Povolený cieľ [included_destination]

Pomocou atribútu povolený cieľ [included_destination] (spolu s atribútom vylúčený cieľ [excluded_destination]) môžete nastaviť, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

V tomto článku

Kedy ho použiť 

Optional Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete svoj výrobok pridať na účasť v určitých oblastiach (okrem tých, ktoré ste zadali v nastaveniach informačného kanála), použite atribút povolený cieľ [included_destination].

Toto sú podporované hodnoty tohto atribútu:

  • Nákupné reklamy [Shopping_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v nákupných reklamách (ang. Shopping ads). Ďalšie informácie o nákupných reklamách
  • Záznamy v službe Kúpiť na Googli [Buy_on_google_listings]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v záznamoch v službe Kúpiť na Googli.
  • Obsahové reklamy [Display_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v dynamických remarketingových reklamách.
  • Reklamy na miestny inventár [Local_inventory_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v reklamách kupujúcim v okolí vášho obchodu.
  • Bezplatné záznamy [Free_listings]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v bezplatných záznamoch na Googli.
  • Bezplatné miestne záznamy [Free_local_listings]: povolíte zobrazovanie svojich miestnych výrobkov v bezplatných miestnych záznamoch o výrobkoch na Googli.
Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: shopping_actions, surfaces_across_Google, local_surfaces_across_Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Podporované hodnoty Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Display_ads
Informačné kanály XML <g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>

Opakované polia

Ak chcete zahrnúť viacero cieľov, pre každý cieľ zadajte atribút raz. Príklad:

Obyčajný text

Údaje o výrobkoch pre ortopedický pelech pre psov
Atribút Hodnota
názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
povolený cieľ [included_destination] Display_ads
povolený cieľ [included_destination] Shopping_ads
povolený cieľ [included_destination] Buy_on_Google_listings

 

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Atribút Hodnota
povolený cieľ [included_destination] Display_ads,Shopping_ads,Buy_on_Google_listings

V súbore XML

<g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy_on_Google_listings</g:included_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Ak pre atribúty vylúčený cieľ [excluded_destination] a povolený cieľ [included_destination] odošlete protichodné informácie, hodnota vylúčený cieľ bude mať vždy prednosť pred hodnotou povolený cieľ.
 
 
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false
false