included_destination [povolený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu included_destination [povolený_cieľ] (spolu s atribútom excluded_destination [vylúčený_cieľ]) môžete regulovať, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete povoliť zobrazovanie výrobku na určitých miestach, použite atribút included_destination [povolený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: Shopping Actions, Surfaces across GoogleLocal surfaces across Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Buy on Google listings, Free listingsFree local listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listings, Free local listings
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Display ads

Informačné kanály XML <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete uviesť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
included_destination [povolený_cieľ] Display ads
included_destination [povolený_cieľ] Shopping ads
included_destination [povolený_cieľ] Buy on Google listings

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

Ak chcete uviesť viacero cieľov pre informačný kanál XML, uveďte pre každý povolený cieľ samostatný atribút.

<g:included_destination>Display ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false