Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Attribut med upprepade fält

En anpassad ikon för artikelrubrik i klassiska Merchant Center.

Du kan skicka flera värden för vissa attribut när du skickar in din produktdata. Om du till exempel vill skicka flera bilder av en produkt kan du skicka flera värden för attributet ytterligare bildlänk [additional_image_link].

I den här artikeln förklarar vi hur den här processen fungerar för varje format som stöds.

Innan du börjar

Du måste känna till kraven för varje attribut och om upprepade fält är tillåtna för attributet ifråga. Läs mer om produktdataspecifikationen

Produktdata kan skickas på flera olika sätt. Innan du läser den här artikeln måste du vara införstådd med hur data skickas. Läs mer om dataflöden

Så fungerar det

Ibland kan det hända att du vill skicka flera värden för ett attribut. Om du till exempel vill skicka in fraktkostnader för flera områden med attributet frakt [shipping] måste du skicka in ett värde för varje område.

Exakt hur det här fungerar varierar beroende på formatet på din produktdata.

Textflöde: Google Kalkylark

Om du skickar produktdata via Google Kalkylark har du två alternativ. Du kan avgränsa värdena med kommatecken eller skapa flera kolumner (en för varje värde). Så här ser alternativen ut.

Alternativ 1: Avgränsa värdena med kommatecken i Google Kalkylark

Lägg till varje värde i samma cell och avgränsa dem med kommatecken (,) utan att lägga till blanksteg. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet produkttyp [product_type]:

  N O P
1 product_type [produkttyp]
2 Hem och trädgård,Kök och matsal,Kärl för mat och dryck
3

 

Om ett attribut har underattribut ska dessa avgränsas med kolon, medan alla övergripande värden ska avgränsas med kommatecken (utan blanksteg). Så här skickar du till exempel tre värden för attributet frakt [shipping]:

  N O P
1 shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD,US:94002-95460:Overnight:16.00 USD,US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3

 

Om du skickar en webbadress som innehåller kommatecken måste kommatecknet kodas med %2C. Så här skickar du till exempel två bildadresser (som innehåller kommatecken) för ytterligare bildlänk [additional_image_link]:

  I J K
1 additional_image_link [ytterligare_bildlänk]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3

Alternativ 2: Skapa flera kolumner i Google Kalkylark

Skapa flera kolumner för attributet och lägg till ett värde i varje kolumn. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet produkttyp [product_type]:

  N O P Q R
1 product_type [produkttyp] product_type [produkttyp] product_type [produkttyp]
2 Hem och trädgård Kök och matsal Kärl för mat och dryck
3

 

Om ett attribut har underattribut ska dessa avgränsas med kolon, medan varje övergripande värde läggs till i kolumner. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet frakt [shipping]:

  N O P Q R
1 shipping [frakt] shipping [frakt] shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD US:94002-95460:Overnight:16.00 USD US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3
Textflöde: tabbavgränsat

Om du skickar produktdata via ett tabbavgränsat flöde har du två alternativ. Du kan avgränsa värdena med kommatecken eller skapa flera kolumner (en för varje värde). Så här ser alternativen ut.

Alternativ 1: Avgränsa värdena med kommatecken med ett tabbavgränsat flöde

Det här alternativet fungerar inte med Excel och några andra kalkylprogram eftersom de lägger till ytterligare citattecken automatiskt. Om du använder Excel (eller ett annat kalkylprogram som inte är Google Kalkylark) rekommenderar vi att du använder det andra alternativet (skapa flera kolumner med ett tabbavgränsat flöde) som beskrivs nedan.

Lägg till varje värde i samma cell och avgränsa dem med kommatecken (,) utan att lägga till blanksteg. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet produkttyp [product_type]:

  N O P
1 product_type [produkttyp]
2 Hem och trädgård,Kök och matsal,Kärl för mat och dryck
3

 

Om ett attribut har underattribut ska dessa avgränsas med kolon, medan alla övergripande värden avgränsas med kommatecken. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet frakt [shipping]:

  N O P
1 shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD,US:94002-95460:Overnight:16.00 USD,US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3

 

Om du skickar en webbadress som innehåller kommatecken måste kommatecknet kodas med %2C. Så här skickar du till exempel två webbadresser för bilder (som innehåller kommatecken) för attributet ytterligare bildlänk [additional_image_link]:

  I J K
1 additional_image_link [ytterligare_bildlänk]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3

Alternativ 2: Skapa flera kolumner med ett tabbavgränsat flöde

Skapa flera kolumner för attributet och lägg till ett värde i varje kolumn. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet produkttyp [product_type]:

  N O P Q R
1 product_type [produkttyp] product_type [produkttyp] product_type [produkttyp]
2 Hem och trädgård Kök och matsal Kärl för mat och dryck
3

 

Om ett attribut har underattribut ska dessa avgränsas med kolon, medan varje övergripande värde läggs till i kolumner. Så här skickar du till exempel tre värden för attributet frakt [shipping]:

  N O P Q R
1 shipping [frakt] shipping [frakt] shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD US:94002-95460:Overnight:16.00 USD US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3
XML-flöde

Om du skickar produktdata via ett XML-flöde anger du flera värden genom att skicka attributet ifråga flera gånger.

Så här skickar du till exempel tre värden för attributet frakt [shipping]:

<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>MA</g:region>
 <g:service>Samma dag</g:service>
 <g:price>30.00 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>900*-901*</g:region>
 <g:service>Nästa dag</g:service>
 <g:price>16.00 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>CA</g:region>
 <g:service>Marktransport</g:service>
 <g:price>2.30 USD</g:price>
</g:shipping>

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9466180490353798759
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525