included_destination [zahrnutá_destinace]: definice

Kde se vaše produkty zobrazí, můžete nastavit pomocí atributu included_destination [zahrnutá_destinace] (spolu s atributem excluded_destination [vyloučená_destinace]).

Použití

Volitelné pro každý produkt

Pokud chcete, aby se váš produkt v některých typech reklam nezobrazoval, použijte atribut included_destination [zahrnutá_destinace].

Podporované hodnoty:

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Podporované hodnoty

Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Program Shopping Actions], Display Ads [Obsahové reklamy], Local inventory ads [Reklamy na lokálně dostupné zboží], Surfaces across Google [Platformy Googlu], Local Surfaces across Google [Místní platformy Googlu]

Opakované pole Ano
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

Obsahové reklamy

Zdroje XML <g:included_destination>Display Ads</g:included_destination>

Opakovaná pole

Text

Chcete-li odeslat více destinací, které chcete zahrnout, přidejte atribut vícekrát, jednou pro každou destinaci (doporučeno). Příklad:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
included_destination [zahrnutá_destinace] Obsahové reklamy
included_destination [zahrnutá_destinace] Reklamy v Nákupech
included_destination [zahrnutá_destinace] Program Shopping Actions

Jednotlivé destinace můžete také oddělit čárkou ( , ):

Display Ads [Obsahové reklamy], Shopping Ads [Reklamy v Nákupech], Shopping Actions [Program Shopping Actions]

XML

Chcete-li odeslat více destinací pro zdroj XML, přidejte pro každou zahrnutou destinaci samostatný atribut.

<g:included_destination>Display Ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Ads</g:included_destination>
<g:included_destination>Shopping Actions</g:included_destination>

Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

  • Pokud odesíláte konfliktní informace pro atributy excluded_destination [vyloučená_destinace]included_destination [zahrnutá_destinace], bude mít hodnota excluded_destination [vyloučená_destinace] vždy přednost před hodnotou included_destination [zahrnutá_destinace].
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory