Informace o nastavení daně

Aby měli uživatelé k dispozici přesnou cenu, kterou musí platit za produkt, budete možná muset uvést daně, které vybíráte. Daně mohou být složitým tématem, a proto existuje několik různých způsobů, jak je uvést.

Tento článek vám pomůže vybrat si tu pravou možnost nebo jejich kombinaci. Další informace o nastavení daně (pouze USA).

Správné zadání daní pro cílovou zemi

S různými cílovými zeměmi se pojí různé požadavky na zadání daňových údajů.

USA

 • Uveďte daňové sazby u produktů cílených na USA. V případě USA uveďte daně pomocí nastavení daní na úrovni účtu nebo pomocí atributu tax [daň]. Pokud nemůžete poskytnout přesné sazby daně, udejte nadsazenou hodnotu průměrné daňové sazby, kterou by platili uživatelé, kteří na vaše stránky přišli ze služby Nákupy Google. Pokud zadáte částku nižší než skutečný poplatek účtovaný uživatelům, mohou být vaše produkty zamítnuty. S dotazy na výši daňové sazby, kterou byste měli účtovat uživatelům, se obraťte na svého daňového poradce. 
 • Použijte stejnou sazbu daně v produktových datech i na stránkách dokončení nákupu. Daňová sazba se může lišit v závislosti na produktu či poloze uživatele, pomocí nastavení daní v obchodnickém centru však můžete zajistit, aby uživatelé vždy viděli takovou částku, jakou jim účtujete. Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Kanada

 • Při cílení na Kanadu nezahrnujte žádné daně, jako je například daň z přidané hodnoty (DPH), prodejní daň nebo dovozní daň, do atributu price [cena] nebo tax [daň]
 • Zobrazujte příslušné daně na stránce dokončení nákupu, aby měli uživatelé přesnou představu o celkové ceně produktu. Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Japonsko

 • Nepoužívejte atribut tax [daň].
 • Zahrňte pouze daň z přidané hodnoty (DPH) přičtením k atributu price [cena].
 • Uveďte daň na své vstupní stránce jedním ze tří způsobů:
  • Uveďte celkovou cenu včetně jakékoli DPH.
  • Uveďte čistou cenu bez DPH a vysvětlete, že uvedená cena nezahrnuje daně.
  • Uveďte čistou cenu bez DPH a DPH uveďte zvlášť.

Podrobnější informace o požadavcích na vstupní stránky naleznete zde.

Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česko, Dánsko, Filipíny, Francie, Hongkong, Chile, Indonésie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kolumbie, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko

 • Nepoužívejte atribut tax [daň]
 • Zahrňte pouze daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb (GST) přičtením k atributu price [cena].

Určení států, ve kterých účtujete daň (pouze USA)

V USA se daňové sazby liší na základě polohy prodejce či kupujícího, tedy například státu, kraje a města. Každý státní či místní daňový úřad bude mít vlastní pravidla, která ovlivní částku vybíranou jako daň v závislosti na tom, kde vaše firma musí odvádět daň z prodeje.

Obecně platí, že jste povinni vybírat daň z prodeje v každém státě, ve kterém máte postačující fyzickou přítomnost, jako jsou kanceláře, zaměstnanci, majetek nebo nezávislí smluvní partneři. Každý stát má vlastní pravidla toho, co je považováno za postačující fyzickou přítomnost.

Chcete-li vědět, kde jste povinni vybírat daň z prodeje, obraťte se na daňového poradce.

Zpráva pro inzerenty v Nákupech Google ohledně daně z prodeje a používání ve státě Connecticut

V souladu se zákoníkem Connecticut General Statutes § 12 408f(b) musí společnost Google upozornit obchodníky inzerující na platformě Nákupy na následující informace:

 • Connecticut vybírá daň z prodeje a používání u prodejů provedených nakupujícími ve státě Connecticut
 • Obchodník, který prodává zboží nakupujícím ve státě Connecticut, musí vybírat a odvádět daň z prodeje a používání Oddělení tržebních služeb, jak to vyžaduje zákon o daních z prodeje a používání

Další informace o zákoně o daních z prodeje a používání státu Connecticut

Seznámení s metodami výběru daní státem (pouze USA)

V rámci informování se o správném nastavení daně bude třeba zjistit, zda státy, v nichž jste povinni vybírat daň z prodeje, účtují daň na základě výchozího nebo cílového místa:

 • Státy beroucí na zřetel výchozí místo počítají daň na základě polohy prodejce ve státě. Ve službě Merchant Center je možné zadat vlastní sazbu pro všechny prodeje uskutečněné do daného státu, což může být v případě těchto států užitečné.
 • Státy beroucí na zřetel cílové místo počítají daň na základě polohy kupujícího ve státě. Ve službě Merchant Center lze vybrat sazbu určenou Googlem, což může být v případě těchto států užitečné. Pokud prodáváte zboží v autonomním státě, můžete si při volbě daně určované Googlem také ručně nastavit daňové sazby pro konkrétní města a okresy.

Máte-li otázky ohledně výběru daní v konkrétním státě, obraťte se na daňového poradce.

Typy nastavení daně (pouze USA)

Daň lze nejsnáze nastavit prostřednictvím nastavení daně ve službě Merchant Center, kde je možné nastavit daňové sazby pro jednotlivé státy. Specifikací v produktových datech je rovněž možné přepsat daně pro jednotlivé výrobky. V každém případě je třeba, aby údaje odpovídaly sazbě vybírané při prodeji.

Při zadávání sazeb máte několik možností. Podle vašich záměrů pro vás zřejmě bude užitečné využít jejich kombinace. Máte-li otázky ohledně daňové sazby, kterou byste měli zadat, obraťte se na daňového poradce. Další informace o nastavení daně.

Váš záměr Toto nastavení by vám mohlo pomoci
Nevybírat žádné daně v USA Neuplatňovat daň z prodeje pro žádný stát
Nevybírat daň v určitém státě Nastavte si daň z prodeje pro státy, ve kterých ji uplatňujete
Sazby zadejte pouze pro státy, kde daň účtovat chcete. Není nutné přidávat sazbu s hodnotou 0.
Vybírat určitou sazbu ve státě beroucím na zřetel výchozí místo Nastavit vlastní daňové sazby
Vybírat různé sazby ve státě beroucím na zřetel cílové místo Použít daňové sazby určené společností Google
Vybírat různé sazby ve státě podle konkrétního města nebo okresu Použít daňové sazby určené společností Google, které se vztahují na všechna města a okresy ve státě (pouze autonomní státy)
Vybírat daň z dopravy Použít daň z dopravy
Vybírat nestandardní daňovou sazbu pro určitý produkt nebo vyjmout produkt z daně Atribut tax [daň]

Jak funguje možnost daňové sazby určené společností Google (pouze USA)

Když používáte nastavení daně na úrovni účtu, můžete si zvolit možnost daňové sazby určené společností Google, která příslušnou daňovou sazbu určí automaticky. Sazba je vypočítána na základě polohy uživatele pomocí údajů třetích stran. U autonomních států si můžete zvolit města a okresy, kde budete daň z prodeje vybírat. U neautonomních států budou daňové sazby automaticky účtovány prostřednictvím příslušného státu.

Určení sazby Googlem představuje snadné řešení, mějte však na paměti, že se nehodí do každé situace:

 • Daňové sazby berou na zřetel cílové, nikoli výchozí místo. Google určí daňové sazby na základě polohy uživatele, proto tuto metodu použijte pouze u států beroucích na zřetel cílové místo. V případě států beroucích na zřetel výchozí místo může být vhodnější použít vlastní sazbu nebo přepsat nastavení daně atributem tax [daň].
 • Výjimky z daně a snížené sazby nejsou podporovány. Pokud je produkt osvobozen od daně či má speciální daňovou sazbu, není možné tyto hodnoty specifikovat pomocí sazby určené Googlem. Místo toho je třeba přepsat daňová nastavení atributem tax [daň].

Máte-li otázky ohledně daňové sazby, kterou byste měli zadat, obraťte se na daňového poradce.

Daň z dopravy (pouze USA)

Při použití sazby určené Googlem je možné specifikovat (pro každý stát), jestli mají být zdaněny také přepravní náklady. Pokud ano, vypočítá Google daň pro cenu produktu i přepravní náklady. Uživatelé, kterých se daň týká, uvidí součet těchto cen.

Máte-li otázky ohledně případného zdanění dopravy v konkrétním státě, obraťte se na daňového poradce.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory