Over belastinginstellingen

Het is belangrijk dat gebruikers inzicht hebben in de exacte prijs die ze moeten betalen voor een product. Daarom moet u mogelijk de belasting invoeren die u in rekening brengt. Belasting kan een complexe kwestie zijn en daarom heeft u verschillende opties om de belasting in te voeren.

Met dit artikel kunt u de juiste optie of combinatie van opties kiezen. Meer informatie over belastinginstellingen (alleen voor de Verenigde Staten)

Belastingen correct invoeren voor uw doelland

Afhankelijk van uw doelland moet u aan verschillende eisen voldoen bij het invoeren van belastinginformatie.

Verenigde Staten

 • Dien belastingtarieven in voor producten die de Verenigde Staten targeten. Voeg voor de Verenigde Staten de belastingen toe via de belastinginstellingen van het account of via het kenmerk tax [belastingen]. Als u geen nauwkeurige belastingtarieven kunt opgeven, schat deze dan hoger in dan het gemiddelde belastingtarief dat u bezoekers van uw site vanuit Google Shopping in rekening zou brengen. Als u een bedrag invoert dat lager is dan wat u uw gebruikers in rekening brengt, kunnen uw producten worden afgekeurd. Neem contact op met uw belastingadviseur om vast te stellen welk belastingtarief u in rekening moet brengen.
 • Gebruik in uw productgegevens hetzelfde belastingtarief als op uw betalingspagina's. Omdat het belastingtarief per product of gebruikerslocatie kan verschillen, gebruikt u de belastinginstellingen van Merchant Center om ervoor te zorgen dat gebruikers altijd het bedrag zien dat u in rekening brengt. Meer informatie over de vereisten voor bestemmingspagina's

Canada

 • Neem geen belastingen zoals de belasting toegevoegde waarde (btw), verkoopbelasting of invoerbelasting op in het kenmerk price [prijs] of tax [belastingen] als u Canada target. 
 • Geef toepasselijke belastingen weer op uw betalingspagina's, zodat gebruikers een goed inzicht krijgen in de volledige kosten van uw product. Meer informatie over de vereisten voor bestemmingspagina's.

Japan

 • Gebruik niet het kenmerk tax [belastingen].
 • Neem alleen de btw (belasting toegevoegde waarde) op door deze toe te voegen aan de price [prijs].
 • Toon de belastingen op uw bestemmingspagina op een van deze drie manieren:
  • Geef de totale prijs inclusief eventuele btw.
  • Geef de nettoprijs exclusief btw en leg uit dat de weergegeven prijs exclusief belasting is.
  • Geef de nettoprijs exclusief btw en vermeld de btw afzonderlijk.

Meer informatie over de vereisten voor bestemmingspagina's.

Argentinië, Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Denemarken, Duitsland, Filipijnen, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Indonesië, Italië, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland

 • Gebruik niet het kenmerk tax [belastingen]
 • Neem alleen de belasting toegevoegde waarde (btw) of belasting op goederen en diensten (Goods and Services Tax, GST) op door deze toe te voegen aan de price [prijs].

Bepaal in welke staten u belasting in rekening brengt (alleen Verenigde Staten)

In de Verenigde Staten variëren de belastingtarieven op basis van de locatie van de koper of verkoper, zoals de staat, county en plaats. Elke staat of lokale belastingdienst heeft eigen regels, die bepalen hoeveel belasting u in rekening moet brengen afhankelijk van waar uw bedrijf verkoopbelasting moet rekenen.

Over het algemeen moet u verkoopbelasting in rekening brengen in elke staat waar uw bedrijf voldoende fysiek aanwezig is. Hieronder verstaan we de aanwezigheid van bijvoorbeeld kantoren, werknemers, onroerend goed of onafhankelijke contractanten. Elke staat heeft eigen regels voor wat als voldoende fysieke aanwezigheid wordt beschouwd.

Neem contact op met uw belastingadviseur om vast te stellen waar u verkoopbelasting in rekening moet brengen.

Kennisgeving aan Shopping-adverteerders over verkoop- en gebruiksbelasting in Connecticut

In overeenstemming met Conn. Gen. Stat. § 12-408f(b)(2) is Google verplicht om de volgende informatie te delen met verkopers die op het Shopping-platform adverteren:

 • Connecticut brengt verkoop- of gebruiksbelasting in rekening voor verkopen aan klanten in Connecticut.
 • Een verkoper die verkoopt aan klanten in Connecticut, moet verkoop- of gebruiksbelasting innen en afdragen aan het Department of Revenue Services, zoals vereist door de Sales and Use Taxes Act.

Meer informatie over de Sales and Use Taxes Act in Connecticut

Hoe staten belasting berekenen (alleen in de Verenigde Staten)

Als u wilt weten welke belastinginstellingen u moet gebruiken, moet u vaststellen of de staten waarin u verkoopbelasting moet rekenen, de belasting berekenen op basis van herkomst of bestemming:

 • Staten die belasting heffen op basis van herkomst berekenen belasting op basis van de locatie van de verkoper binnen de staat. In Merchant Center kunt u een aangepast tarief invoeren voor alle verkopen in een bepaalde staat. Dit is een goede optie voor dit soort staten.
 • Staten die belasting heffen op basis van bestemming berekenen belasting op basis van de bestemming van de koper binnen de staat. In Merchant Center kunt u kiezen voor het door Google bepaalde tarief. Dit is een goede optie voor dit soort staten. Als u producten verkoopt in een staat die belasting heft op basis van herkomst, kunt u met door Google bepaalde belastingtarieven de belastingtarieven handmatig instellen voor specifieke plaatsen en county's.

Neem contact op met uw belastingadviseur om te weten te komen hoe belastingen worden geïnd in een bepaalde staat.

Soorten belastinginstellingen (alleen voor de Verenigde Staten)

De eenvoudigste manier om belastingen in te stellen, is door de belastinginstellingen in Merchant Center te gebruiken. Hier kunt u de belastingtarieven voor elke staat instellen. U kunt ook de belastingen voor ieder product overschrijven door deze op te geven in uw productgegevens. Welke methode u ook kiest, deze moet overeenkomen met het tarief dat u in rekening brengt bij de verkoop.

Bij het instellen van tarieven heeft u verschillende opties. Afhankelijk van uw doelen kunt u een combinatie van deze opties gebruiken. Neem contact op met uw belastingadviseur om te weten te komen welk belastingtarief u in rekening moet brengen. Meer informatie over de belastinginstellingen

Uw doel Deze belastinginstelling is geschikt
Geen belasting in rekening brengen in de Verenigde Staten Geen verkoopbelasting rekenen voor staten
Geen belasting in rekening brengen in een bepaalde staat Verkoopbelasting instellen voor staten waarin u verkoopbelasting in rekening brengt
Voeg alleen tarieven toe voor staten waarin u belasting in rekening brengt. U hoeft ook geen 0-tarief in te voeren.
Een bepaald tarief in rekening brengen voor een staat die belasting heft op basis van herkomst Aangepast belastingtarief instellen
Verschillende tarieven in rekening brengen voor een staat die belasting heft op basis van bestemming Door Google bepaald belastingtarief gebruiken
Verschillende tarieven in rekening brengen voor een staat op basis van plaats of county Het door Google bepaalde belastingtarief gebruiken dat van toepassing is op alle plaatsen en county's binnen de staat (alleen staten die belasting heffen op basis van herkomst)
Belasting in rekening brengen op verzendkosten Belasting op verzendkosten toepassen
Een niet-standaard belastingtarief in rekening brengen voor een product of een product uitzonderen van belasting Het kenmerk tax [belastingen]

Hoe de optie met door Google bepaalde belastingtarieven werkt (alleen voor de Verenigde Staten)

Als u de belastinginstellingen in het account gebruikt, kunt u de optie met door Google bepaalde belastingtarieven gebruiken om automatisch het juiste tarief te bepalen. Het tarief wordt met behulp van gegevens van derden berekend op basis van de locatie van de gebruiker. Voor staten die belasting heffen op basis van herkomst kunt u de plaatsen en county's selecteren waarin u verkoopbelasting in rekening brengt. Voor andere staten wordt automatisch verkoopbelasting in rekening gebracht in de hele staat.

Het door Google bepaalde tarief is eenvoudig in te stellen, maar deze optie is niet voor alle situaties geschikt:

 • Belastingtarieven zijn gebaseerd op de bestemming, niet op de herkomst. Google bepaalt het belastingtarief op basis van de locatie van de gebruiker. Gebruik deze methode dus voor staten die belasting heffen op basis van bestemming. Voor staten die belasting heffen op basis van herkomst kunt u aangepaste belastingtarieven gebruiken of de belastinginstellingen overschrijven met het kenmerk tax [belastingen].
 • Belastingvrijstellingen en verlaagde tarieven worden niet ondersteund. Als uw product is vrijgesteld van belasting of een speciaal tarief heeft, kunt u niet kiezen voor het door Google bepaalde tarief. In plaats daarvan overschrijft u de belastinginstellingen met het kenmerk tax [belastingen].

Neem contact op met uw belastingadviseur om te weten te komen welk belastingtarief u in rekening moet brengen.

Belasting op verzendkosten (alleen voor de Verenigde Staten)

Bij gebruik van het door Google bepaalde tarief kunt u (voor elke staat) opgeven of er belasting in rekening moet worden gebracht over de verzendkosten. Zo ja, dan bepaalt Google de belasting over zowel de prijs van het product als de verzendkosten. De belasting die gebruikers zien, is dan de som van deze kosten.

Neem contact op met uw belastingadviseur om te weten te komen of er belasting in rekening gebracht moet worden voor de verzendkosten in een bepaalde staat.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen