Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Povolený cieľ [included_destination]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next
Pomocou atribútu povolený cieľ [included_destination] (spolu s atribútom vylúčený cieľ [excluded_destination]) môžete nastaviť, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

V tomto článku

Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete svoj výrobok pridať na účasť v určitých oblastiach (okrem tých, ktoré ste zadali v nastaveniach feedu), použite atribút povolený cieľ [included_destination].

Toto sú podporované hodnoty tohto atribútu:

  • Nákupné reklamy [Shopping_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v nákupných reklamách (angl. Shopping ads). Ďalšie informácie o nákupných reklamách
  • Obsahové reklamy [Display_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v dynamických remarketingových reklamách.
  • Reklamy na miestny inventár [Local_inventory_ads]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v reklamách kupujúcim v okolí vášho obchodu.
  • Bezplatné záznamy [Free_listings]: povolíte zobrazovanie svojich výrobkov v bezplatných záznamoch na Googli.
  • Bezplatné miestne záznamy [Free_local_listings]: povolíte zobrazovanie svojich miestnych výrobkov v bezplatných miestnych záznamoch o výrobkoch na Googli.
  • Cloud Retail [cloud_retail]: zabráni toku informácií o výrobku do projektu programu Cloud Retail, ak máte aktívne prepojenie.
  • Miestny Cloud Retail [local_cloud_retail]: zabráni toku informácií o výrobku do projektu programu Cloud Retail, ak máte aktívne prepojenie.
    • Ciele Cloud Retail [cloud_retail] a miestny Cloud Retail [local_cloud_retail] sú k dispozícii aj prostredníctvom rozhrania Cloud Retail API. Tieto podporované hodnoty ešte nie sú k dispozícii pre Merchant Center Next ani pre Content API.
Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: shopping_actions, surfaces_across_Google, local_surfaces_across_Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Free_listings, Free_local_listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Podporované hodnoty Shopping_ads, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings, Cloud_retail, Local_cloud_retail
Opakované pole Áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové feedy Display_ads
Feedy XML <g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>

Opakované polia

Ak chcete zahrnúť viacero cieľov, pre každý cieľ zadajte atribút raz. Príklad:

Obyčajný text

Údaje o výrobkoch pre ortopedický pelech pre psov
Atribút Hodnota
názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
povolený cieľ [included_destination] Display_ads
povolený cieľ [included_destination] Shopping_ads

Každý cieľ môžete oddeliť aj čiarkou (,):

Atribút Hodnota
Povolený cieľ [included_destination] Display_ads,Shopping_ads

V súbore XML

<g:included_destination>Display_ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping_ads</g:included_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Ak pre atribúty vylúčený cieľ [excluded_destination] a povolený cieľ [included_destination] odošlete protichodné informácie, hodnota vylúčený cieľ bude mať vždy prednosť pred hodnotou povolený cieľ.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka