identifikátor_existuje [identifier_exists]: definícia

Pomocou atribútu identifikátor_existuje [identifier_exists] môžete uviesť, že váš výrobok nemá jedinečné identifikátory výrobku. Jedinečné identifikátory výrobku sa zadávajú pomocou atribútov gtin [gtin], katalógové_číslo_súčiastky [mpn]značka [brand].

Kedy ich použiť

Použite pri výrobkoch, ktoré nemajú kód GTIN, katalógové číslo súčiastky alebo značku.

  • Ak je výrobok nový (čo možno uviesť pomocou atribútu condition [stav]) a nemá priradené identifikátory výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené nižšie, uveďte atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] s hodnotou no [nie] alebo false [nepravda].

Nasleduje súbor pravidiel, na základe ktorých zadáte k svojim jednotlivým výrobkom správne identifikátory.

Požiadavky na identifikátory výrobkov
Bez ohľadu na kategóriu

Atribút gtin [gtin] je povinný, ak je výrobok vyrábaný vo veľkom a má vlastný kód GTIN.

  Odevy Médiá Ďalšie kategórie

Povinné identifikátory výrobkov podľa kategórie

Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút brand [značka] Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút gtin [gtin] (napríklad kód ISBN)

Je potrebné uviesť hodnotu pre atribút brand [značka] (ak značka neexistuje, uveďte výrobcu/dodávateľa)

Ak neexistuje kód GTIN, uveďte atribút mpn [katalógové číslo súčiastky]

V opačnom prípade Ak nie sú splnené požiadavky na identifikátor výrobku, výkonnosť položky môže byť obmedzená.

Príklady výrobkov, ktoré nemusia mať jedinečný identifikátor:

  • výrobky na mieru alebo jedinečné výrobky, ako sú napríklad tričká, umelecké diela a ručné výrobky;
  • výrobky vyrobené pred zavedením systému kódov GTIN, ako sú napríklad historické predmety, starožitnosti, knihy publikované do roku 1970 a ďalšie špeciálne položky.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

Boolovská hodnota

Podporované hodnoty
(textové informačné kanály a informačné kanály XML)
yes [áno], true [pravda], no [nie], false [nepravda]

Podporované hodnoty 
(informačné kanály cez Content API)

pravda, nepravda
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

no [nie]

Informačné kanály XML <g:identifier_exists>nie</g:identifier_exists>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
  • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Príklady

Výrobky bez kódu GTIN, katalógového čísla súčiastky alebo značky

An illustration of a woman wearing a black dress

Výrobok Čierne šaty na mieru
title [názov] Čierne šaty na mieru
price [cena] 32 EUR
color [farba] čierna
size [veľkosť] M
identifier_exists [identifikátor_existuje] no [nie]
condition [stav] new [nové]
is_bundle [súprava] yes [áno]
gtin [gtin] (ponechajte prázdne, pretože šaty sú vyrobené na mieru a nemajú kód GTIN)
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] (ponechajte prázdne, pretože šaty sú vyrobené na mieru a nemajú katalógové číslo súčiastky)

An illustration of a scarf that

Výrobok Vlnený šál
title [názov] Ručne pletený bodkovaný vlnený šál – oranžová/čierna
identifier_exists [identifikátor_existuje] no [nie]
price [cena] 15 EUR
color [farba] oranžová/čierna
condition [stav] new [nové]
gtin [gtin] (ponechajte prázdne, pretože šaty sú vyrobené na mieru a nemajú kód GTIN)
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] (ponechajte prázdne, pretože šál je vyrobený na mieru a nemá katalógové číslo súčiastky)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory