'included_destination [inbegrepen_bestemming]': definitie

Beheer met het kenmerk included_destination [inbegrepen_bestemming] in welk type advertenties uw producten worden weergegeven. U kunt dit kenmerk bijvoorbeeld gebruiken als u wilt dat een bepaald merk of product wel verschijnt in een dynamische remarketingcampagne voor display-advertenties, maar niet in een Shopping-advertentiecampagne. 

Wanneer te gebruiken

Optioneel voor elk product

Als u wilt dat uw product alleen in bepaalde typen advertenties wordt weergegeven, gebruikt u het kenmerk included_destination [inbegrepen_bestemming].

Ondersteunde waarden:

Indeling

Hanteer de volgende indelingsrichtlijnen zodat we de door u ingediende gegevens begrijpen: 

Ondersteunde waarden

Shopping-advertenties, Shopping Actions, Display-advertenties, platforms van Google

Herhaald veld Ja
Bestandsindeling Voorbeeldwaarde
Tekstfeeds

Display-advertenties

XML-feeds <g:included_destination>Display-advertenties</g:included_destination>

Herhaalde velden

Tekst

Als u meerdere bestemmingen wilt opnemen, dient u het kenmerk meerdere keren in, één keer voor elke bestemming (aanbevolen). Bijvoorbeeld:

Product Orthopedisch hondenbed
title [titel] XXL orthopedisch hondenbed
included_destination [inbegrepen_bestemming] Display-advertenties
included_destination [inbegrepen_bestemming] Shopping-advertenties
included_destination [inbegrepen_bestemming] Shopping Actions
 

U kunt ook alle bestemmingen van elkaar scheiden met een komma ( , ):

Display-advertenties,Shopping-advertenties,Shopping Actions

XML

Als u meerdere bestemmingen wilt opnemen in een XML-feed, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke opgenomen bestemming:

<g:included_destination>Display-advertenties</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping-advertenties</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Voor informatie over de API-indeling raadpleegt u Content API for Shopping.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

  • Als u conflicterende waarden voor de kenmerken excluded_destination [uitgesloten_bestemming] en included_destination [inbegrepen_bestemming] indient, heeft de waarde voor excluded_destination [uitgesloten_bestemming] altijd voorrang op de waarde voor included_destination [inbegrepen_bestemming].
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen