Om attributter med gjentatte felt

Når du skal sende inn produktinformasjonen din, kan du sende inn flere verdier for enkelte attributter. Du kan for eksempel sende inn flere verdier for attributtet additional_image_link [ekstra_bildelink] hvis du vil sende inn flere bilder av produktet ditt.

I denne artikkelen får du vite hvordan denne prosessen fungerer for hvert format som støttes.

Før du begynner

Sørg for at du kjenner til kravene for hvert attributt og om gjentatte felt kan brukes med attributtet. Finn ut mer om spesifikasjonen for produktinformasjon

Du kan sende inn produktinformasjon på mange forskjellige måter. Forsikre deg om at du forstår hvordan du sender inn informasjonen din, før du leser denne artikkelen. Finn ut mer om datafeeder

Slik fungerer det

Noen ganger ønsker du kanskje å sende inn flere verdier for et attributt. Hvis du for eksempel vil sende inn fraktkostnader for flere områder ved å bruke attributtet shipping [frakt], må du sende inn forskjellige verdier for hvert område.

Nøyaktig hvordan denne prosessen fungerer, varierer avhengig av formatet for produktinformasjonen din.

Tekstfeed: Google Regneark

Hvis du sender inn produktinformasjonen din gjennom Google Regneark, har du to alternativer: skille hver verdi med et komma, eller opprette flere kolonner (én for hver verdi). Her er en beskrivelse av disse alternativene.

Skill hver verdi med et komma (alternativ 1)

Legg til hver verdi i samme celle, men skill dem med et komma ( ,). Hvis du for eksempel vil sende inn tre verdier for attributtet product_type [produkttype], gjør du følgende:

N O P
1 product_type [produkttype]
2 Hjem,Hage og Kjøkken,Dekketøy
3

For et attributt med underattributter skiller du hvert underattributt med et kolon, men du skiller fortsatt hver samlede verdi med et komma. Her er et eksempel på hvordan du sender inn tre verdier for attributtet shipping [frakt]:

  N O P
1 shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD,US:94002-95460:Overnight:16.00 USD,US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3

Hvis du skal sende inn en nettadresse som inneholder et komma, må du forsikre deg om at kommaet er gjort om til kode (som %2C). Slik sender du for eksempel inn to bildenettadresser (som inneholder komma) for attributtet additional_image_link [ekstra_bildelink]:

  I J K
1 additional_image_link [ekstra_bildelink]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3

Opprett flere kolonner (alternativ 2)

Et annet alternativ er å opprette flere kolonner for attributtet og legge til én verdi i hver kolonne. Hvis du for eksempel vil sende inn tre verdier for attributtet product_type [produkttype], gjør du følgende:

  N O P Q R
1 product_type [produkttype] product_type [produkttype] product_type [produkttype]
2 Hjem Hage og kjøkken Dekketøy
3

For et attributt med underattributter skiller du hvert underattributt med et kolon og legger til hver samlede verdi i den egne kolonnen. Her er et eksempel på hvordan du sender inn tre verdier for attributtet shipping [frakt]:

  N O P Q R
1 shipping [frakt] shipping [frakt] shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD US:94002-95460:Overnight:16.00 USD US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3
Tekstfeed: Tabulatordelt

Hvis du sender inn produktinformasjonen din gjennom en tabulatordelt feed, har du to alternativer: skille hver verdi med et komma, eller opprette flere kolonner (én for hver verdi). Her er en beskrivelse av disse alternativene.

Opprett flere kolonner (alternativ 1)

Du kan opprette flere kolonner for attributtet og legge til én verdi i hver kolonne. Hvis du for eksempel vil sende inn tre verdier for attributtet product_type [produkttype], gjør du følgende:

  N O P Q R
1 product_type [produkttype] product_type [produkttype] product_type [produkttype]
2 Hjem Hage og kjøkken Dekketøy
3

For et attributt med underattributter skiller du hvert underattributt med et kolon og legger til hver samlede verdi i den egne kolonnen. Her er et eksempel på hvordan du sender inn tre verdier for attributtet shipping [frakt]:

  N O P Q R
1 shipping [frakt] shipping [frakt] shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD US:94002-95460:Overnight:16.00 USD US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3

Skill hver verdi med et komma (alternativ 2)

Dette alternativet fungerer ikke med Excel og enkelte andre regnearkprogrammer, ettersom det legges til anførselstegn automatisk i disse programmene. Hvis du bruker Excel (eller et annet regnearkprogram enn Google Regneark), anbefaler vi at du bruker det andre alternativet beskrevet ovenfor.

Legg til hver verdi i samme celle, men skill dem med et komma ( ,). Hvis du for eksempel vil sende inn tre verdier for attributtet product_type [produkttype], gjør du følgende:

  N O P
1 product_type [produkttype]
2 Hjem,Hage og Kjøkken,Dekketøy
3

For et attributt med underattributter skiller du hvert underattributt med et kolon, men du skiller fortsatt hver samlede verdi med et komma. Her er et eksempel på hvordan du sender inn tre verdier for attributtet shipping [frakt]:

  N O P
1 shipping [frakt]
2 US:80302:Same Day:30.00 USD,US:94002-95460:Overnight:16.00 USD,US:900*-901*:Ground:2.30 USD
3

Hvis du skal sende inn en nettadresse som inneholder et komma, må du forsikre deg om at kommaet er gjort om til kode (som %2C). Slik sender du for eksempel inn to bildenettadresser (som inneholder komma) for attributtet additional_image_link [ekstra_bildelink]:

  I J K
1 additional_image_link [ekstra_bildelink]
2 http://example.com/image2%2C3.jpg,http://example.com/image2%2C4.jpg
3
XML-feed

Hvis du sender inn produktinformasjonen din gjennom en XML-feed, angir du flere verdier ved å sende inn attributtet flere ganger.

Hvis du for eksempel skal sende inn tre verdier for attributtet shipping [frakt], gjør du følgende:

<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>MA</g:region>
 <g:service>Samme dag</g:service>
 <g:price>300.00 NOK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>900*-901*</g:region>
 <g:service>Over natten</g:service>
 <g:price>160.00 NOK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
 <g:country>US</g:country>
 <g:region>CA</g:region>
 <g:service>Bakketransport</g:service>
 <g:price>23.00 NOK</g:price>
</g:shipping>
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt