ขนาด [size]

ใช้แอตทริบิวต์ขนาด [size] เพื่ออธิบายขนาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณใช้แอตทริบิวต์นี้ ผลิตภัณฑ์จะปรากฏในผลลัพธ์ที่กรองตามขนาด ทั้งนี้ขนาดที่คุณส่งจะมีผลต่อรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ด้วย

An example ad showing how you can select different sizes for a product

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่แสดงฟรีที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า (รหัส 1604) และเสื้อผ้าและเครื่องประดับ > รองเท้า (รหัส 187) ทั้งหมด

ต้องระบุสำหรับโฆษณา Shopping สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า (รหัส 1604) และเสื้อผ้าและเครื่องประดับ > รองเท้า (รหัส 187) เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศต่อไปนี้

 • บราซิล
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ญี่ปุ่น
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
ประเภท สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII)
จำกัดสูงสุด 1–100 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี

 

กรรมสิทธิ์ของ
schema.org

(นี่คืออะไร)
Product.size, Type: Text
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ XL
ฟีด XML <g:size>XL</g:size>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ใช้ค่าขนาดมาตรฐานสำหรับประเทศที่ขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของค่าที่ระบบจดจำได้
 • ส่งแอตทริบิวต์เพียง 1 รายการต่อผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากระบุแอตทริบิวต์ขนาด [size] หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบจะเลือกใช้เฉพาะรายการแรกเท่านั้น และจะทิ้งแอตทริบิวต์ขนาดเพิ่มเติม โดยคุณจะได้รับคำเตือน
 • ส่งเฉพาะค่าขนาด อย่าส่งค่า เช่น "n/a", "none" หรือ "multisize"
 • ตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับขนาดผ่านแอตทริบิวต์ที่ถูกต้อง เช่น สี [color], วัสดุ [material] และลาย [pattern]
 • ส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามขนาด
  • สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ให้ใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันตามขนาด เช่น ใช้ "S" เป็นค่าสำหรับ "เสื้อยืดสีแดงขนาดเล็ก" และใช้ "L" เป็นค่าสำหรับ "เสื้อยืดสีแดงขนาดใหญ่" จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]
  • อย่าส่งหลายขนาดโดยคั่นด้วยคอมมา (,) แต่ให้ใช้เครื่องหมายทับแทน เช่น ป้อน "เล็ก/กลาง/ใหญ่" (ไม่ใช่ "เล็ก, กลาง, ใหญ่")
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายขนาด อย่าส่งหลายขนาดโดยคั่นด้วยคอมมา (,) แต่ให้จำกัดขนาดเหล่านั้นให้เป็นค่าขนาดเพียงค่าเดียวโดยใช้เครื่องหมายทับ เช่น ป้อน 16/34 เพื่อแสดงขนาดรอบคอ 16 นิ้วและแขนยาว 34 นิ้ว
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ให้ส่งขนาดที่เกี่ยวข้อง ขนาดของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไป แต่การให้ข้อมูลนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงต่อผู้ใช้ที่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ระบุค่าที่ผู้ใช้จะเข้าใจ เนื่องจากค่าที่คุณระบุจะแสดงต่อผู้ใช้ ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้จะเข้าใจค่าดังกล่าว
 • ใช้รูปแบบที่สอดคล้องกันสำหรับขนาด เช่น หากคุณขายเสื้อที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านั้น ให้ส่ง "S", "M" และ "L" อย่าส่ง "S", "ปานกลาง" และ "Lrg" ระบบจะกำหนดค่าขนาดที่คุณส่งให้เป็นขนาดมาตรฐานก่อนที่จะแสดงต่อผู้ใช้ การส่งขนาดที่สอดคล้องกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าขนาดดังกล่าวจะได้รับการกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐานอย่างถูกต้อง
 • ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับขนาดโดยใช้แอตทริบิวต์ขนาดอื่นๆ ระบุขนาดเสื้อผ้าที่คุณตัดโดยใช้แอตทริบิวต์ประเภทขนาด [size_type] และระบุระบบการวัดขนาดของประเทศนั้นๆ โดยใช้แอตทริบิวต์ระบบการวัดขนาด [size_system]
 • ส่งขนาดแบบสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ หากขนาดผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบหลายรายการ ให้ตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว มิฉะนั้นระบบอาจตีความขนาดผิดและอาจไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐาน หรือแสดงต่อผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น หากขายรองเท้าที่มีความกว้างต่างกัน คุณควรระบุความกว้างในแอตทริบิวต์ขนาด [size] ดังนั้นแทนที่จะส่งเฉพาะขนาด "8" คุณต้องส่งขนาด "8 N" เพื่อแทนค่า "หน้าเท้าแคบ 8"
 • โปรดส่งจำนวนแพ็กใหญ่โดยใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ที่ผู้ค้าปลีกกำหนด และอย่าส่งจำนวนแพ็กใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของขนาด

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

ขนาดมาตรฐาน (ทุกประเทศและหมวดหมู่เครื่องแต่งกายทั้งหมด)

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน
 • OSFA

 • OS

 • one size

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (รวมช่วง): XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 • XS
 • S
 • 2XL
 • S-M
 • XL/2XL
การวัดขนาดตัวของทารกตามอายุในหน่วยเดือน รวมทั้งช่วงเดือน
 • 6 Mo
 • 3-6 Mo
 • 12-18 Mo
ขนาดตามด้วย Toddler
 • 2 Toddler
 • 3 Toddler
ตัวเลขทั่วไป ได้แก่ ขนาดเศษ (ช่วงมาตรฐานสำหรับบางประเทศและหมวดหมู่): 000100
 • 00
 • 12
 • 48.5
 • 48 1/2
 • 75

ช่วงหมายเลขมาตรฐาน (ทุกประเทศและทุกหมวดหมู่)

เรารองรับเลขจำนวนเต็ม 0-100 และยอมรับขนาดเศษบางส่วน (1/2, 1/3, 1/4, ฯลฯ) ด้วย โปรดทราบว่าหลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ 

ประเทศ สาขา ระบบ ช่วงหมายเลข
BR เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต BR
 • 34–60
 • 1–16
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต DE, EU, FR, IT
 • 24–64
AU, GB, IN เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต UK
 • 4–64
CA, US เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต US
 • 00–64
BR ชุดเดรสและแจ็คเก็ต BR
 • 34–60
 • 1–16
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US ชุดเดรสและแจ็คเก็ต DE, EU, FR, IT
 • 26–60
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US ชุดเดรสและแจ็คเก็ต UK, US
 • 00–34
CA, US เครื่องประดับ US
 • 00–40
AT, AU, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US กางเกง (ความยาวขากางเกง) ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 27–40
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US กางเกงขายาวและกางเกงขาสั้น (รอบเอว) ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 000–60
BR เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด BR
 • 1–10
 • 30–54
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด DE, EU, FR, IT
 • 30–60
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด US
 • 00–34
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด UK
 • 0–40
BR รองเท้า BR
 • 28–51
 • 25–35
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า US
 • 1–20
 • 0–13
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า UK
 • 1–14
 • 0–13
AT, AU, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า EU
 • 30–53
 • 15–35
BR ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ BR
 • 34–60
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ DE, EU, FR, IT
 • 30–60
 • 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
 • 104, 116, 128, 140, 152, 164
AU, GB, IN ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ UK
 • 4–38
CA, US ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ US
 • 00–60
ประเทศอื่นๆ หมวดหมู่อื่น ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 000–100

รองเท้า

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขสำหรับรองเท้าพร้อมการวัดขนาดความกว้างของรองเท้าเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่ขาย

ใช้ได้กับประเทศที่ขายทั้งหมด

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ความกว้างของรองเท้า: XXN (แคบมาก), XN, N, M (ขนาดกลาง), W (กว้าง), XW, XXW
 • 6 XN
 • 10½ M
 • 11.5 W

ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอักษรแสดงความกว้างรองเท้า: 4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E
 • 6 4A
 • 10½ C

กางเกง

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ความยาวขอบกางเกงโดยใช้ตัวเลขหรือประเภทขนาดใดต่อไปนี้: x-short, short, regular, long, x-long
 • 32 Regular
 • 00 Short
 • 32 x 34
 • 32W 34L
 • 00 Waist / 29 Inseam

เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
short, regular, long
 • 38 regular
 • 42 short
 • 12 long

ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมการวัดขนาดหน้าอกเพิ่มเติมได้

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง

ขนาดหน้าอกแบบตัวอักษร

 • 32 B
 • 38 DD
 • 30 AA

อุปกรณ์กีฬา

ผลิตภัณฑ์สำหรับมือซ้ายหรือมือขวา เช่น ถุงมือเบสบอลหรือไม้กอล์ฟ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับมือข้างที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ในค่าที่ส่งสำหรับแอตทริบิวต์ขนาด

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ข้อความรูปแบบอิสระที่จะระบุว่ามือขวาหรือมือซ้าย
 • 10.5-11.25 นิ้ว/มือซ้าย

ทารกและเด็กเล็ก (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
preemie, newborn
 • Preemie
 • Newborn

เครื่องประดับ (สหราชอาณาจักรเท่านั้น)

คุณส่งค่าขนาดแบบตัวอักษรพร้อมการวัดขนาด 1 ส่วน 4 และ 1 ส่วน 2 ได้

ค่าตัวอย่าง ตัวอย่าง
ขนาดแบบตัวอักษร A - Z ตามด้วยขนาด 1 ส่วน 4 และ 1 ส่วน 2
 • D
 • E 1/2
 • J 3/4

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมักจะแตกต่างกันตามขนาด ใช้รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] เดียวกันสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ นี่คือตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่มี 2 สีและแต่ละสีมี 3 ขนาด สำหรับตัวอย่างนี้ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อย 6 รายการต่อไปนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดเล็ก สีขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดเล็ก สีขาว
รหัส [id] 12345-S-W
สี [color] ขาว
ขนาด [size] S
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดเล็ก สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดเล็ก สีดำ
รหัส [id] 12345-S-B
สี [color] ดำ
ขนาด [size] S
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดกลาง สีขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดกลาง สีขาว
รหัส [id] 12345-M-W
สี [color] ขาว
ขนาด [size] M
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดกลาง สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดกลาง สีดำ
รหัส [id] 12345-M-B
สี [color] ดำ
ขนาด [size] M
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดใหญ่ สีขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดใหญ่ สีขาว
รหัส [id] 12345-L-W
สี [color] ขาว
ขนาด [size] L
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดใหญ่ สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดโลโก้ Google ขนาดใหญ่ สีดำ
รหัส [id] 12345-L-B
สี [color] ดำ
ขนาด [size] L
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

ขนาดที่มีมิติข้อมูลหลายรายการ

บางขนาดที่มีมิติข้อมูลหลายรายการ เช่น "สูง 16/34" สำหรับขนาดคอ "16 นิ้ว" แขนเสื้อยาว "34 นิ้ว" และพอดีกับ "ความสูง" ในกรณีเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นค่าเดียว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อที่มีโลโก้ Android ขนาดคอ 16 นิ้ว แขนเสื้อยาว 34 นิ้ว พอดีกับความสูง
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] สูง 16/34
ระบบการวัดขนาด [size_system] US
ชื่อ [title] เสื้อที่มีโลโก้ Android, สูง 16/34
รหัส [id] 3131-16_34-tall
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 3131

เครื่องแต่งกายที่สั่งตัดพิเศษ

หากผลิตภัณฑ์เหมาะกับกลุ่มขนาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น เล็ก เกินขนาด หรือสตรีมีครรภ์ ให้ส่งแอตทริบิวต์ประเภทขนาด [size_type]

หากผลิตภัณฑ์มีความยาวขากางเกงแตกต่างกัน ให้ส่งความยาวดังกล่าวพร้อมแอตทริบิวต์ขนาด [size]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแจ็กเก็ตที่มีโลโก้ Android, ไซส์ XL, เกินขนาด, สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] XL
ประเภทขนาด [size_type] oversize
ชื่อ [title] แจ็กเก็ตที่มีโลโก้ Android, ไซส์ XL, เกินขนาด, สีดำ
รหัส [id] 4567-xlb-blk
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 4567

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแจ็กเก็ตที่มีโลโก้ Android, ไซส์ XL, สีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] XL
ประเภทขนาด [size_type] regular
ชื่อ [title] แจ็กเก็ตที่มีโลโก้ Android, ไซส์ XL, สีดำ
รหัส [id] 4567-ml-blk
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 4567

รองเท้า

ตรวจสอบว่าได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดที่มีผลต่อขนาดของผลิตภัณฑ์ ขนาดจริงสำหรับรองเท้าขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์หลายรายการ ได้แก่ ขนาด [size], เพศ [gender] และระบบการวัดขนาด [size_system] เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวนมาก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าวิ่ง Google, ไซส์ 8.5 สำหรับผู้ชาย
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] 8.5
ระบบการวัดขนาด [size_system] US
เพศ [gender] male
ชื่อ [title] รองเท้าวิ่ง Google, ไซส์ 8.5 US สำหรับผู้ชาย
รหัส [id] 09876-8_5-M-US
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 09876

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าวิ่ง Google, ไซส์ 9 สำหรับผู้หญิง
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] 9
ระบบการวัดขนาด [size_system] US
เพศ [gender] female
ชื่อ [title] รองเท้าวิ่ง Google, ไซส์ 9 US สำหรับผู้หญิง
รหัส [id] 09876-9-W-US
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 09876

เครื่องประดับ

เครื่องประดับมักมีหลายขนาด ขนาดที่แสดงต่อผู้ใช้มักขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ที่แตกต่างกันหลายรายการ ได้แก่ ขนาด [size] และระบบการวัดขนาด [size_system]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนแต่งงานทองคำขาว 14 กะรัต ขนาด 41½
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] 41½
ระบบการวัดขนาด [size_system] FR
ชื่อ [title] แหวนแต่งงานทองคำขาว 14 กะรัต ขนาด 41½
สี [color] สีทองคำขาว
วัสดุ [material] ทองคำขาว
รหัส [id] 909090-41_5
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 909090

ภาพพิมพ์ศิลปะ

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น ภาพพิมพ์ศิลปะ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับภาพพิมพ์โลโก้ Android ขนาด 16x12 นิ้ว
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] 16x12 นิ้ว
ชื่อ [title] ภาพพิมพ์โลโก้ Android ขนาด 16x12 นิ้ว
รหัส [id] 232323-16x12
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 232323

น้ำหอม

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น น้ำหอม คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเปรย์ Petites Fleurs Eau de Toilette ขวด 3.4 ออนซ์ของเหลว
แอตทริบิวต์ ค่า
ขนาด [size] 3.4 ออนซ์ของเหลว
ระบบการวัดขนาด [size_system] US
ชื่อ [title] สเปรย์ Petites Fleurs Eau de Toilette ขวด 3.4 ออนซ์ของเหลว
รหัส [id] 454545-3_4floz
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 454545

พื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 3 ความจุ 16 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Pixel 3 ความจุ 16 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
รหัส [id] 676767-16gb
สี [color] น้ำเงินมิดไนท์บลู
ขนาด [size] 16 GB
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 676767

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 3 ความจุ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Pixel 3 ความจุ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
รหัส [id] 676767-32gb
สี [color] น้ำเงินมิดไนท์บลู
ขนาด [size] 32 GB
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 676767
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false