identifier_exists [identifierare_finns]: Definition

Använd attributet identifier_exists [identifierare_finns] för att indikera att unika produktkoder inte är tillgängliga för din produkt. Unika produktkoder anges med attributen gtin [gtin], mpn [artikelnummer] och brand [varumärke].

Användningsområde

Använd för produkter som saknar GTIN, artikelnummer eller varumärke.

Om produkten är new [ny] (vilket du anger med hjälp av attributet condition [skick]) och den saknar ett värde för attributet gtin [gtin], eller saknar både mpn [artikelnummer] och brand [varumärke], bör du ange identifier_exists [identifierare_finns] med värdet nej eller falskt.

Produkter som eventuellt inte har unika produktkoder kan vara

  • anpassade varor eller unika varor, som specialtillverkade t-shirtar, konst eller handtillverkade produkter
  • produkter som tillverkats innan GTIN infördes, som vintageprodukter, antikviteter, böcker som publicerats före 1970 och andra specialvaror.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ

Boolesk

Värden som stöds
(Text och XML-flöden)
yes [ja], true [sant], no [nej], false [falskt]

Värden som stöds 
(Content API-flöden)

true [sant], false [falskt]
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
TEXT

nej

XML-flöden <g:identifier_exists>nej</g:identifier_exists>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter och får det bästa resultatet från dina annonser.

  • Det finns inga minimikrav för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Exempel

Produkter utan GTIN- eller artikelnummer och varumärken

An illustration of a woman wearing a black dress

Produkt Skräddarsydd svart klänning
title [titel] Skräddarsydd svart klänning
price [pris] 320 SEK
color [färg] svart
size [storlek] m
identifier exists [identifierare finns] nej
condition [skick] ny
is_bundle [är_paket] ja
gtin [gtin] (Lämna tomt, eftersom klänningen är skräddarsydd och inte har ett GTIN)
mpn [mpn] (Lämna tomt, eftersom klänningen är skräddarsydd och inte har ett artikelnummer)

An illustration of a scarf that

Produkt Yllehalsduk
title [titel] Handstickad yllehalsduk med prickar – orange/svart
identifier exists [identifierare finns] nej
price [pris] 150 SEK
color [färg] orange/svart
condition [skick] ny
gtin [gtin] (Lämna tomt, eftersom halsduken är handstickad och inte har ett GTIN)
mpn [mpn] (Lämna tomt, eftersom halsduken är handstickad och inte har ett artikelnummer)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt