included_destination [povolený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu included_destination [povolený_cieľ] môžete regulovať, v akých typoch reklám sa budú vaše výrobky zobrazovať. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitá značka výrobkov zobrazovala v kampani v Obsahovej sieti s dynamickými remarketingovými reklamami, ale nie v kampani v Nákupoch. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete, aby sa váš výrobok zobrazoval len v určitých typoch reklám, použite atribút included_destination [povolený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty

Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch], Shopping Actions, Display Ads [Obsahové reklamy], Surfaces across Google [Platformy Googlu]

Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Display Ads [Obsahové reklamy]

Informačné kanály XML <g:included_destination>Obsahové reklamy</g:included_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete uviesť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
included_destination [povolený_cieľ] Display Ads
included_destination [povolený_cieľ] Shopping Ads
included_destination [povolený_cieľ] Shopping Actions
 

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display Ads [Obsahové reklamy],Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch],Shopping Actions

XML

Ak chcete uviesť viacero cieľov pre informačný kanál XML, pridajte pre každý povolený cieľ samostatný atribút.

<g:included_destination>Obsahové reklamy</g:included_destination>
<g:included_destination>Reklamy v Nákupoch</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory