
názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
povolený cieľ [included_destination] Display_ads
povolený cieľ [included_destination] Shopping_ads
povolený cieľ [included_destination] Buy_on_Google_listings

 

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Atribút Hodnota
povolený cieľ [included_destination] Display_ads,Shopping_ads,Buy_on_Google_listings

V súbore XML

<g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy_on_Google_listings</g:included_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty vylúčený cieľ [excluded_destination] a povolený cieľ [included_destination] odošlete protichodné informácie, hodnota vylúčený cieľ bude mať vždy prednosť pred hodnotou povolený cieľ.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false