included_destination [zahrnutá_destinace]: Definice

Kde se vaše produkty zobrazí, můžete nastavit pomocí atributu included_destination [zahrnutá_destinace] (spolu s atributem excluded_destination [vyloučená_destinace]).

Použití

  • Volitelné pro každý produkt

Pokud chcete zabránit tomu, aby se váš produkt zobrazoval v určitých lokalitách, použijte atribut included_destination [zahrnutá_destinace].

Podporované hodnoty:

Poznámka: Některé názvy cílů produktů byly aktualizovány. V minulosti jste uvedli následující hodnoty jako cíle produktů: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Tyto hodnoty budou i nadále přijímány, ale doporučujeme aktualizovat produkty tak, aby obsahovaly nové hodnoty těchto cílů: Buy on Google listings, Free listings, Free local listings.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Podporované hodnoty

Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads,Free listings,Free local listings

Opakované pole Ano
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

Display ads

Zdroje XML <g:included_destination>Display ads</g:included_destination>

Opakovaná pole

Text

Chcete-li odeslat více destinací, které chcete zahrnout, přidejte atribut vícekrát, jednou pro každou destinaci (doporučeno). Příklad:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
included_destination [zahrnutá_destinace] Display ads
included_destination [zahrnutá_destinace] Shopping ads
zahrnutá_destinace Buy on Google listings

Jednotlivé destinace můžete také oddělit čárkou ( , ):

Display ads, Shopping ads ,Buy on Google listing

XML

Chcete-li odeslat více destinací pro zdroj XML, přidejte pro každou zahrnutou destinaci samostatný atribut.

<g:included_destination>Display Ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Buy on Google listings</g:included_destination>

Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

  • Pokud odesíláte konfliktní informace pro atributy excluded_destination [vyloučená_destinace]included_destination [zahrnutá_destinace], bude mít hodnota excluded_destination [vyloučená_destinace] vždy přednost před hodnotou included_destination [zahrnutá_destinace].
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory