'included_destination [inbegrepen_bestemming]': definitie

Gebruik het kenmerk included_destination [inbegrepen_bestemming] (samen met het kenmerk excluded_destination [uitgesloten_bestemming]) om te bepalen waar uw producten worden weergegeven.

Wanneer te gebruiken

  • Optioneel voor elk product

Als u wilt voorkomen dat uw product op bepaalde locaties deelneemt, gebruikt u het kenmerk included_destination [inbegrepen_bestemming].

Ondersteunde waarden:

Opmerking: Sommige namen van productbestemmingen zijn geüpdatet. Eerder konden deze waarden worden opgegeven als bestemmingen voor uw producten: Shopping Actions, Surfaces across Google en Local surfaces across Google. Deze waarden worden nog wel geaccepteerd, maar we raden u aan om uw producten te updaten met de nieuwe waarden voor deze bestemmingen: Buy on Google listings, Free listings en Free local listings.

Indeling

Volg deze richtlijnen voor de indeling, zodat we de gegevens die u indient kunnen begrijpen. 

Ondersteunde waarden Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listings, Free local listings
Herhaald veld Ja
Bestandsindeling Voorbeeldwaarde
Tekstfeeds

Display ads

XML-feeds <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

Herhaalde velden

Tekst

Als u meerdere bestemmingen wilt opnemen, dient u het kenmerk meerdere keren in, één keer voor elke bestemming (aanbevolen). Voorbeeld:

Product Orthopedisch hondenbed
title [titel] XXL orthopedisch hondenbed
inbegrepen_bestemming Display ads
inbegrepen_bestemming Shopping ads
inbegrepen_bestemming Buy on Google listings

U kunt ook alle bestemmingen van elkaar scheiden met een komma ( , ):

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

Als u meerdere bestemmingen wilt opnemen in een XML-feed, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke opgenomen bestemming:

<g:included_destination>Display ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

Raadpleeg de Content API for Shopping om uw gegevens voor de Content API in te delen.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

  • Als u conflicterende waarden voor de kenmerken excluded_destination [uitgesloten_bestemming] en included_destination [inbegrepen_bestemming] indient, heeft de waarde voor excluded_destination [uitgesloten_bestemming] altijd voorrang op de waarde voor included_destination [inbegrepen_bestemming].
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen