included_destination [povolený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu included_destination [povolený_cieľ] (spolu s atribútom excluded_destination [vylúčený_cieľ]) môžete regulovať, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zabrániť tomu, aby bol váš výrobok súčasťou určitých typov reklám, použite atribút included_destination [povolený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty

Shopping ads [nákupné reklamy], Shopping Actions [Shopping Actions], Display ads [obsahové reklamy], Local inventory ads [reklamy na miestny inventár], Surfaces across Google [platformy na Googli], Local surfaces across Google [miestne platformy na Googli]

Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Obsahové reklamy

Informačné kanály XML <g:included_destination>Obsahové reklamy</g:included_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete uviesť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
included_destination [povolený_cieľ] Obsahové reklamy
included_destination [povolený_cieľ] Nákupné reklamy
included_destination [povolený_cieľ] Shopping Actions

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display Ads [obsahové reklamy],Shopping Ads [nákupné reklamy],Shopping Actions[Shopping Actions]

XML

Ak chcete uviesť viacero cieľov pre informačný kanál XML, uveďte pre každý povolený cieľ samostatný atribút.

<g:included_destination>Obsahové reklamy</g:included_destination>
<g:included_destination>Nákupné reklamy</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory