size [ขนาด]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ขนาด [size] เพื่ออธิบายขนาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณใช้แอตทริบิวต์นี้ ผลิตภัณฑ์จะปรากฏในผลลัพธ์ที่กรองตามขนาด ทั้งนี้ขนาดที่คุณส่งจะมีผลต่อรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ด้วย

An example ad showing how you can select different sizes for a product

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุ สำหรับข้อมูลที่แสดงฟรีที่เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187)

ต้องระบุสำหรับโฆษณา Shopping สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187) ทั้งหมดเมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศต่อไปนี้

 • บราซิล
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ญี่ปุ่น
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา 
ประเภท สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII)
จำกัดสูงสุด 1–100 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี

 

กรรมสิทธิ์ของ
schema.org

(นี่คืออะไร)
Product.size ประเภท: ข้อความ

 

รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ XL
ฟีด XML <g:size>XL</g:size>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ใช้ค่าขนาดมาตรฐานสำหรับประเทศที่ขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของค่าที่ระบบจดจำได้
 • ส่งแอตทริบิวต์เพียง 1 รายการต่อผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากระบุแอตทริบิวต์ขนาด [size] หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบจะเลือกใช้เฉพาะรายการแรกเท่านั้น และจะทิ้งแอตทริบิวต์ขนาดเพิ่มเติม โดยคุณจะได้รับคำเตือน
 • ส่งเฉพาะค่าขนาด อย่าส่งค่า เช่น ไม่มี [n/a], ไม่มี [none] หรือหลายขนาด [multisize] ตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับขนาดผ่านแอตทริบิวต์ที่ถูกต้อง เช่น สี [color], วัสดุ [material] และลาย [pattern]
 • ส่งขนาด [size] สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีขนาดแตกต่างกัน
  • สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ให้ใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันตามขนาด เช่น ใช้ “S” เป็นค่าสำหรับเสื้อยืดสีแดงขนาดเล็ก และใช้ “L” เป็นค่าสำหรับเสื้อยืดสีแดงขนาดใหญ่ จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] อย่าส่งหลายขนาดโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) แต่ให้ใช้เครื่องหมายทับแทน เช่น ป้อนเล็ก [small]/กลาง [medium]/ใหญ่ [large] (ไม่ใช่ เล็ก, กลาง, ใหญ่ [small, medium, large])
  • สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายขนาด อย่าส่งหลายขนาดโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แต่ให้จำกัดขนาดเหล่านั้นให้เป็นค่าขนาดเพียงค่าเดียวโดยใช้เครื่องหมายทับ เช่น ป้อน 16/34 เพื่อแสดงขนาดรอบคอ 16 นิ้วและแขนยาว 34 นิ้ว
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ให้ส่งขนาดที่เกี่ยวข้อง ขนาดของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไป แต่การให้ข้อมูลนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงต่อผู้ใช้ที่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ระบุค่าที่ผู้ใช้จะเข้าใจ เนื่องจากค่าที่คุณระบุจะแสดงต่อผู้ใช้ ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้จะเข้าใจค่าดังกล่าว
 • ใช้รูปแบบที่สอดคล้องกันสำหรับขนาด เช่น หากคุณขายเสื้อที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านั้น ให้ส่ง S, M และ L อย่าส่ง S, กลาง และใหญ่ ระบบจะกำหนดค่าขนาดที่คุณส่งให้เป็นขนาดมาตรฐานก่อนที่จะแสดงต่อผู้ใช้ การส่งขนาดที่สอดคล้องกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าขนาดดังกล่าวจะได้รับการกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐานอย่างถูกต้อง
 • ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับขนาดโดยใช้แอตทริบิวต์ขนาดอื่นๆ ระบุขนาดเสื้อผ้าที่คุณตัดโดยใช้ประเภทขนาด [size_type] และระบุระบบการวัดขนาดของประเทศนั้นๆ โดยใช้ระบบการวัดขนาด [size_system]
 • ส่งขนาดแบบสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ หากขนาดผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบหลายรายการ ให้ตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว มิฉะนั้นระบบอาจตีความขนาดผิดและอาจไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นมาตรฐาน หรือแสดงต่อผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น หากขายรองเท้าที่มีความกว้างต่างกัน คุณควรระบุความกว้างในแอตทริบิวต์ขนาด [size] ดังนั้นแทนที่จะส่งเฉพาะขนาด 8 คุณต้องส่งขนาด 8 N เพื่อแทนค่าหน้าเท้าแคบ 8
 • สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ที่ผู้ค้าปลีกกําหนด โปรดส่งจำนวนแพ็กใหญ่โดยใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] และอย่าใช้แอตทริบิวต์ขนาด [size] ในการส่งข้อมูลดังกล่าว

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

ขนาดมาตรฐาน (ทุกประเทศและหมวดหมู่เครื่องแต่งกายทั้งหมด)

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
One size fits all
 • OSFA
 • OS
 • one size
ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ (รวมช่วง): XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
 
 • XS
 • S
 • 2XL
 • S-M
 • XL/2XL
การวัดขนาดตัวของทารกตามอายุในหน่วยเดือน รวมทั้งช่วงเดือน
 • 6 Mo
 • 3-6 Mo
 • 12-18 Mo
ขนาดตามด้วย toddler
 • 2 Toddler
 • 3 Toddler
ตัวเลขทั่วไป ได้แก่ ขนาดเศษ (ช่วงมาตรฐานสำหรับบางประเทศและหมวดหมู่): 000100
 • 00
 • 12
 • 48.5
 • 48 1/2
 • 75

ช่วงหมายเลขมาตรฐาน (ทุกประเทศและทุกหมวดหมู่)

ประเทศ สาขา ระบบ ช่วงหมายเลข
BR เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต BR
 • ผู้ใหญ่ 34-60
 • เด็ก 1–16
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต DE, EU, FR, IT
 • 24–64
AU, GB, IN เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต UK
 • 4–64
CA, US เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต US
 • 00–64
BR ชุดเดรสและแจ็คเก็ต BR
 • ผู้ใหญ่ 34-60
 • เด็ก 1–16
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US ชุดเดรสและแจ็คเก็ต DE, EU, FR, IT
 • 26–60
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US ชุดเดรสและแจ็คเก็ต UK, US
 • 00–34
CA, US เครื่องประดับ US
 • 00–40
AT, AU, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US กางเกง (ความยาวขากางเกง) ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 27–40
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US กางเกงขายาวและกางเกงขาสั้น (รอบเอว) ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 000–60
BR เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด BR
 • 1–10
 • 30–54
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด DE, EU, FR, IT
 • 30–60
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด US
 • 00–34
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด UK
 • 0–40
BR รองเท้า BR
 • ผู้ใหญ่ 28–51
 • เด็ก 25–35
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า US
 • ผู้ใหญ่ 1-20
 • เด็ก 0–13
AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า UK
 • ผู้ใหญ่ 1–14
 • เด็ก 0–13
AT, AU, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IN, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, US รองเท้า EU
 • ผู้ใหญ่ 30–53
 • เด็ก 15–3
BR ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ BR
 • 34–60
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ DE, EU, FR, IT
 • 30–60
 • 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
 • 104, 116, 128, 140, 152, 164
AU, GB, IN ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ UK
 • 4–38
CA, US ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ US
 • 00–60
ประเทศอื่นๆ หมวดหมู่อื่น ใช้ระบบทั่วไปของแต่ละประเทศ
 • 000–100

รองเท้า

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขสำหรับรองเท้าพร้อมการวัดขนาดความกว้างของรองเท้าเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่ขาย

ใช้ได้กับประเทศที่ขายทั้งหมด

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
ความกว้างของรองเท้า: XXN (แคบมาก), XN, N, M (ขนาดกลาง), W (กว้าง), XW, XXW
 • 6 XN
 • 10½ M
 • 11.5 W

ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
ตัวอักษรแสดงความกว้างรองเท้า: 4A, 3A, 2A, A, B, C, D, E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E
 • 6 4A
 • 10½ C

กางเกง

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
ความยาวขอบกางเกงโดยใช้ตัวเลขหรือประเภทขนาดใดต่อไปนี้: x-short, short, regular, long, x-long
 • 32 Regular
 • 00 Short
 • 32 x 34
 • 32W 34L
 • 00 Waist / 29 Inseam

เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
short regular long
 • 38 Regular
 • 42 Short
 • 12 Long

ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมการวัดขนาดหน้าอกเพิ่มเติมได้

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง

ขนาดหน้าอกแบบตัวอักษร

 • 32 B
 • 38 DD
 • 30 AA

อุปกรณ์กีฬา

ผลิตภัณฑ์สำหรับมือซ้ายหรือมือขวา เช่น ถุงมือเบสบอลหรือไม้กอล์ฟ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับมือข้างที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ในค่าที่ส่งสําหรับแอตทริบิวต์ขนาด

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
ข้อความรูปแบบอิสระ
 • 10.5-11.25 นิ้ว / มือซ้าย

ทารกและเด็กเล็ก (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

คุณส่งค่าขนาดที่เป็นตัวเลขพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด เราขอแนะนำให้ส่งค่าเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
preemie, newborn
 • Preemie
 • Newborn

เครื่องประดับ (สหราชอาณาจักรเท่านั้น)

คุณส่งค่าขนาดแบบตัวอักษรพร้อมการวัดขนาด 1 ส่วน 4 และ 1 ส่วน 2 ได้

ค่าที่รองรับ ตัวอย่าง
ขนาดแบบตัวอักษร A - Z ตามด้วยขนาด 1 ส่วน 4 และ 1 ส่วน 2
 • D
 • E 1/2

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมักจะแตกต่างกันตามขนาด ใช้ item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] เดียวกันสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ นี่คือตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่มี 2 สีและแต่ละสีมี 3 ขนาด สำหรับตัวอย่างนี้ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อย 6 รายการต่อไปนี้

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดเล็ก - สีขาว
id [รหัส] 12345-S-W
color [สี] สีขาว
size [ขนาด] S
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

 

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดเล็ก - สีดำ
id [รหัส] 12345-S-B
color [สี] สีดำ
size [ขนาด] S
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

 

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดกลาง - สีขาว
id [รหัส] 12345-M-W
color [สี] สีขาว
size [ขนาด] M
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

 

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดกลาง - สีดำ
id [รหัส] 12345-M-B
color [สี] สีดำ
size [ขนาด] M
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

 

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดใหญ่ - สีขาว
id [รหัส] 12345-L-W
color [สี] สีขาว
size [ขนาด] L
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

 

Product เสื้อยืดโลโก้ Google
title [ชื่อ] เสื้อยืดโลโก้ Google - ขนาดใหญ่ - สีดำ
id [รหัส] 12345-L-B
color [สี] สีดำ
size [ขนาด] L
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 12345

ขนาดที่มีมิติข้อมูลหลายรายการ

บางขนาดที่มีมิติข้อมูลหลายรายการ เช่น สูง 16/34 สำหรับขนาดคอ 16 นิ้ว แขนเสื้อยาว 34 นิ้ว และพอดีกับความสูง ในกรณีเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นค่าเดียว

Product เสื้อที่มีโลโก้ Android
size [ขนาด] สูง 16/34
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
title [ชื่อ] เสื้อที่มีโลโก้ Android, สูง 16/34
id [รหัส] 3131-16_34-tall
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 3131

เครื่องแต่งกายที่สั่งตัดพิเศษ

หากผลิตภัณฑ์เหมาะกับกลุ่มขนาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น เล็ก เกินขนาด หรือสตรีมีครรภ์ ให้ส่งแอตทริบิวต์ประเภทขนาด [size_type]

หากผลิตภัณฑ์มีความยาวขากางเกงแตกต่างกัน ให้ส่งความยาวดังกล่าวพร้อมแอตทริบิวต์ขนาด [size]

Product แจ็คเก็ตที่มีโลโก้ Android
size [ขนาด] xl
ประเภทขนาด [size_type] เกินขนาด
ชื่อ [title] แจ็คเก็ตที่มีโลโก้ Android, ขนาด XL, เกินขนาด, สีดำ
รหัส [id] 4567-xlb-blk
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 4567

 

Product แจ็คเก็ตที่มีโลโก้ Android
size [ขนาด] xl
size_type [ประเภทขนาด] ปกติ
title [ชื่อ] แจ็คเก็ตที่มีโลโก้ Android, ขนาด XL, สีดำ
id [รหัส] 4567-ml-blk
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 4567

รองเท้า

ตรวจสอบว่าได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดที่มีผลต่อขนาดของผลิตภัณฑ์ ขนาดจริงสำหรับรองเท้าขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์หลายรายการ ได้แก่ size [ขนาด], gender [เพศ] และ size_system [ระบบการวัดขนาด] เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวนมาก

Product รองเท้าวิ่ง
size [ขนาด] 8.5
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
gender [เพศ] ชาย
title [ชื่อ] รองเท้าวิ่ง Google, ผู้ชาย 8.5 สหรัฐอเมริกา
id [รหัส] 09876-8_5-M-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 09876

 

Product รองเท้าวิ่ง
size [ขนาด] 9
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
gender [เพศ] หญิง
title [ชื่อ] รองเท้าวิ่ง Google, ผู้หญิง 8.5 สหรัฐอเมริกา
id [รหัส] 09876-9-W-US
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 09876

เครื่องประดับ

เครื่องประดับมักมีหลายขนาด ขนาดที่แสดงต่อผู้ใช้มักขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ที่แตกต่างกันหลายรายการ ได้แก่ size [ขนาด] และ size_system [ระบบการวัดขนาด]

Product แหวนแต่งงานทองคำขาว
size [ขนาด] 41½
size_system [ระบบการวัดขนาด] FR
title [ชื่อ] แหวนแต่งงานทองคำขาว - 14K - 41½
color [สี] สีทองคำขาว
material [วัสดุ] ทองคำขาว
id [รหัส] 909090-41_5
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 909090

ภาพพิมพ์ศิลปะ

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น ภาพพิมพ์ศิลปะ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] เดียวกัน

Product ภาพพิมพ์ที่มีโลโก้ Android
size [ขนาด] 16x12 นิ้ว
title [ชื่อ] ภาพพิมพ์ที่มีโลโก้ Android - 16x12 นิ้ว
id [รหัส] 232323-16x12
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 232323

น้ำหอม

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น น้ำหอม คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] เดียวกัน

Product Petites fleurs eau de toilette
size [ขนาด] 3.4 ออนซ์ของเหลว
size_system [ระบบการวัดขนาด] US
title [ชื่อ] สเปรย์ Petites Fleurs Eau de Toilette - ขวด 3.4 ออนซ์ของเหลว
id [รหัส] 454545-3_4floz
item_group_id [รหัสกลุ่มรายการ] 454545

พื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมักไม่มีค่ามาตรฐาน ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้ item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ Google Pixel 3
ชื่อ [title] Google Pixel 3 - 16 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
รหัส [id] 676767-16gb
color [สี] สีน้ำเงินมิดไนท์
size [ขนาด] 16 GB
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 676767

 

ผลิตภัณฑ์ Google Pixel 3
ชื่อ [title] Google Pixel 3 - 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
รหัส [id] 676767-32gb
color [สี] สีน้ำเงินมิดไนท์
size [ขนาด] 32 GB
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า] 676767
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false