Nastavenie odhadovaného času doručenia

Odhadovaný čas doručenia je dôležitá informácia pre ľudí, ktorí zvažujú nákup. Na výpočet celkového času doručenia musíte uviesť uzávierku zadávania objednávok, čas spracovania a čas prepravy.

Poznámka: Na účely programu Shopping Actions je v službe Merchant Center potrebné zadať čas spracovania a čas prepravy, aj keď bol čas spracovania uvedený v informačnom kanáli pomocou atribútu max_handling_time [maximálny_čas_spracovania].

Kalkulácia odhadovaného dátumu doručenia

Odhadovaný dátum doručenia je dátum „dorazí do“, ktorý sa zákazníkom zobrazuje pri platení. Táto hodnota sa vypočítava ako „maximálny počet dní spracovania + maximálny počet dní prepravy“. Odhadovaný dátum doručenia sa vypočíta ako počet dní, pričom sa zohľadňuje aj uzávierka zadávania objednávok.

Vplyv sviatkov na odhadovaný dátum doručenia

V prípade objednávok, pri ktorých sa čas spracovania alebo prepravy prekrýva so sviatkom, sa odhadovaný dátum doručenia predĺži o jeden deň. Pri výpočte odhadovaného dátumu doručenia sa za dni pracovného pokoja považujú tieto sviatky:

USA

 • Nový rok
 • Deň obetí vojny
 • Deň nezávislosti
 • Sviatok práce
 • Deň vďakyvzdania
 • Prvý sviatok vianočný

Francúzsko 

 • Nový rok
 • Veľkonočný pondelok
 • Sviatok práce
 • Deň víťazstva nad fašizmom
 • Nanebovstúpenie Pána
 • Svätodušný pondelok
 • Deň dobytia Bastily
 • Nanebovzatie Panny Márie
 • Sviatok všetkých svätých
 • Deň prímeria
 • Prvý sviatok vianočný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhadovaný dátum doručenia môže byť pri nasledujúcich nastaveniach v službe Merchant Center napríklad takýto:

 • Objednávka zadaná po uzávierke o 15:00
 • 0 – 1 dní spracovania (od pondelka do piatka)
 • 3 – 5 dní prepravy (od pondelka do soboty)

Najskorší odhadovaný dátum doručenia: za 6 kalendárnych dní
 

Najneskorší odhadovaný dátum doručenia: za 9 kalendárnych dní
Deň zadania objednávky Deň týždňa Stav Deň zadania objednávky Deň týždňa Stav
1. deň streda Objednávka zadaná po uzávierke 1. deň streda Objednávka zadaná po uzávierke
2. deň Štvrtok Čas spracovania 2. deň štvrtok Začiatok času spracovania (nultý deň*)
3. deň piatok Čas prepravy 3. deň piatok Koniec času spracovania (1. deň)
4. deň sobota Čas prepravy 4. deň sobota Čas prepravy
5. deň nedeľa Žiadna akcia 5. deň nedeľa Žiadna akcia
6. deň pondelok Čas prepravy (vrátane dňa doručenia) 6. deň pondelok Čas prepravy
      7. deň utorok Čas prepravy
      8. deň streda Čas prepravy
      9. deň Štvrtok Čas prepravy (vrátane dňa doručenia)

* Nultý deň je dňom zadania objednávky, ak bola zadaná pred uzávierkou. Pri objednávkach, ktoré boli zadané po uzávierke, je nultým dňom nasledujúci pracovný deň. Inými slovami sa čas spracovania počíta od nultého dňa bez ohľadu na to, či bola objednávka zadaná pred uzávierkou alebo až po nej.

Ak zákazník zadá objednávku v stredu o 20:00, pri platení sa mu zobrazí informácia „dorazí do budúceho štvrtka“. Keďže zákazník zmeškal uzávierku zadávania objednávok, odhad doručenia sa začne počítať až v nasledujúci deň. Služba Shopping Actions potom na výpočet času doručenia použije maximálny rozsah času spracovania a prepravy. Upozorňujeme, že zatiaľ čo vám služba Merchant Center zobrazí rozsah možných dní dodania, zákazníkovi sa zobrazí deväťdňový odhad, zohľadňujúci prípadné zdržania, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas spracovania a dopravy.

1. krok: Nastavenie uzávierky zadávania objednávok

Uzávierka zadávania objednávok je čas, do ktorého musí zákazník zadať svoju objednávku, aby sa začala spracovávať v ten istý deň. Objednávky zadané po tomto čase sa začnú spracovávať až v nasledujúci pracovný deň. Uzávierka zadávania objednávok je nepovinná nastaviteľná hodnota. Ak ju nezadáte, použije sa predvolený čas 17:00 CET.

Poznámka: Keďže objednávky zadané po uzávierke sa začnú spracovávať až v nasledujúci pracovný deň, zákazníkom, ktorí ju zmeškajú, sa odhadované doručenie predĺži o jeden pracovný deň.

2. krok: Nastavenie času spracovania

Čas spracovania označuje počet pracovných dní potrebných na spracovanie objednávky pred jej odoslaním. Čas spracovania sa zvyčajne začína, keď zákazník zadá objednávku, a končí sa, keď dopravca vyzdvihne balík na odoslanie.

Ak je na spracovanie všetkých vašich položiek potrebný rovnaký čas, čas spracovania je potrebné nakonfigurovať v službe Merchant Center v rámci každej zásielkovej služby. Ak sa čas spracovania líši v závislosti od výrobku, môžete ho pre každú položku pridať do informačného kanála výrobkov pomocou atribútov max_handling_time [maximálny_čas_spracovania]min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]. Ak hodnoty času spracovania existujú v službe Merchant Center aj v informačnom kanáli výrobkov, hodnota na úrovni položky prepíše hodnotu v službe Merchant Center iba pre konkrétnu položku. Ďalšie informácie o atribúte handling_time [čas_spracovania]

Poznámka: Odporúčaný čas prepravy pre všetky výrobky odoslané v službe Shopping Actions je menej než desať kalendárnych dní.

Ak chcete pridať čas spracovania do zásielkovej služby:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a potom vyberte Doručenie a vrátenie tovaru. Dostanete sa tak na kartu Zásielkové služby.
 3. Kliknite na zásielkovú službu, ktorú chcete upraviť, a posuňte sa na Čas doručenia.
 4. V časti Čas spracovania zadajte minimálny počet dní potrebných na spracovanie objednávky a za ním maximálny možný počet dní. Poznámka: Ak položky spracovávate v deň objednania, váš minimálny čas spracovania je „0“.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Doručené a nastavte dni doručenia.
Ak sa dni doručenia v rozbaľovacej ponuke nenachádzajú, postupujte takto: 
 1. V rozbaľovacej ponuke kliknite na Upraviť dni.
 2. Vyberte každé políčko vedľa dňa v týždni, ktorý chcete zvoliť.
 3. Kliknite na Uložiť.

3. krok: Nastavenie času prepravy

Tento údaj označuje počet pracovných dní, ktorý dopravca potrebuje na doručenie balíka po jeho vyzdvihnutí u vás. Čas prepravy sa konfiguruje v službe Merchant Center buď pomocou jedného rozsahu (napríklad „3 – 5 dní“), alebo pomocou viacerých rozsahov na základe štítkov času prepravy. Ďalšie informácie o štítkoch času prepravy 

Ak chcete pridať čas prepravy do zásielkovej služby:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V ponuke stránok kliknite na položku Doprava a prejdite na stránku Služby.
 3. Kliknite na zásielkovú službu, ktorú chcete upraviť, a posuňte sa na Čas doručenia.
 4. V časti Čas prepravy zadajte minimálny počet dní potrebných na doručenie objednávky a za ním maximálny možný počet dní.
Ak sa dni prepravy v tejto zásielkovej službe v rozbaľovacej ponuke nenachádzajú, postupujte takto: 
 1. V rozbaľovacej ponuke kliknite na Upraviť dni.
 2. Vyberte každé políčko vedľa dňa v týždni, ktorý chcete zvoliť.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete, aby sa čas prepravy uplatňoval na konkrétne oblasti krajiny, prípadne chcete rozlišovať medzi určitými skupinami výrobkov pomocou atribútu transit_time_label [štítok_času_prepravy], postupujte takto:

 1. Vyberte Ďalšie časy prepravy.
 2. Pomocou tlačidla Pridať cieľ pridajte ciele (iba USA, Francúzsko alebo Austrália).
  Vyberte položku z dostupného zoznamu cieľov (ciele možno nakonfigurovať na karte zón doručenia). V hornej časti tabuľky sa zobrazí nový riadok a riadok Všetky oblasti sa zmení na riadok Všetky ostatné oblasti. Ďalšie informácie o nastavení zón doručenia
  Zadajte hodnoty pre minimálny a maximálny čas prepravy pre novú zónu doručenia.
  Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na Odstrániť vedľa cieľa.
 3. Ak chcete pridať rozlíšenie na základe atribútu transit_time_label [štítok_času_prepravy], použite tlačidlo Pridať štítok času prepravy.
  Vyberte alebo zadajte atribút transit_time_label [štítok_času_prepravy], ktorý ste použili v informačnom kanáli.
  Zadajte hodnoty minimálneho a maximálneho času prepravy pre daný štítok.
  Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na Odstrániť vedľa štítka.
 4.  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Odoslané a nastavte dni prepravy pre danú zásielkovú službu.
Ak sa dni prepravy v tejto zásielkovej službe v rozbaľovacej ponuke nenachádzajú, postupujte takto: 
 1. V rozbaľovacej ponuke kliknite na Upraviť dni.
 2. Vyberte každé políčko vedľa dňa v týždni, ktorý chcete zvoliť.
 3. Kliknite na Uložiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory